Viitteet 1-15 / 384

  • Ympäristönsuojelulain muutosten vaikutukset haja-asutusten jätevesijärjestelmien tarkastuksiin Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella 2017-2019 

   Manninen, Krista (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Haja-asutuksen talousjätevesiä koskevan lainsäädännön tultua voimaan vuonna 2004, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimeenpannut normia tekemällä kiinteistöille tarkastuskäyntejä. Tarkastettuja kohteita Mikkelin ...
  • Särkynyt palvelujärjestelmässä 

   Kaipainen-Vilén, Kirsi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Palveluohjaus on asiakaslähtöinen työtapa. Sen tarkoituksena on etsiä asiakkaan yksilölliset palvelutarpeet ja löytää niihin sopivat palvelut. Päihdeasiakas kärsii usein kumuloituneista ongelmista. Heidän on haettava useita ...
  • Lämpömodifioidun puun mekaanisten ominaisuuksien tutkiminen 

   Tammela, Veli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kuumavahakyllästetyn ja höyrylämpökäsitellyn puutavaran mekaanisia ominaisuuksia sekä vertailla eri koe-erien tuloksia. Työn toimeksiantajana toimi Mikpolis Oy, joka toimii ...
  • Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki : Mikä muuttui yrittäjän sosiaali- ja vakuutusturvassa 

   Mäensivu, Pia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin yrittäjän työ- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen lakimuutoksen vaikutusta sosiaaliturvan tasoon sekä YEL-vakuutuksen sidonnaisuuteen ja eläkeyhtiön yhteistyöhön. YEL-vakuutuksen sidonnaisuus on ...
  • Opas Green Care -toiminnan jalkauttamiseen hoivakotiympäristössä : Sosiaalisen ja terapeuttisen pihan hyödyntäminen 

   Vuorio, Satu; Matikainen, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomalaisille luonto on tärkeä hyvinvointia tukeva tekijä ja luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat useissa monitieteellisissä tutkimuksissa todennetut. Green Care -toiminta on luontoon liittyvää toimintaa, jolla ...
  • Perehdyttäminen osana henkilöstön kehittämistä : Perehdytysopas RTK-Palvelu Oy:lle 

   Karttunen, Jenna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee uuden työntekijän perehdyttämistä ja henkilöstön kehittämistä. Opinnäytetyössä on tarkoituksena selvittää mikä merkitys perehdyttämisellä ja henkilöstön kehittämisellä on työorganisaatiolle. ...
  • Decision-Making and the Internet of Things : Influences and Impacts on Business Decisions and Supply Chains 

   Bohne, Alexander (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Many researchers emphasize the increasing importance of the Internet of Things, the internet-based connection of devices, in relation to business decisions, but there still exists a lack of profound data about decision-making ...
  • KAIKKI OK? : Nuorten kokemuksia Kotkan Ohjaamosta 

   Jokela, Tanja; Autio, Niina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee Ohjaamo-toimintaa, joka tarjoaa matalan kynnyksen periaatteella ohjausta ja neuvontaa alle 30-vuotiaille nuorille. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia nuorten kokemuksia Kotkan Ohjaamosta sekä ...
  • KERAVAN NUORTEN KOKEMUKSIA TAJUA MUT! – TOIMINTAMALLISTA 

   Ranta-aho, Sheela (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella keravalaisten nuorten kokemuksia Tajua Mut! – toimintamallista ja sen sisään rakennetuista tavoitteista. Tutkimuskysymykset ovat: millaisia ovat nuorten kokemukset Tajua Mut! ...
  • Palvelukehittämisen caseja : PaKe Savo 

   Eskelinen, Tuomo; Rajahonka, Mervi; Villman, Kaija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Osaamisen merkitys kasvun ja kehityksen vauhdittajana kasvaa koko ajan. Osaamisen parantamiseen ja muihin aineettomiin investointeihin perustuvat kasvu- ja kehitystavoitteet luovat yrityksissä pohjan kestävälle kasvulle ...
  • Palvelukehittämisen teemajulkaisu : PaKe Savo 

   Rajahonka, Mervi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Palveluiden kehittämisen teema on ajankohtainen ja aito kasvun mahdollisuus pk-yrityksille. Palveluista on tullut uusi kauppatavara, ja etenkin vientituote kovaa vauhtia digitalisoituvassa maailmassa. Aineettoman tuotannon ...
  • Uusia palveluratkaisuja Etelä-Savosta : New Service Solutions – NSS 

   Rajahonka, Mervi; Juvakoski, Marja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Rakennemuutosten vuoksi palvelujen ja erityisesti palvelujen tuotteistamisen merkitys kasvaa. Perinteiset rajat teollisuuden ja palveluelinkeinojen välillä ovat menettämässä merkitystään. Kasvun ja kehittymisen mahdollisuudet ...
  • TKI-energiakeskittymä - kädet ja aivot yhdessä : Tehokkaampaa kehittämistoimintaa resursseja yhdistäen 

   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Tallinen, Kirsi; Tuliniemi, Erja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomen biotalousstrategian painopisteitä ovat mm. kilpailukykyisen toimintaympäristön luominen biotalouden kasvulle sekä biotalouden osaamisperustan uudistaminen koulutusta ja tutkimustoimintaa kehittämällä. Hallitusohjelman ...
  • VEGAANILIITTO RY:N VISUAALISEN ILMEEN UUDISTAMINEN 

   Nykänen, Mira (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössäni suunnittelin Vegaaniliitto ry:lle uuden visuaalisen ilmeen. Ilmeen päivittämiseen sisältyi suunnitelma ja toteutus Vegaaniliiton tunnuksen, internetsivujen ja graafisen ohjeiston uudistamisesta. Suunnitelma ...
  • Reitistön Markkinointisuunnitelma : Partaharju - Nikkarila luontopolku 

   Damski, Samuel; Tolvanen , Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia markkinointisuunnitelma Pieksämäellä sijaitsevalle Vedenjakaja- luontopolulle. Polku alkaa Partaharjun luontokeskukselta ja päättyy Nikkarilan kaupunginosaan. Polkua on ...