Uusimmat viitteet

  • Teollinen internet : Teoria ja käytäntö 

    Heimovesa, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
    Insinöörityössä selvitettiin teollisen internetin keskeisimpiä käsitteitä ja ilmiöitä sekä teoreettisesti että käytännön projektin kautta. Työssä hyödynnettiin Beckhoff Automationin sulautettua tietokonetta CX5130. Työssä ...