Viitteet 31627-31646 / 126683

  • Info- ja raporttiportaali 

   Ryynänen, Sauli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa Enfon Service Desk -yksikölle info- ja raporttiportaali, jolla pääsee kätevästi käsiksi ajankohtaisiin info- ja raporttitietoihin. Portaali tuli toteuttaa web-pohjaisena, ...
  • Info-kansio elämänhallinnasta Salon Anjalansalon päihdekuntoutuskeskuksen päihdekuntoutujille 

   Hannonen, Jimi; Kaukonen, Eetu; Kemppinen, Iida; Koivula, Tommi (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Päihdekuntoutus on osa päihdetyötä ja on suunnattu ihmisille, joilla alkoholin tai muiden päihteiden, kuten huumausaineiden tai lääkkeiden käyttö on muodostunut terveydelliseksi haitaksi. Päihdetyö koostuu ehkäisevästä ja ...
  • Info-tv-järjestelmän konseptointi oppilaitokseen : Case: Hämeen ammattikorkeakoulu 

   Ruokolainen, Taina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi entiseltä nimeltään it. Hämeenlinna Oy, joka yrityskauppojen jälkeen jatkoi toimintaansa nimellä Upto Oy. Upto Oy tarjoaa monipuolisia info-tv-järjestelmäratkaisuja yrityksille ja ...
  • Info-tv-järjestelmän käyttöönotto 

   Tiainen, Kimmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi valtion erityisoppilaitos Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva – Valteri-koulu Onerva. Työn päätavoitteena oli valita markkinoilla olevista kokonaisvaltaisista info-tv-järjestelmistä ...
  • Info-tv-järjestelmän suunnitelma Laurea Leppävaaraan 

   Turunen, Esa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran toimipisteessä oli tarve parantaa koulun sisäistä tiedottamista ja vähentää paikallisten ilmoitustaulujen päivittämisestä syntyvää tarpeetonta työtä. Toissijaisesti haluttiin löytää ...
  • Infoblox-ohjelmiston käyttöönotto ja todennus RGCE-ympäristössä 

   Aittanen, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja sen tiloissa toimiva Jyväskylä Security Technology (JYVSECTEC). Tavoitteena oli perehtyä Infobloxin DDI-tuotteeseen (DHCP, DNS, IP Address ...
  • INFOGRAAFINEN PROMOOTIOVIDEO MUSIC AGAINST DRUGS -PÄIHDEKASVATUSKOKONAISUUDELLE 

   Hyyppä, Tatu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Animaatiolla katsotaan olevan etuja printtimediaan nähden, mutta sen katsotaan vievän enemmän aikaa tuottaa. Opinnäytetyön tarkoitus on kartoittaa infograafisen videon hyödyntämismahdollisuuksia mediana. Produktiivisen ...
  • Infograafisen suunnittelutoimiston visuaalinen identiteetti 

   Airikka, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millaisia asioita tulee huomioida suunniteltaessa kilpailijoista erottuvaa ja helposti lähestyttävää visuaalista identiteettiä infograafiselle suunnittelutoimistolle ...
  • Infografiikan uudet muodot : graafista suunnittelua, dataa ja journalismia verkkojulkaisemisen aikakaudella 

   Minkkinen, Mika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee infografiikan verkkojulkaisemista ja tutkii perinteisen tilastografiikan uusia muotoja verkkosovelluksina. Työssä keskitytään teoreettiseen perinteeseen, havaintoon ja datan visualisointite ...
  • Infografiikka ja datan visualisointi - opas journalistiopiskelijoille 

   Sillanpää, Saija (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee infografiikkaa ja datan visualisointia erityisesti journalismin näkökulmasta. Työ jakautuu teoriaosuuteen ja toiminnalliseen osaan. Opinnäytetyöllä ei ole toimeksiantajaa. Visuaalisuuden ...
  • Infografiikka matkapuhelinsääsovelluksissa : matkapuhelinsovellusten infografiikan arviointia 

   Aalto, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tutkitaan millaisia ominaisuuksia hyvä infografiikka sisältää ja mitä tulisi ottaa huomioon infografiikkaa suunniteltaessa matkapuhelimelle. Opinnäytetyöhön on otettu mukaan neljä Android-matk ...
  • Infografiikka sanomalehdessä 

   Salomaa, Eveliina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytteessä perehdytään uutisgrafiikkatuotantoon, jota tehdään seitsemän sanomalehden yhteiselle Helsingin toimitukselle Karjalaisen visuaalisessa toimituksessa. Uutisgrafiikka välitetään seitsemälle sanomalehdelle, ...
  • Infografiikka suomalaisessa sanomalehdessä 

   Järvisalo, Jesse (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytteessä keskitytään uutisgrafiikan tuottamiseen suomalaisessa sanomalehdessä. Esitetty informaatio perustuu vahvasti Ilta-Sanomien näkökulmaan tuottaa uutisgrafiikkaa. Teoreettisessa osuudessa käydään läpi ...
  • Infokansio Hankasalmen matkailun edistämisen tukena 

   Vuori, Maiju; Heiska, Hanna-Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2006)
   Hankasalmen kunta Keski-Suomessa haluaa kehittää alueen matkailua. Yksi osa matkailun kehittämisohjelmaa on opinnäytetyönämme suunnittelema ja toteuttama infokansio, johon on pyritty kokoamaan matkailijan tarvitsema tieto ...
  • Infokansio Helsingin Original Sokos Hotel Vaakunaan 

   Ukskoski, Anna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aihe on infokansio toimeksiantajalle Helsingin Original Sokos Hotel Vaakunan vastaanottoon. Infokansion tarkoituksena oli kerätä yhteen tiedostoon vastaanotossa tarvittava tieto Helsingin ...
  • INFOLEHTINEN RASKAUDEN KESKEYTYKSESTÄ 

   Ponsiluoma, Niina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa infolehtinen raskauden keskeytykseen liittyen. Infolehtisen tarkoituksena on täydentää Vaasan perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajien työtä. Työ tehtiin ...
  • Infomonitorin toteutus CakePHP-sovelluskehyksellä 

   Lommi, Ossi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä on kuvattu Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tiedotussovelluksen uudistaminen. Sovelluksen vaatimien uudistusten toteuttaminen vanhaan versioon havaittiin kuitenkin hyvin työlääksi. Niinpä sovellus ...
  • Infonäyttö Raspberry Pi:llä 

   Kärkkäinen, Panu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Infonäyttö nimeä käytetään yleisesti erilaisille liikkuvaa ja vaihtuvaa kuvaa tarjoavalle mainos- ja tiedo-tusmedialle laitteistoineen. Valtaosa nykypäivän infonäyttöjärjestelmistä on verkkopohjaisia, järjestelmien näyttämä ...
  • Infonäyttöjen vaikuttavuus ostopäätöksiin : Case: Prisma Zeppelin 

   Jarva, Jaana (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan infonäyttöjen mainosmateriaalin vaikutusta asiakkaiden ostopäätöksiin market-kaupassa. Toimeksiantajana on Kempeleessä sijaitseva Prisma Zeppelin, jonka liiketiloihin asennettiin infonäytöt ...