• Sponsoriyhteistyön johtaminen suomalaisissa orkestereissa 

      Aakkula, Jonna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, miten sponsoriyhteistyötä johdetaan suomalaisissa orkestereissa sekä antaa kehittämisehdotuksia. Suomalaisorkesterien sponsoriyhteistyö on ollut suhteellisen pienimuotoista. ...