Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Työn ohessa suoritetun laivaharjoittelun haasteet harjoitteluvastaavan näkökulmasta 

  Miettinen, Jaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin työn ohessa suoritetun vahtikonemestariharjoittelun haasteita harjoitteluvastaavan näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin, onko työn ohessa suoritettu harjoittelu tarpeeksi laadukasta. ...
 • Yrityksen markkinointi sosiaalisessa mediassa : The Hockey Base 

  Kujala, Eevert (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on luoda jääkiekkotarvikkeita myyvälle Hockey Base -ketjulle toimiva ja käytännönläheinen markkinointisuunnitelma sosiaalisen median toimintaan. Koska Hockey Basella ei ole ennestään markkinointisuunnitelmaa ...
 • CFD modeling of airflow in a kitchen environment : Towards improving energy efficiency in buildings 

  Shah, Srujal; Dufva, Kari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The building sector accounts for a large fraction of total energy consumption. Thus, there is a need to find methods for improving the energy efficiency of homes and houses. Among all the building services, heating, ...
 • Siä päätät! : Ratkaisuja nuorten osallisuuden tukemiseen peli-innovaatiolla ja palvelumuotoilulla 

  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Poikolainen, Jaana; Suikkanen-Malin, Tuija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
 • GNS3 for network emulation 

  Fomin, Maxim (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  This study was performed to determine possible usage cases of virtual networks. Modern network professionals are in need of evaluating and testing of different networking condi-tions. While it is possible to implement all ...
 • Satukirjoista tukea lasten tunnetaitojen vahvistamiseen 

  Qvick, Susanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena kehittämistyönä, jonka kehittämistehtävänä oli tuottaa menetelmäkansio lasten tunnetaitojen vahvistamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus ...
 • Mattoprinttien suunnittelu Vallila Interiorille 

  Schulman, Olga (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisessa opinnäytetyössä tarkastellaan mattoprinttien suunnittelua prosessina. Työssä tutkitaan, miten luodaan painoteknisesti ja sisustuksellisesti toimiva mattoprintti ja mitä seikkoja suunnittelun eri vaiheissa ...
 • Kouluikäisen ylipaino ja lihavuus : Painonhallintapolku Pieksämäen kouluterveydenhuollolle 

  Tiainen, Heini; Pieviläinen, Riina-Emilia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kouluikäisten ylipaino on kasvava ongelma kansainvälisesti. Nykyään elämäntapa on passiivisempi, liikuntaa harrastetaan vähemmän ja ruokailu on muuttunut epäterveellisemmäksi. Ylipainolla ja lihavuudella on lukuisia ...
 • Digitaalinen tieto haltuun : Ratkaisuja digitaalisten aineistojen hallintaan ja käyttöön 

  Kosonen, Miia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digitaalisuus on yksi aikamme megatrendeistä ja tunnistettu myös Suomessa. Digitaalisuus mielletään helposti lähinnä palveluiden sähköistämiseksi ja osaprosessien digitalisoinniksi. Digitaalisuus ei kuitenkaan ole vain ...
 • Aika digittää : Näkökulmia ja menetelmiä erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen 

  Lappalainen, Sanna; Korpinen, Virva; Pokkinen, Joonas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Onko digitaalisuus siis ihmisoikeuksien kaltainen välttämättömyys? Ainakaan oikeus ei jakaannu tai konkretisoidu kaikille kansalaisille ja kaikkialla yhtäläisenä: esimerkiksi erityisryhmiin luokiteltavien nuorten digitaalisia ...
 • Turva-automaation kartoitus prosessilaitokseen 

  Grön, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu Pöyry Finland Oy:n käyttöön. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ohjeistus turva-automaation kartoitukseen ja suunnitteluun. Ohjeistuksen tarkoituksena on tukea automaatiosuunnittelijoita ...
 • Tiiminvetäjästä lähiesimieheksi : Tiiminvetäjän tehtävänkuvan uudistaminen 

  Sivula, Jori (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kiinteistönhoitajien, isännöitsijöiden ja tiiminvetäjien mielipiteitä tiiminvetäjien tämänhetkisestä tehtävänkuvasta ja asemasta sekä toiveista ja tarpeista kehittää tiiminvetäjien ...
 • Calculation of the primary energy factor for Finnish district heating and electricity 

  Saprunov, Sergei (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The study is focused on the application of primary energy factor to the Finnish electricity and Finnish district heating in order to compare efficiency of the district heating to the efficiency of electricity nowadays and ...
 • Hajautetun jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuuden optimointi 

  Smolander, Tero (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selventää jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun tarvittavia tietoja ja tarkastella mahdollisia energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä parantavia tekijöitä. Työ on rajattu ...
 • Markkinatutkimus dieselin lisäaineelle 

  Kuutti, Eino (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena on selvittää AdBlue nimisen dieselin lisäaineen markkinatilanne Suomessa. Tutkimuksen avulla saadaan käsitys siitä, mitä toimenpiteitä toimeksiantajan tulisi tehdä lanseeratakseen ...

Näytä lisää