Uusimmat viitteet

 • ”Meillä on yhteistä kehittämistä” – Itsearviointiraportti 2017 

  Oulun ammattikorkeakoulu; Ahvenlampi, Sari; Isola, Marianne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Itsearviointiraportissa esittelemme Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) laatujärjestelmää ja kerromme toimintatavoistamme ja kehittämistoimistamme. Arvioimme järjestelmän vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Tavoitteenamme on ...
 • Digitalisaation vaikutukset tulevaisuuden osaajan osaamisvaatimuksiin 

  Sinisalo, Jaakko; Raudaskoski, Erkki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkelissa kerrotaan, kuinka digitalisaatio vaikuttaa tulevaisuudessa liiketalouden työntekijöiden osaamisvaatimuksiin ja miten tätä osaamista voidaan ammattikorkeakoulussa kouluttaa. DigiErko-hankkeeseen liittyvässä ...
 • Uutispelit tuovat henkilökohtaisen kokemuksen ajankohtaiseen uutisaiheeseen 

  Laurila, Salla; Palokangas, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Uutispelit ovat uusi verkkojournalismin muoto. Niissä julkisuudessa käsitellyt ajankohtaiset aiheet yhdistyvät eri tavoin pelillisiin elementteihin. Pyrkimyksenä on havainnollistaa uutisaiheita sekä luoda pelaajille ...
 • Hakkeen laatuun vaikuttavat tekijät 

  Putula, Joel; Hilli, Anu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Haketta käyttävät pienet lämpölaitokset sekä pienet sähköä tuottavat CHP-laitokset toimivat parhaiten kuivalla ja hyvälaatuisella puuhakkeella. Hyvälaatuisen hakkeen tuotanto alkaa oikein toteutetusta raaka-aineen hankinnasta ...
 • Lääkehoidon osaamisen kehittyminen Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -koulutuksessa 

  Niemelä, Eija; Alahuhta, Maija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkelissa kuvataan sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen koulutuksessa vuonna 2016 olleiden opiskelijoiden (n=20) lääkehoidon osaamisen kehittymistä opintojen aikana. Opiskelijat kirjoittivat opintojen lopussa esseen ...
 • Lapin kulttuurimatkailu 

  Akimo, Minna; Suomalainen, Hilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Matkailun merkitys Lapille on kiistaton. Lapissa alan työllistävä vaikutus on noin 5 000 henkilötyövuotta. Lapin matkailu nojaa pohjoiseen, arktiseen luontoon, lappilaisuuteen, elämyksiin, hiihtokeskuksiin, joulumaailman ...
 • Elämyksellisyys ja tarinallistaminen 

  Halunen, Jarkko; Dahmane, Noora; Pietilä, Jukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Elämyksellisyyden merkitys tapahtumien keskeisenä vetovoimatekijänä on kasvanut 2000-luvulla kohisten. Perinteinen peltofestivaali kaljakarsinoineen ei enää riitä parempaan palvelutasoon ja wow-efekteihin totuttautuneelle ...
 • Monikulttuurisen kulttuuritoiminnan ulottuvuudet 

  Litewka-Anttolainen, Anna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Monikulttuurisen kulttuuritoiminnan ulottuvuuksiin liittyy monta haastetta, jotka kuuluvat kulttuurituottajien ammattikuvaan sekä osaamisalueisiin. Haastatteluissa monikulttuuristen tapahtumien järjestäjien ja aiheen parissa ...
 • Palkkaus ja ammattinimikkeen arvostus 

  Luonua-Ojalehto, Susanna; Hiukka, Katariina; Kemppainen, Milla-Maija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimme olemassa olevan tutkimusaineiston pohjalta kulttuurituottajan, tradenomin ja yhteisöpedagogin palkkausta, palkkauksen perusteita ja työllistymisastetta. Näiden kaikkien ammattien edustajat työskentelevät osaksi ...
 • Mahdollistaja vai ankeuttaja: hankerahoitus kulttuurialan muokkaajana 

  Vitikka, Riikka; Jakku, Hanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  ahto kulttuuri- ja luovien alojen kehittämiseen on Pohjois-Pohjanmaalla vahva. Maakunnassa on tehty vuonna 2014 Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma yhteistyössä alueen viranomaistahojen ja asiantuntijoiden ...
 • Luovien alojen yritysten rahoitus 

  Turunen, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Oulun seudun luovien alojen yritysten suhdetta julkiseen rahoitukseen selvitettiin kyselyllä. Luovien alojen yrityksistä 43 % oli hakenut julkista rahoitusta toiminnalleen ja vastaajista 33 % oli saanut toiminnalleen ...
 • Tuottaja kirstunvartijana 

  Kaverinen, Heli; Ojanen, Kirsi; Wallenius, Daniel (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kulttuurin rahoitus tulee tulevaisuudessakin olemaan monikanavaista. Vaikka julkisella puolella on yhä roolinsa kulttuurin rahoittajana, ei julkisella sektorilla nykyisessä tilanteessa ole varaa kasvattaa kulttuurin ...
 • Tuottaja moniosaaja 

  Kemppainen, Milla-Maija; Isomursu, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kulttuurituottaja joutuu työkseen viemään eteenpäin projekteja, joissa yhdistyy osaamista erittäin laaja-alaisesti, luovasta työstä vaikkapa taloushallintoon. Mukana on henkilöitä hyvin erilaisilla osaamisprofiileilla. ...
 • Tuottajan yrittäjäosaaminen - yrittäjän tuottajaosaaminen 

  Asukas, Jari; Turunen, Henri; Kontturi-Paasikko, Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tuottajan työ näyttäytyy kentällä moninaisena ja tuottaja tarvitsee monenlaisia taitoja. Tuottajan nimikkeellä työskentelevät toimivat useimmiten joko julkisen sektorin tai kolmannen sektorin palveluksessa hoitaen palkkaa ...
 • Koulutus ja työnkuva 

  Kaverinen, Heli; Ojanen, Kirsi; Wallenius, Daniel (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Selvitimme kulttuurituottajien koulutuksen ja työnkuvan haasteita kirjallisuusselvityksellä ja haastattelemalla anonyymisti neljää työuransa eri vaiheessa olevaa tapahtuma- tai kulttuurituotannon ammattilaista. Haastateltavat ...

Näytä lisää