• Perehdytysopas Kouvolan alueen ehkäisyneuvoloille 

      Siiskonen, Iida; , Iida Järvelä (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
      Perehdyttämisellä tarkoitetaan sitä, että uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset. Hyvä perehdyttäminen nähdään hyvänä investointina, jolla parannetaan ...