• Osaamisen jalkauttaminen : pilottiryhmä Rk-asunnot Jutsenvirta 

      Pietarinen, Vesa-Matti; , Reetta Nikinmaa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
      Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja testattiin Osaamisen jalkauttamisen – prosessia pilottiryhmän avulla Rinnekodin Joutsenvirran asumispalveluyksikössä. Tarkoituksena oli selvittää onko Rinnekodin työntekijöilleen ...