Open Repository Theseus - the theses and publications of the Universities of Applied Sciences on the Internet

Theseus is a service provided by Arene ry - the Rectors' Conference of Finnish Universities of Applied Sciences. Theseus gives you online access to theses and publications from Finnish Universities of Applied Sciences. You can read and utilize entire theses and publications in your own research and development work - or just get acquainted with those.

You can browse material by clicking on the ‘Browse material’ heading in the right-hand menu. If you wish to save your thesis or publication, proceed to Submission page.

 • Pk-yrityksen säännöllisen ympäristötyön aloittaminen ja seuranta 

  Nikkola, Hanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietopohjaa yrityksen aktiiviselle ympäristötyölle. Työn tilaaja oli Seppälän Koulukuvat Oy, jonka ympäristötyön aloittamisen ja aktiivisen jatkamisen tukena työ toimii. Aktiivista ...
 • Psyykkisten taitojen harjoittelu agilityseurassa : Koulutus agilityvalmentajille ja koulutusohjaajille 

  Laurén, Iina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Agility on ihmisen ja koiran yhteistyöhön perustuva nopeatempoinen urheilulaji, jossa koira suorittaa ihmisen avulla erilaisista esteistä koostuvan radan mahdollisimman nopeasti ja virheettömästi. Laji vaatii agilityohjaajalta ...
 • Bitumikermijätteen kierrätys 

  Haapanen, Veikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan bitumikermijätteen kierrätystä ja sen hyötyjä kiertotalouden edistämiseksi. Opinnäytetyön tilaajana oli AL-Katot Oy, joka on Etelä-Suomen alueella toimiva vesikattourakoitsija. Tarkoituksena on ...
 • Raahen poliisiaseman uuden työntekijän perehdytysopas ja pelastussuunnitelman päivitys 

  Söyrinki, Markus (Poliisiammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä on laadittu perehdytysopas Raahen poliisiasemalle tulevalle uudelle työntekijälle. Oppaan tarkoitus on auttaa perehdyttäjää muistamaan kertoa olennaiset asiat Raahen poliisiaseman ...
 • Sairaanhoitajaopiskelijoiden digiosaamisen haasteet 

  Kivimäki, Paula; Koskelainen, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa millaisia tietoteknisiä haasteita opiskeli-jat kohtaavat opintojensa aikana, sekä antaa tukea ja neuvoja niihin liittyen ja parantaa näin opintojen sujuvuutta. Opinnäytetyö ...
 • MUISTA HENGITTÄÄ! : hengitystekniikka tutkimus akrobaatin näkökulmasta 

  Parkkinen, Vilja (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hengitystekniikoiden ja niiden kehittäminen lajikohtaisiksi harjoituksiksi on pitkä prosessi. Monissa urheilulajeissa hengitystekniikoita käytetään hyödyksi, jotta työskentelevien lihaksien hahmottaminen helpottuisi ja ...
 • Enrichment of gastrointestinal anaerobes by a novel technique 

  Ülle, Kir (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis was commissioned by a Finnish company Alimetrics Ltd., which specializes in life sciences. The aim was to isolate bacterial communities of broiler chicken gastrointestinal tract while segregating them by their ...

View more