• Itsemääräämisoikeus ja vallankäytön ilmentymät mielenterveyskuntoutujan arjessa 

   Holmroos, Joel; Kultalahti, Pirkko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee itsemääräämisoikeuden toteutumista ja vallankäytön ilmentymiä mielenterveyskuntoutujan arjessa sekä kuntoutujien että ohjaajien näkökulmasta. Tutkimusympäristöinä olivat kaksi Porvoossa sijaitsevaa ...
  • Perusterveydenhuollon näkökulma tiedonkulusta lastensuojeluun liittyvissä asioissa 

   Mattila, Irene; Aaltonen, Iina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa perusterveydenhuollon näkökulmaa tiedonkulussa lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa tiedonkulusta ja havaita mahdollisia haasteita ja vahvuuksia ...
  • Helsingin vankilan nuorten osaston kehittäminen henkilöstönäkökulmasta 

   Ylitalo, Julia; Eriksson, Sonja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää Helsingin vankilan nuorten osaston tarkoituksenmukaisten osastojärjestelyjen suunnittelussa. Nuoret vangit ovat erityisryhmä ja tarvitsevat ...
  • Se aika keväästä 

   Paasovaara, Seija (Etelä-Suomen Media, 2017)
   On se aika keväästä, kun moni mietti tulevaa, opintojaan. Nuoret ovat uuden edessä, mutta tilanne on ajankohtainen jo työssä olevillekin.
  • Sote näkyy koulutuksessa myös Laureassa 

   Väkevä-Harjula, Irene; Heikkinen, Sari (Etelä-Suomen Media, 2017)
   Laurea alkaa kesällä kerätä verkostoa niistä, jotka haluavat kehittää sosionomikoulutusta.
  • Laureassa opitaan projekteissa 

   Uusitalo, Tero (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, 2017)
   Kun espoolainen startup-yritys Spinno Sport tarvitsi apua koululaisten liikuntasovelluksen kehittämiseen, Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat tarttuivat toimeen.
  • Ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan aineistonhallinta : onko sitä? 

   Marjamaa, Minna; Latvanen, Jaana (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä artikkelissa tarkastellaan, millaista ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on, millaista aineistoa siinä syntyy ja miten aineistoja voisi hallita ja avata. Artikkelissa käydään läpi mm. kirjoittajien kotikorkeakoulujen ...
  • Lastensuojelun tulevaisuudet? : Case Porvoon polku ennakoivaan virtuaali-skenaarioon 

   Meristö, Tarja; Kantola, Tarja (Finnish Social and Health Informatics Association, 2017)
   Lastensuojelu on alue, jossa varhainen puuttuminen on tärkeä, mutta samalla vaikea aihe. Kyse on monitoimijaisesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä, jossa toimijoilla on ylitettävänä organisaatio- ja kulttuurirajoja ja ...
  • Vihreä aalto vetää : ensimmäinen vuosi rinnakkaistallentamista Laureassa 

   Laakkonen, Anna; Laakkonen, Tarja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (myöhemmin TKI-toiminta) tuloksena syntyy paljon uutta tietoa ja on tärkeää, että uusi tieto ja tutkimusten tulokset ovat avoimesti kaikkien saatavilla. ...
  • The creation of a content marketing plan for a new start-up in the financial sector 

   Kaitosalmi, Sanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The thesis was made in collaboration with a Dutch start-up company operating in the financial sector. The company House of Pips has been operating since August 2016. The purpose and objectives of the thesis was to create ...
  • Seeing beyond monitors. Critical care nurses’ multiple skills in patient observation : Descriptive qualitative study 

   Alastalo, Mika; Salminen, Leena; Lakanmaa, Riitta-Liisa; Leino-Kilpi, Helena (Elsevier, 2017)
   Objectives The aim of this study was to provide a comprehensive description of multiple skills in patient observation in critical care nursing. Research methodology Data from semi-structured interviews were analysed ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus kaupunkikiertoajelusta 

   Porubenskaja, Susanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Asiakkaan ja hänen tarpeidensa ymmärtäminen ja toteuttaminen ovat jokaisen organisaation olemassaolon peruskysymys. Tavoitteena on saada asiakas tuntemaan itsensä tyytyväiseksi, täyttää tai jopa ylittää hänen odotuksensa. ...
  • Development Process for Exclusive Events Start-up Business 

   Wabuyele, Caroline (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Bachelor’s Thesis Name (s) Wabuyele Caroline Khalai Year 2017 Pages 54 This thesis is about an Events Management startup business, Exclusive Events, set to be established in Nairobi Kenya by the author ...
  • Aikuissosiaaliohjauksen erityiskysymyksiä 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Heikkinen, Ari; Rajamäki, Anne; Soikkeli, Eeva (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa. Järjestelmän uudistamisella tähdätään resurssien riittävyyteen tulevaisuudessa. Valtion velkaantuminen, väestön ikääntyminen, nykyisen ...
  • Kohti avointa julkaisemista, opetusta ja TKI-toimintaa ammattikorkeakouluissa 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Laakkonen, Anna; Laakkonen, Tarja; Marjamaa, Minna; Montonen, Noora (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Avoimen tieteen ja tutkimuksen jalkautuminen ammattikorkeakouluihin muuttaa korkeakoulujen toimintakulttuuria. Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avoimet menetelmät tuovat tutkimuksen tulokset, aineistot ja ...
  • SoTe-tieto ekosysteemissä : MORFEUS-näkymät asiakaslähtöisen yhteistyön ja palveluohjauksen työkaluina 

   Kantola, Tarja; Pöyry-Lassila, Päivi; Meristö, Tarja (Finnish Social and Health Informatics Association, 2017)
   Sote-uudistus haastaa alan toimijat julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla kehittämään yhteistyötään asi-akkaan parhaaksi. Monitoimijaisessa verkostossa tarvitaan paitsi kokonaiskuvaa palveluekosysteemin ...
  • TaiKo, välineitä taiteen ja kokijan kohtaamiseen 

   Virtanen, Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ikäihmisten parissa työskenteleville väline- ja toimintapaketti taidemuseossa käytettäväksi. Syntyi projekti nimeltä TaiKo, Taiteen Kokijat. Opinnäytetyö tehtiin ...
  • Vankien kokemuksia perheleiritoiminnasta Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella 

   Lehtinen, Katriina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vankien kokemuksia perheleireistä sekä perheleirien vaikutuksista vankien itsensä kokemana. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa vangin kokemukselle ääni, auttaa kehittämään ...
  • Psykoedukaatio osana skitsofreniaa sairastavan potilaan hoitoa : koulutus Lipen Hoivakodille 

   Halttunen, Miia; Paajanen, Jonna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa koulutus psykoedukaation käytöstä skitsofreniaa sairastavan potilaan oireenhallinnassa Lipen Hoivakodille. Koulutuksessa haluttiin korostaa psykoedukaation suurta merkitystä ...
  • Opetusratkaisun kehittäminen organisaatioiden näkökulmasta : Case: Professional Summer School 2016 

   Koljonen, Suna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Laurea-ammattikorkeakoulun toimeksiantona yhteiskehittämisen opetusratkaisua, ja selvittää, mitä arvoa yhteiskehittäminen tuottaa osallistuville organisaatioille ja oliko ...