• Englannin kieli mukaan päiväkodin arjen hetkiin 

   Vistbacka, Anniina; Bethell, Rebecca (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena oli aktiviteettikirja. Aktiviteettikirja tuli työelämän yhteistyökumppanin, Oulunkylän englanninkielisen päiväkodin, käyttöön ja sen tavoitteena on lisätä englannin kieltä ...
  • Newbie in e-Teaching. Focus on English for Special Purposes 

   Alatalo, Sari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   E-teaching as an option for teaching and learning has become increasingly common recently. Oulu University of Applied Sciences has also adopted the idea of providing students with courses and even study programmes to be ...
  • Terveys- ja hyvinvointimatkailu Pohjois-Karjalassa 

   Tirkkonen, Reetta; Puhakka, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pohjoiskarjalaisia matkailuyrityksiä, joiden tarjontaan kuuluu terveys- ja hyvinvointituotteet sekä -palvelut. Yrityksistä koottiin tietopaketti, jota ...
  • Päihdekyselyiden käyttö Oulun äitiys- ja lastenneuvoloissa 

   Kokko, Anna-Kaisa; Rautio, Marja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää kuinka usein ja milloin oululaiset äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat tekevät päihdekyselyjä, millaisia tilanteita terveydenhoitajat kohtaavat päihteistä puhuessaan ja millaisiin ...
  • Toimintamalli Kuopion Kauppatorin kehittämiseen : Palvelujen kehittäminen 

   Roivainen, Terhi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kaupunkikeskustojen heikko kehityssuunta on herättänyt keskustelua koko Suomessa eikä Kuopio tee siihen poikkeusta. On syntynyt tarve etsiä uudenlaisia keinoja toiminnan kehittämiseen keskusta-alueilla. Kuopion toritoimintojen ...
  • Ihmiset tekevät tolkkua joka tapauksessa: Kohti yhteistä ymmärrystä liiketoiminnan tarkoituksesta 

   Ekonen, Marianne; Forsström-Tuominen, Heidi (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, 2016)
   Saimme toimeksiannon eräästä vähittäiskaupan ja palveluiden alalla pitkään toimineesta yrityksestä, jonka eräs yksikkö oli kärsinyt heikentyneestä kannattavuudesta. Yksikön tulokset olivat jo usean vuoden ajan olleet ...
  • Life Behind Trophies: What is Everyday Work Like in the "Best" Workplaces 

   Eskola, Anne; Hakola, Liinamaaria (Haaga-Helia University of Applied Sciences, 2016)
   This study explores organizations that have been able to simultaneously combine high job satisfaction with good productivity and profitability. The focus in this study is in the organizations that consciously have rejected ...
  • Recreating Innovative and Meaningful Workplaces 

   Eskola, Anne; Hakola, Liinamaaria (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016)
   This study is about organizations that have been able to combine high job satisfaction with good productivity and profitability, i.e., they are able to operate profitably while being recognized as the best work places in ...
  • A Conceptual Framework for Understanding the Phenomenon of new Ways of Work 

   Eskola, Anne; Neuvonen, Heidi (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016)
   A review of the digital marketing literature suggests that it is important to understand that what applies in marketing management in the past and in traditional marketing context may not create success of tomorrow. It is ...
  • Mentorointi osana urapolun kehittymistä 

   Kyrkkö, Amanda; Kyrkkö, Anniina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee mentorointia osana korkeakoulutettujen urapolun kehittymistä. Korkeakoulutetuilla tarkoitetaan tässä työssä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda ...
  • Development Trajectory of an Innovation-Based Environmental Technology Start-Up 

   Saukkonen, Juha; Vänttinen, Kari (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016)
   This research paper focuses on the growth models of new business ventures and their applicability to a specific type of start-up, environmental technology–based growth company via a case study Start-ups companies are a ...
  • Syklinen malli luotonvalvonnan ohjeiden kehittämiseksi : case: Onninen Oy 

