Uusimmat viitteet

 • Yrityksen markkinointi sosiaalisessa mediassa : The Hockey Base 

  Kujala, Eevert (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on luoda jääkiekkotarvikkeita myyvälle Hockey Base -ketjulle toimiva ja käytännönläheinen markkinointisuunnitelma sosiaalisen median toimintaan. Koska Hockey Basella ei ole ennestään markkinointisuunnitelmaa ...
 • Markkinatutkimus dieselin lisäaineelle 

  Kuutti, Eino (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena on selvittää AdBlue nimisen dieselin lisäaineen markkinatilanne Suomessa. Tutkimuksen avulla saadaan käsitys siitä, mitä toimenpiteitä toimeksiantajan tulisi tehdä lanseeratakseen ...
 • Markkinointisuunnitelma Rengas Onnela Oy:lle 

  Nurmi, Leena (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään markkinointisuunnitelman kehittämistä Rengas Onnela Oy:lle. Opinnäytetyö keskittyy pienyrityksen markkinoinnin kilpailukeinoihin ja niiden hyödyntämiseen erityisesti markkinointiviestinnän ...
 • Liiketalouden laajentamisen kannattavuuslaskelmat : Case Parolan Rottinki Oy 

  Koukku, Hanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön avoitteena on selvittää, mikä on liiketoiminnan laajentamisen vaikutus case-yrityksen kannattavuuteen. Yritys on 50-vuotias perheyritys, joka myy pääartikkelinaan rottinkikalusteita. Yritys on toiminut ...
 • Tehtäväjakomääräykset lapsen huollossa 

  Gardemeister, Eveliina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on Tehtäväjakomääräykset lapsen huollossa. Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille se, millä perusteilla tehtäväjakomääräyksiä annetaan ja miksi tällainen on lainsäädännössä mahdollistettu. Tavoitteena ...
 • Näytöskauden avajaiset -tapahtuman suunnittelu : Case Mikkelin Teatteri 

  Sajapuro, Hanna; Kiuru, Annu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli suunnitella vetovoimainen, uusia asiakkaita paikalle saava ja Mikkelin Teatteria esille tuova tapahtuma, jossa esitellään seuraavan kauden esityksiä. Tarkoitus oli tuottaa kehitysehdotuksia mainontaan, ...
 • Alvar Aallon Sunilan viestintäsuunnitelma 

  Lindström, Linda (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli Kotkassa sijaitsevan Alvar Aallon suunnitteleman Sunilan asuinalueen asukkaiden profilointi ja sitä kautta viestinnän kehittäminen. Tavoitteena oli kerätä hyödyllistä tietoa ...
 • PANIMOYHTIÖ TUJUN MARKKINOINTI JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN 

  Reponen, Joni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen toimeksiantaja on alkoholijuomia valmistava panimoyhtiö Tuju oy. Kaupallisen toimintansa pienpanimo Tuju aloitti loppuvuodesta 2016. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, miten markkinointia voisi kehittää ...
 • Suunnitelmallinen sosiaalisen median sisällöntuotanto, case Bistro Vilee 

  Wasenius, Vilma (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää, millaisilla sisällöillä toimeksiantajani pystyisi saavuttamaan enemmän näkyvyyttä ja sitouttamaan paremmin asiakkaita valituissa sosiaalisen median kanavissa. Toimeksiantajana ...
 • Verkkosivujen kehittäminen sisältömarkkinoinnin keinoin Case: TorreTeam : Developing website by means of content marketing 

  Tuuli, Laura; Hämäläinen, Miia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteenamme ja päätutkimusongelmanamme oli selvittää, kuinka sisältömarkkinointia voidaan hyödyntää toimeksiantajamme verkkosivustolla. Tuotimme kehittämisehdotuksia, joita toimeksiantaja voi käyttää uudistaessaan ...
 • Sähköinen kilpailutusjärjestelmä Cloudia 

  Kuismin, Markku (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Uusi EU-direktiivi velvoittaa hankintayksiköitä käyttämään sähköistä hankintajärjestelmää 2017-2018 EU:n kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. Hankintalaki on juuri uusiutunut ja Cloudia on valittu julkissektorin ...
 • Yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuus. Case: Siilin Palju Tmi. 

  Lehto, Sonja-Sofia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuus. Työn toimeksiantajana toimii Siilin Palju Tmi, joka on Pohjois-Savossa toimiva paljun vuokraus yritys. Tutkimusongelma on mistä osista ...
 • Urheilutuotteiden vientimahdollisuudet Venäjälle – myyntikanavana verkkokauppa 

  Lehtinen, Viktor (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa, minkälaiset ovat Venäjän verkkokaupan vientimahdollisuudet suomalaisten urheilutuotteiden myyjille. Tutkimuskysymyksiä ovat, millainen on Venäjän verkkokauppaympäristö, millaiset ...
 • Coaching esimiehen työkaluna henkilöstön kehittämisessä 

  Könönen, Susanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Coaching on henkilöstön kehittämismenetelmä, jonka avulla pyritään valmennettavan henkilökohtaiseen kehitykseen ja pysyvään muutokseen hänen toimintatavoissaan. Coachin tehtävä ei ole ratkaista valmennettavan ongelmia vaan ...
 • Perehdytyskäytäntö laivanselvitystyössä 

  Ulmanen, Johnny (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kilpailu laivanselvitys-alalla on perinteisesti ollut kovaa. Työssä korostuvat ennen kaikkea työntekijöiden ammatillinen osaaminen ja asiakaspalvelun taso. Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia GAC Finland Oy:n nykyistä ...

Näytä lisää