• Seikkailukasvatuksellinen Luontoliikuntapäivä 

      Koppinen, Janne; , Paula Yrjälä (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
      Työmme tarkoituksena oli tehdä tuotos, jota työmme tilaaja voi hyödyntää verkko-ympäristössä edistäen nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Tuotos oli video seikkailukasvatuksellisen luontoliikuntapäivän järjestämisestä.Opp ...