Uusimmat viitteet

 • Newbie in e-Teaching. Focus on English for Special Purposes 

  Alatalo, Sari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  E-teaching as an option for teaching and learning has become increasingly common recently. Oulu University of Applied Sciences has also adopted the idea of providing students with courses and even study programmes to be ...
 • Lupa muutokseen. Eeva-Kaisan ja Heikin tarina 

  Vitikka, Päivi; Laitinen, Sirpa; Kianto, Sirkku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Eeva-Kaisa on maitotilayrittäjä Tervolasta. Eeva-Kaisan väsyminen alkoi 20 vuotta sitten nuorimmaisen synnyttyä. Hänelle pelkkä lypsäminen ei riitä, vaan hän on lähtenyt kouluttautumaan uuteen ammattiin ja perustamassa ...
 • Journalismi on pätevää näytelmämuodossakin 

  Kurki;, Raija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus etsii vastausta kysymykseen, mitä annettavaa näytelmämuotoon kirjoitetulla artikkelilla olisi perinteiselle proosamuotoiselle journalismille. Luettavaksi tarkoitettuja näytelmämuotoisia artikkeleita ei ole Suomessa ...
 • Kirjastoalan AMK-opiskelijat opettivat mediataitoja peruskoululaisille 

  Harju, Teija; Pietikäinen, Virpi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yhteistyö kirjastojen kanssa on ollut kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelmassa aina keskeistä. Sen sijaan yhteistyötä kirjaston kumppaneiden, kuten koulujen kanssa on tehty vähän. Keväällä 2017 Oulun ammattikorkeakoulun ...
 • Mitä sinulle kuuluu? Tuokiokuvia tuutoropettajan arjesta 

  Viinikka, Sinikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkelissa kuvatan ammattikorkeakoulun tuutoropettajan monenkirjavaa arkea. Tuutoropettaja työskentelee ammattikorkeakoulun rahoitusperusteiden asettamien raamien, opiskelijan henkilökohtaisen elämän ja ammatillisten ...
 • Mieleni tanssii aamullakin – kokemuksia Ikäihmisten olohuoneesta 

  Krekelä, Marja; Lauronen, Minna; Södö, Heidi; Kuure, Marja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkelin pohjana olevassa laadullisessa tutkimuksessa kuvaillaan paikallisen Ikäihmisten olohuoneen kävijöiden kokemuksia siitä, miten olohuoneella käyminen edistää heidän positiivista mielenterveyttään. Ikäihmisten ...
 • Videomateriaali tanssiharjoittelun tukena 

  Kirkonpelto, Anssi; Kontturi-Paasikko, Liisa; Heikkinen, Anni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Internetin, sosiaalisen median ja suoratoistopalvelujen kehittyminen on hyödyttänyt tanssialaa suuresti. Hyötyjä ei ehkä tunnisteta, mutta se on selkeästi lisännyt kulttuurista vuorovaikutusta sekä tiedon ja materiaalin ...
 • Hyvästit tenteille ja luentokalvoille 

  Ojala, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digitalisaatio ja kansainvälistyminen aiheuttavat muutospaineita suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Muutokseen reagointi tarkoittaa opetussuunnitelmien, opetusmenetelmien ja osaamisen arvioinnin kehittämistä. Tekemällä ...
 • Osaamisen opettajan jäljillä 

  Tenno, Tiiu; Karjalainen, Asko; Karjalainen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opetusvideossa on kaavoihin kangistuneen ammatillisen opettajan kasvutarina kohti osaamisen opettajuutta. Opettaja ottaa uuden osaamisperusteisen opetussuunnitelman laatimisen aiheuttamiin muutospaineisiin etäisyyttä ...
 • Osaamisperusteisuus 

  Karjalainen, Asko; Pousi, Juha; Karjalainen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Osaamisperusteisuus on nykyään pedagogisen toiminnan lähtökohta. Osaamisperusteisuudessa siirrytään oppiainekeskeisyydestä aitoon osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä opiskelijan yksilölliseen etenemiseen. ...
 • Osaamisen osoittaminen videolla 

  Tenno, Tiiu; Korento, Kati; Pousi, Juha; Kiviniemi, Kari; Karjalainen, Tommi; Karjalainen, Asko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Video on havainnollinen keino osaamisen osoittamiseen muun dokumentaation rinnalla. Videon tekeminen ja jälkikäsittely on helppoa nykyteknologian avulla. Pääpaino onkin videon suunnittelulla: miten osaaminen saadaan parhaalla ...
 • Osaamisen osoittaminen opettajan työssä 

  Tenno, Tiiu; Koukkari, Marja; Pousi, Juha; Karjalainen, Tommi; Karjalainen, Asko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Video käsittelee onnistuneen harjoittelun suunnittelua ja lähtökohtia. Siinä keskitytään opettajakorkeakoulun tuutorin, harjoitteluoppilaitoksen ohjaavan opettajan ja opettajaopiskelijan välisiin keskusteluihin. Videota ...
 • ”Nykypäivänä on poikkitieteellistä tämä tekeminen” - Oulun ammattikorkeakoulun sisäinen auditointi 2017 

  Isola, Marianne; Ahvenlampi, Sari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Oulun ammattikorkeakoulussa toteutettiin järjestyksessään viides sisäinen auditointi keväällä 2017. Sisäinen auditointi on vertaisarviointia, johon osallistuivat henkilöstön, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien ...
 • Litiumakun sammutusdemonstraatio 

  Finnilä, Jussi; Ilomäki, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sähkö- ja hybridiauton voimanlähteenä käytettävien litiumakkujen sammutusdemonstraatio. Videolla demonstroidaan litiumakkujen tulipalo ja erilaisia sammutusmenetelmiä. Video on toteutettu yhteistyössä Oulu-Koillismaan ...
 • Hybridiauton jännitteettömäksi ja jännitteelliseksi tekeminen 

  Finnilä, Jussi; Ilomäki, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ajoneuvoteollisuus on siirtymässä enenevässä määrinhybridi- ja sähköajoneuvoihin. Tämä edellyttää ajoneuvoasentajilta ja insinööreiltä nykyistä enemmän ajoneuvojen sähköisten järjestelmien tuntemusta. Videolla käydään läpi ...

Näytä lisää