• Kielivirtaa Saimaalta : rajanylityksiä 

      , Saimaan ammattikorkeakoulun_kielikeskus
      Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 62 (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
      Kielivirtaa Saimaalta on julkaisu, jota pyrimme jatkamaan ja laajentamaan tulevina vuosina. Tämän julkaisun alaotsikko on ”Rajanylityksiä” ja sen kirjoittajat ovat Saimaan ammattikorkeakoulun ja Pietarin polyteknisen ...