Uusimmat viitteet

 • PIENET ARJEN MUUTOKSET. Kohti aktiivista osallisuutta Sireenipihassa. 

  Koskisuu, Katri; Parviainen, Tarja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyömme oli tutkimuksellinen kehittämistyö, jonka päämääränä oli kehittää Jo-ensuussa sijaitsevan Sireenipihan tehostetun palveluasumisen yksikön toimintakulttuuria asukkaiden osallisuuteen ja oman elämän hallinnan ...
 • YLI 65-VUOTIAIDEN KAATUMISTEN EHKÄISY ILOMANTSISSA 

  Silvennoinen, Tarja; Suvivuo, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Ikääntyvien määrä lisääntyy ja toimintakyky heikkenee, jolloin kaatumisriskit kasvavat lisäten tapaturmia, kuten esimerkiksi lonkkamurtumia. Näistä seuraa inhimillisiä kärsimyksiä ja kansantaloudellisia kustannuksia. Jotta ...
 • Muistihoitajat kehittämässä muistisairaan hoitoa Siun sotessa 

  Nykänen-Juvonen, Sari; Hirvonen, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Ikääntyvän väestön ja muistisairaiden määrän lisääntymisen myötä muistisairauksien ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus ovat ajankohtaisia kehittämiskohteita. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vuoden 2017 alusta aloittaneen ...
 • Ikäteknologia kotona asumisen tukena : Teknologiatyöpajatoimintamallin kehittäminen muistisairaan näkökulmasta 

  Penttinen, Minna; Ikonen, Sini (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tiivistelmä Ikäteknologia tukee ikääntyvän muistisairaan kotona asumista ja mahdollistaa uuden oppimisen sekä kognitiivisten taitojen ylläpitämisen. Ikääntyvän toimintakyvyn lasku hi-dastuu, kuntoutuminen mahdollistuu ...
 • Potilastietojen kirjaamisen ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen aktivoivan arjen tuen jaksolla 

  Pölönen, Tuula; Pitkänen, Nelli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli potilastietojen kirjaamisen ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen aktivoivan arjen tuen jaksolla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää aktivoivan arjen tuen asiakkaiden hoitojakson ...
 • Palvelumuotoilu asiakasosallisuuden edistäjänä ikääntyneiden mielenterveyskuntoutuksessa 

  Palpatzis, Katri; Katajapuu-Riikonen, Piia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Kuntoutustyössä niin kuin muussakin sosiaali- ja terveydenhuollon työssä asiakkaat tulee ottaa mukaan itseään koskevaan päätöksentekoon ja toiminnan sekä palvelujen suunnitteluun. Tässä opinnäytetyössä kehitimme ...