• Teräsrakentaminen 

      (toim.), Stålbyggnadsinstitutet
      HAMKin julkaisuja 2/2008 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2008)
      Suomenkielinen käännös perustuu oppikirjaan "Stålbyggnad", joka on Ruotsissa yleisesti käytetty ja arvostettu teräsrakentamisen yleisteos. Pääosan käännöstyöstä on tehnyt tekniseen kirjoitukseen erikoistunut käännöstoimisto. ...