• Designing a Digital Service Concept for a Professional Business Service - Case Työeläkelakipalvelu 

   Nyyssönen, Sofia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2004)
   The main purpose of the thesis is to study the design of a digital service concept for a professional service organization that provides business services. The Finnish Centre for Pensions is used as the case organization. ...
  • Tutkiva oppiminen integratiivisissa oppimisympäristöissä, BarLaurea ja REDLabs 

   Fränti, Maarit; Pirinen, Rauno (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Ammattikorkeakoulutuksen kehittäminen on haastava ja moniulotteinen tehtävä. Uuden ammattikorkeakoululain mukaan kokonaistehtävään sisältyy kolme keskeistä tehtävää: opetus, tutkimus- ja kehitystyö sekä aluekehitystyö. ...
  • From idea to implementation : planning and andministration of online learning 

   Mänty, Irma; Nissinen, Pasi
   Laurea Julkaisut C10 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   The implementation of online learning requires know-how, skills and the assimilation of new work methods. This publication provides guidelines for teacher training and introduces Laurea’s model for the planning and ...
  • Ideasta toteutukseen : verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta 

   Mänty, Irma; Nissinen, Pasi
   Laurea Julkaisut C9 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Verkko-opetuksen toteuttaminen edellyttää tietoa, taitoja ja uusien toimintatapojen omaksumista. Julkaisussa annetaan eväitä opettajien kouluttamiseen sekä esitellään Laurean verkko-opetuksen suunnittelun ja hallinnan ...
  • Yhteisöturvallisuus 

   Peltonen, Jere (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on haastaa organisaatioiden turvallisuusasioiden hoitamista koskeva perinteinen yritysturvallisuuspainotteinen ajattelu. Tavoitteena on esittää erilaisten yhteisöjen toimintaan sovellettavissa ...
  • Kiinteistöturvallisuuden sanastohanke : termi-inventaario 

   Kulonen, Lauri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   The objective of this thesis is to further special language in premises security to be made more uniform and give viewpoints how to apply terminological theory to the premises security. The purpose is to prepare a term ...
  • Asuntomessujen turvallisuussuunnitelman laatiminen 

   Haikonen, Juhapekka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Asuntomessut on Suomen suurin vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma. Asuntomessujen keskimääräinen kävijämäärä on vuosien varrella vakiintunut noin 150 000:n vieraaseen. Yleisötapahtumaa varten järjestäjän on laadittava ...
  • Tulitöiden paloturvallisuuden kehittäminen öljynjalostamolla 

   Salo, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   This study covers a practical development project based on real-life needs, designed to review current ‘hot work’ practices in use in the process areas and tank farms of Neste Oil Corporation’s refinery at Porvoo in Finland ...
  • Yhdistyksen turvallisuusasiakirjan laatiminen 

   Pasi, Nuutinen (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   This thesis is functional and associated with working life. The purpose of the thesis was to plan and to produce a security document for the needs of Suomen Latu association. The completed security document compiles the ...
  • Työturvallisuus Salon seudun terveyskeskuksen päivystysvastaanotolla hoitohenkilökunnan kokemana 

   Vähämäki, Anne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tutkia Salon seudun terveyskeskuksen päivystysvastaanoton hoitohenkilökunnan kokemusta omasta työturvallisuudestaan ja siihen liittyvästä turvattomuuden tunteesta. Tutkimuksen ...
  • Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kuntien hyvinvointipalveluiden ostopalvelukäytännöt 

   Räsänen, Riitta
   Laurea Julkaisut B7 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämä julkaisu on Leppävaaran Laurean Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijan Riitta Räsäsen opinnäytetyönään tekemä tutkimus Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kuntien hyvinvointipalvelujen ostopalvelukäytännöistä. Tutkimus ...
  • PROFESSIONALISATION OF NURSING IN ENGLAND AND SPAIN: A Comparative Study 

   Camaño-Puig, Ramón (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   The publication of this book is the result of the close collaboration,both in terms of research as well as in students and faculty exchanges that has existed for a long time between Laurea Polytechnic, in Finland, and the ...
  • Laurea-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman työn arviointi 

   Auvinen, Pekka; Mäkelä, Jarmo; Peisa, Seppo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Laurea-ammattikorkeakoulun opetusssuunnitelmatyön arviointi on Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttaman opetussuunnitelmaprosessin väliarvioinnin raportti. Raportti arvioi Laurea-ammattikorkeakoulun mittavaa ...
  • Laurea-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityshautomo 1996 - 2006 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Heinonen, Hilkka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Laurea-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityshautomo on toiminut 10 vuotta. Yrityshautomo perustettiin laman jälkeiseen tilanteeseen, jossa väestön palvelujen tarve lisääntyi, mutta kuntien mahdollisuudet ...
  • ESSAYS ON INTERORGANISATIONAL CONVERGENCE AND DIVERGENCE : Case of Logistics Nets and Networks 

   Nikkanen, Markku (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   There has been growing interest recently to study and analyse networks, both among academics and practitioners. As firms, such as logistics service providers, become more global, it has been realized that success does not ...
  • Seksuaalisen hyväksikäytön kokemukset lapsuudessa ja avun tarve aikuisena 

   Laiho, Mari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön avulla pyritään lisäämään tietoa lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Suomessa, kartoittaa seksuaalista hyväksikäyttöä lapsuudessaan kokeneiden aikuisten hyvinvointia ja siihen liittyviä ongelmia sekä ...
  • VANKEINHOITAJAT MUUTOKSEN TIELLÄ : Näkökulmia vankeinhoidon henkilöstön muutosmielipiteisiin alan lehdissä vuosina 1965 - 2003 

   Salomäki, Leena; Tiihonen, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Vankeinhoitajat muutoksen tiellä -julkaisu on tutkimus vankeinhoidon henkilöstön suhtautumisesta alan muutoksiin vuosina 1965 – 2003. Tutkimusaineisto on kerätty vankeinhoitoalan lehdistä ja on koostunut pääosin ...
  • Pk-yritysten haasteet ja toimintaympäristön kehittäminen Espoon ja Kirkkonummen alueella 

   Nyqvist, Hannu; Iljin, Marko; Pärnänen, Mikko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Pk-yrityksillä on suuri merkitys alueiden taloudelle ja hyvinvoinnille sekä työllistäjinä ja veronmaksajina että innovaatioiden levittäjinä ja tuotantorakenteen uudistajina. Kansainvälisen talouden jatkuva ja nopea muutostila, ...
  • Uudistuvaa opettajuutta etsimässä 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Erkamo, Matti; Haapa, Sari; Kukkonen, Maija-Leena; Lepistö, Lilja; Pulli, Minna; Rinne, Tarja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Learning by Developing (LbD) eli tutkiva oppiminen kehittämishankkeissa on oppimismalli, jonka ytimen muodostaa tutkivan oppimisen kehä. LbD:ssa oppiminen on tiedon rakentamista ja se muistuttaa tutkimusprosessia. Oppimisessa ...
  • PENG-ANALYYSI ALUETIETOJÄRJESTELMÄN NETTOHYÖTYVAIKUTUKSISTA : Pyörteen jatkotutkimushanke: kuvantaminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella 

   Hallipelto, Pirjo; Lepistö, Mervi; Nuutinen, Pasi; Paasovaara, Seija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Hyvinkään sairaanhoitoalueella toteutettiin vuosina 2002 – 2005 laaja Laurea-ammattikorkeakoulun ja julkisen terveydenhuollon seudullinen kehittämishanke. Peng-analyysi aluetietojärjestelmän nettohyötyvaikutuksista tehtiin ...