• Verkkolaitteiden päivitys Philips Oy:lle 

      Aakko, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää asiakasyrityksen verkon laitteita sekä suun-nitella uusi verkkotopologia, jossa käytetään virtuaalisia lähiverkkoja tietomyrskyjen mini-moimiseksi. IP-osoitteiden jakaminen ...