Uusimmat viitteet

 • Ihmiset tekevät tolkkua joka tapauksessa: Kohti yhteistä ymmärrystä liiketoiminnan tarkoituksesta 

  Ekonen, Marianne; Forsström-Tuominen, Heidi (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, 2016)
  Saimme toimeksiannon eräästä vähittäiskaupan ja palveluiden alalla pitkään toimineesta yrityksestä, jonka eräs yksikkö oli kärsinyt heikentyneestä kannattavuudesta. Yksikön tulokset olivat jo usean vuoden ajan olleet ...
 • Life Behind Trophies: What is Everyday Work Like in the "Best" Workplaces 

  Eskola, Anne; Hakola, Liinamaaria (Haaga-Helia University of Applied Sciences, 2016)
  This study explores organizations that have been able to simultaneously combine high job satisfaction with good productivity and profitability. The focus in this study is in the organizations that consciously have rejected ...
 • Recreating Innovative and Meaningful Workplaces 

  Eskola, Anne; Hakola, Liinamaaria (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016)
  This study is about organizations that have been able to combine high job satisfaction with good productivity and profitability, i.e., they are able to operate profitably while being recognized as the best work places in ...
 • A Conceptual Framework for Understanding the Phenomenon of new Ways of Work 

  Eskola, Anne; Neuvonen, Heidi (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016)
  A review of the digital marketing literature suggests that it is important to understand that what applies in marketing management in the past and in traditional marketing context may not create success of tomorrow. It is ...
 • Development Trajectory of an Innovation-Based Environmental Technology Start-Up 

  Saukkonen, Juha; Vänttinen, Kari (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016)
  This research paper focuses on the growth models of new business ventures and their applicability to a specific type of start-up, environmental technology–based growth company via a case study Start-ups companies are a ...
 • Anticipation of Technology as an Entrepreneurial Skill 

  Saukkonen, Juha; Vasamo, Anna-Leena; Ballard, Sharon; Levie, Jonathan (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016)
  Anticipation of technological change is crucial for startup companies and entrepreneurs to survive and grow in the volatile environment. The concepts, processes and tools have mainly been developed in and for larger ...
 • From a student of startup business to a startup employee or entrepreneur 

  Saukkonen, Juha (Jyväskylän yliopisto, 2016)
  This paper aims at understanding of the incidents, relationships and processes that has lead students engaged in study programs focusing on start-up/entrepreneurship activity in technology business to become employees and ...
 • NY Start Up -ohjelma yrittäjyyskasvattajien kokemana. Case: "Ideasta toiminnaksi" -kurssikokonaisuus 

  Patja, Päivi; Salminen, Suvi; Haaranen, Maija (Jyväskylän yliopisto, 2016)
  Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan tällä hetkellä lukuisilla eri tavoilla. Kuitenkin viime vuosina erityisesti niin kutsuttua kokemuksellista yrittäjyyskasvatusta toteuttavat käytänteet ovat saaneet laajaa kannatusta tutkijoiden ...
 • Yrittäjyys yhdistää. Yrittäjyysosaaminen kasvuun oppilaitosyhteistyössä 

  Kotiranta, Maria; Helin, Niina; Kämppi, Marja (Jyväskylän yliopisto, 2016)
  Case-esittelyssä keskitytään Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Yrittäjyys yhdistää -hankkeen sekä sen onnistumisten ja haasteiden kuvaamiseen hankekoordinaattoreiden ...
 • Monialaisuus korkeakoulutasoisen yrittäjyys- ja innovaatiokulttuurin opinnollistamisessa 

  Kiviranta, Hanna-Maija; Tunkkari-Eskelinen, Minna (Jyväskylän yliopisto, 2016)
  Suomen Yrittäjien tavoiteohjelma tukeutuu työllisyysasteen nousemiseen 75 prosenttiin vuoteen 2019 mennessä. Suomalaisten yritysten henkilöstöstä nykyisin 63 prosenttia on PK yrityksissä, ja ko. tavoiteohjelman 2015-2019 ...
 • Ticorporateyrityssimulaatio JAMK:n tietojenkäsittelyn koulutuksessa 

  Bister, Timo; Immonen, Jarkko; Tuikka, Tommi (Jyväskylän yliopisto, 2016)
  Yksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategisista painopistealueista on yrittäjyys. Tavoitteena on yhtäältä oikeiden business-ideoiden ja sitä kautta toimivien yritysten synnyttäminen, toisaalta yhtä tärkeää on saada kaikki ...
 • The difficulty of being a professional, a parent, and a spouse on the same day: Daily spillover of workplace interactions on parenting, and the role of spousal support 

  Malinen, Kaisa; Rönkä, Anna; Sevón, Eija; Schoebi, Dominik (Taylor & Francis, 2017)
  Designing parenting interventions and preventions requires knowledge on the factors and processes that shape parenting behaviors. Using data collected over 10 days, during the last hour of work and before going to bed, ...
 • Vaihtoehtoiset yritykset – millaisia ne ovat ja millaisia ne eivät ole? 

  Eskola, Anne; Hakola, Liinamaria; Koivisto, Tapio; Saarisilta, Jaana (Tampereen yliopisto, 2015)
  Tässä tutkimuksessa käsitellään työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämistä. Tutkimus on toteutettu moni-casetutkimuksena, jonka tavoitteena on kuvata, millaisia yritykset, joissa on yhtä aikaa korkea työtyytyväisyys ja ...
 • Koulutusjärjestelmät, oppimiskäsitykset ja opettajuus muutoksessa 

  Eskola, Anne; Wahlgrén, Asta (Kauppakorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, 2013)
  Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on 30 viime vuoden aikana tapahtunut huomattavia rakenteellisia muutoksia. Rakennemuutoksissa on ammatillisten oppilaitosten pohjalta 1990-luvulla luotu uusi ammatillisesti painottunut ...
 • Encountering ethics in studying challenging family relations 

  Notko, Marianne; Jokinen, Kimmo; Kuronen, Marjo; Pirskanen, Henna; Malinen, Kaisa; Harju-Veijola, Minna (Policy Press, 2013-11)
  This article focuses on ethical considerations in the study of challenging family relations. Our perspective derives from multidisciplinary family studies, including social sciences, psychology and educational sciences. ...

Näytä lisää