   Eklund, Kaisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Onninen Oy:lle toimivat luotonvalvonnan ohjeet. Olemassa oleva ohjeistus oli vanhentunut, joten se oli käyttökelvoton. Kehittämistyö tuli siis tarpeeseen. Onnisella tapahtunut ...
  • Anticipation of Technology as an Entrepreneurial Skill 

   Saukkonen, Juha; Vasamo, Anna-Leena; Ballard, Sharon; Levie, Jonathan (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016)
   Anticipation of technological change is crucial for startup companies and entrepreneurs to survive and grow in the volatile environment. The concepts, processes and tools have mainly been developed in and for larger ...
  • Aluskierrätys ja jätelainsäädäntö : aluskierrätyksen materiaalivirtojen hallinta 

   Hatulainen, Veera (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee aluskierrätyksen materiaalivirtoja suomalaisessa viitekehyksessä. Vuonna 2013 annettu ja lähivuosina kokonaisuudessaan voimaan tuleva Euroopan unionin aluskierrätysasetus on tehnyt aluskierrätyksestä ...
  • From a student of startup business to a startup employee or entrepreneur 

   Saukkonen, Juha (Jyväskylän yliopisto, 2016)
   This paper aims at understanding of the incidents, relationships and processes that has lead students engaged in study programs focusing on start-up/entrepreneurship activity in technology business to become employees and ...
  • Taloyhtiöstrategia : prosessin laadinta ja monistettavuus 

   Silmälä, Erja (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tehtävänä opinnäytetyössä oli suunnitella monistettava prosessi taloyhtiön strategian laadintaan. Prosessin avulla toimeksiantajan on mahdollista tarjota strategian laadintaa isännöintipalveluna erikokoisille, eri-ikäisille ...
  • NY Start Up -ohjelma yrittäjyyskasvattajien kokemana. Case: "Ideasta toiminnaksi" -kurssikokonaisuus 

   Patja, Päivi; Salminen, Suvi; Haaranen, Maija (Jyväskylän yliopisto, 2016)
   Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan tällä hetkellä lukuisilla eri tavoilla. Kuitenkin viime vuosina erityisesti niin kutsuttua kokemuksellista yrittäjyyskasvatusta toteuttavat käytänteet ovat saaneet laajaa kannatusta tutkijoiden ...
  • Yrittäjyys yhdistää. Yrittäjyysosaaminen kasvuun oppilaitosyhteistyössä 

   Kotiranta, Maria; Helin, Niina; Kämppi, Marja (Jyväskylän yliopisto, 2016)
   Case-esittelyssä keskitytään Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Yrittäjyys yhdistää -hankkeen sekä sen onnistumisten ja haasteiden kuvaamiseen hankekoordinaattoreiden ...
  • Monialaisuus korkeakoulutasoisen yrittäjyys- ja innovaatiokulttuurin opinnollistamisessa 

   Kiviranta, Hanna-Maija; Tunkkari-Eskelinen, Minna (Jyväskylän yliopisto, 2016)
   Suomen Yrittäjien tavoiteohjelma tukeutuu työllisyysasteen nousemiseen 75 prosenttiin vuoteen 2019 mennessä. Suomalaisten yritysten henkilöstöstä nykyisin 63 prosenttia on PK yrityksissä, ja ko. tavoiteohjelman 2015-2019 ...
  • Ensihoito vuonna 2030 : Ensihoidon asiantuntijoiden näkemys ensihoitopalvelun järjestämisestä ja rahoitusmallista tulevaisuuden ihannetilanteessa 

   Pyhäluoto, Riikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Viimeisen 40 vuoden aikana ensihoitopalvelu ja sen rakenne ovat kehittyneet merkittävästi. Kuntien järjestämästä sairaankuljetuksesta on tullut sairaanhoitopiirien organisoima ensihoitopalvelu, jonka tavoitteena on potilaan ...