• Research and adaptation of retail banking services in Russia 

   Alekseeva, Alina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this research was to define the level of trust of Sberbank’s customers and find out possible ways to increase the level of trust in the bank and develop existing products of Sberbank. Firstly, the phenomenon ...
  • Urheiluseuran viestintäsuunnitelma 

   Vesterinen, Jenni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää lappeenrantalaisen jalkapalloseuran PEPO Lappeenranta ry:n viestintää. Tehtävänä oli myös suunnitella seuralle opas viestinnän tueksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa ...
  • Social functioning 

   Sainio, Päivi; Tiikkainen, Pirjo
   THL Reports (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2016)
  • Uima-altaan ostaneiden asiakkaiden asiakastyytyväisyys 

   Tiri, Linda (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään asiakastyytyväisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Työn toimeksiantajana toimii ulkouima-altaiden myyntiin keskittyvä yritys Oy Suomen Uimarituotteet Ab. Opinnäytetyön tavoitteena on ...
  • Minä ja kansallispuku 

   Hoppu, Petri (Suomalaisen Kansantanssin Ystävät, 2017)
  • Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemuksia työelämävalmiuksistaan 

   Simola, Elina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Työntekijä tarvitsee työelämässä menestyäkseen ammattitaidon ja osaamisen lisäksi yleisiä, työtehtävistä riippumattomia valmiuksia, kykyjä ja taitoja. Näitä valmiuksia kutsutaan yleisiksi ...
  • Inspiraatio säveltämisessä : Ex-Streams jousikvarteton säveltäminen 

   Iivanainen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössäni mietin säveltäjän työtä ja sen haasteita, inspiraation lähteitä, luomisen tunnetta, kappaleen työstämistä, orkestrointia, variointia ja sovittamista. Mitä se vaatii ammatillisesti, henkisesti, fyysisesti ...
  • Kotielokuvan kuvakerronnan muutos : Miten kotielokuvien kuvakerronnan keinot eroavat lapsia kuvatessa 1960-luvulla verrattuna 1990-lukuun 

   Jaakkola, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on tarkastella kuvilla kertomisen käytäntöjä kieleen rinnastaen ja pohtia, muuttuvatko kansanomaiset kuvakielen keinot ajan myötä. Opinnäytetyössä esimerkkinä kansaomaisesta elokuvan ...
  • Promotional Strategy of Advent Himalaya Trekks Private Limited 

   Gurung, Sabin (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of conducting this thesis was to study on the promotional strategy of a trekking company. The aim of this thesis was to study on current promotional strategy and suggest the case company with new and effective ...
  • Saaristomuseo Pentalan verhokopiot : Digitaalisen tekstiilitulostekniikan hyödyntäminen konservoinnissa 

   Niiranen, Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee kolmen verhokokonaisuuden digitaalisella tekstiilitulostustekniikalla tehtävää konservoinnin kopiontekoprosessia. Alkuperäiset verhokokonaisuudet ovat peräisin Espoon Suvisaariston Pentalan saaren ...
  • Jakopäiden ennenaikaisen kulumisen alueellinen esiintyminen ja mahdolliset syyt 

   Väänänen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia Suomessa havaitun autojen jakohihnojen ennenaikaisen kulumisen esiintyvyyttä alueittain, sekä koota ja jalostaa aiheesta olemassa olevaa tietoa. Insinöörityön tarkoitus on myös toimia ...
  • Musiikkikappaleen ääniraitojen miksaus 

   Saikkonen, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli käydä läpi musiikkikappaleen ääniraitojen miksausprosessi ja siihen liittyvät tekniset seikat. Prosessi sisältää nauhoituksen ja masteroinnin väliin jäävät vaiheet. Koko työ tehtiin kotioloissa ...
  • Tapahtuman järjestäminen: Iloitsemme itsenäisyydestä 

   Mässeli, Jonna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on tapahtuman järjestäminen. Työn toimeksiantajana toimii Kettumäen kansanpuisto ry. Opinnäytetyö antaa vastauksen kysymyksiin ”Mitä vaaditaan onnistuneen tapahtuman järjestämiseen?” ...
  • Uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinta kotiympäristössä toteutettavassa hoidossa 

   Silvennoinen, Tuija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa koulutusmateriaalia uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintaan kotiympäristössä toteutettavassa asiakaspalvelutyössä turvallisuusalan yritys X:lle. Kehittämistehtävänä oli koulutuksen ...
  • Skidit Festarit -kävijäkysely 

   Kemppainen, Anette (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on Skidit Festarit -tapahtumalle toteutettu kävijäkysely. Skidit Festarit järjestää vuosittain lasten festivaalin heinäkuussa Helsingin Kalliossa. Tämä kävijäkysely oli ensimmäinen Skidit Festareille ...
  • Perehdytysmateriaalien luominen palvelumuotoilun avulla. Case: Kahvila X 

   Lahti, Marianne; Lam, Jonna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kolme erilaista perehdytysmateriaalia kahvila X:lle. Ensimmäisenä luotiin päivitetty versio perehdytyskansiosta kahvila X:n toimipisteelle. Perehdytyskansion materiaalista tehtiin ...
  • The Role of Universities of Applied Sciences in Combating online Radicalisation 

   Alhassan, Issah (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Radicalisation has gained worldwide attention in both academia and the political spectrum. With the advent of ICT, radicalisers have kept abreast with the trend and have resorted to propagating their messages virtually to ...
  • Nyutexaminerade sjukskötares erfarenheter av utbildningen 

   Tötterman, Henrik (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Syftet med arbetet var att kartlägga utvecklingsbehov i sjukskötarutbildningen utgående från nyutexaminerade sjukskötares erfarenheter. Avsikten var att utreda ifall utbildningen och den formella kompetensen motsvarar det ...
  • Lääkityspoikkeamat Kymenlaakson keskussairaalan sisätautiosastoilla : HaiPro-analyysi 

   Harju, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa tietoa Kymenlaakson keskussairaalan sisätautiosastoilla tapahtuneiden lääkityspoikkeamien tyypeistä, yleisyydestä ja niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi kuvattiin ...
  • ”Kuvionuottimuskari” : Kuvionuottien mahdollisuudet päiväkodissa toteutettavassa musiikkikasvatuksessa 

   Repo, Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö oli toiminnallinen opinnäytetyö, jossa ohjattiin musiikkitoimintaa kuvionuottien avulla pääkaupunkiseudulla sijaitsevan yksityisen päiväkodin 4-5 -vuotiaiden lasten ryhmälle. Kuvionuotit ovat Kaarlo Uusitalon ...