• Maaseutumatkailuyrityksen savusaunapalvelujen markkinatutkimus 

      Aakala, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Hollolassa sijaitsevalle Maaseuturavintola Hollolan Hirvelle. Yritykselle on tulossa savusauna, ja työn tarkoituksena oli kartoittaa kilpailijat savusaunapalvelujen osalta. Opinnäytetyön ...