Viitteet 1-15 / 11934

  • Tekonurmen rakenne ja terveysriskit 

   Golbadan, Kawa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin tekonurmen rakennetta ja terveysriskejä. Lisäksi perehdyttiin lyhyesti sen etuihin, haittoihin ja historiaan. Tavoitteena oli selvittää tekonurmen terveysvaikutuksia pelaajille tutkimalla ...
  • Instagram-tilin seuraajaprofilointi ja vertailukehittäminen 

   Uski, Oona (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaalisella medialla on paljon valtaa nykyisessä mediaympäristössä. Yritykset ja järjestöt liittyvät ahkerasti erilaisiin sosiaalisen median palveluihin. Tuotettaessa sisältöä sosiaaliseen mediaan on tärkeää tuntea ...
  • Metsälehmusten istutustalkoiden järjestäminen ja osallistujien luontosuhteen vahvistaminen 

   Viinikka, Louna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, järjestää ja toteuttaa metsälehmuspuiden istutustalkoot Tampereen kaupungin Peltolammin asutusalueen Tilkonmäenpuistossa 6.6.2016 sekä tiedottaa niistä. Tapahtuman järjesti Villi ...
  • Turvallisuussuunnittelun laatiminen pk-yritykselle 

   Naakka, Juuso; Nirkko, Roope (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia turvallisuussuunnitelma Jorma Ruusunen Oy:lle. Työn tavoitteena oli kehittää suunnitelma, jonka avulla pystytään parantamaan yrityksen työturvallisuutta. Työ aloitettiin ...
  • Tehtäväsuunnitelma osana tuotannonsuunnittelua 

   Torpakko, Toni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aihe syntyi todelliseen tarpeeseen yrityksen työmaiden johtamiseen tuotannon taloudellisen ja laadullisen näkökulman avuksi. Työn aiheena on tehtäväsuunnitelman ottaminen osaksi työmaiden tuotannonhallintaa. ...
  • Kohti kokonaisvaltaista riskienhallintaa ISO 31 000 -standardin avulla : Pirkkalan kunnan riskienhallinnan kehittäminen 

   Järvensivu, Johanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä vaatimus kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta kunnissa kuntalain mukaan tarkoittaa ja sen pohjalta analysoida Pirkkalan kunnan riskienhallinnan kehitystarpeita suhteessa ...
  • Kartoitus vihreän tuotantotavan hyödyntämisestä TAMKin media-alan opiskelijaprojekteissa 

   Koivisto, Liisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kansainvälisesti maissa, joissa tehdään paljon elokuvia, kiinnitetään huomiota elokuvateollisuuden ympäristövaikutuksiin julkaisemalla tuotantoyhtiöille ohjeita, vinkkejä ja toimintasuunnitelmia vihreästä tuotantotavasta. ...
  • Biopolttoaineet ja niiden lämpöarvot 

   Unha, Joel (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee biopolttoaineita ja niiden lämpöarvoja. Tässä työssä tutkin kiinteiden- ja nestemäisten biopolttoaineiden lämpöarvoja, sekä selvitin kyseisten polttoaineiden aseman Suomen energian tuotannossa. ...
  • Havainnosta hahmoksi : temperamentti- ja persoonallisuusteoriat käsikirjoittajan työkaluna uskottavan hahmon ideoinnissa 

   Kangas, Anni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Hahmon lähtökohtana on kirjoittajan subjektiivinen ja kiinnostava havainto. Ihmisten tavoin myös fiktiivisillä hahmoilla on perimänsä ja kasvuympäristönsä muovaama persoonallisuus ja temperamentti. Uskottava hahmo on ...
  • Osto-osien saavutusprosessin kehittämien 

   Suutala, Olli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ylistaron Terästakomo on konepaja Etelä-Pohjanmaalla, jonka päätuotteena ovat polttopuukoneet ja niiden lisävarusteet. Yrityksellä oli toiveena tehostaa osavalmistukseen ostettavien osien ostoprosessia. Lisäksi ostettujen ...
  • Asiakaspalvelukäsikirja : Matkalla hurmaavaan asiakaspalveluun 

   Michelsson, Riina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia asiakaspalvelukäsikirja lentoliikenteen maapalveluita tarjoavan yrityksen työntekijöiden perehdyttämisen apuvälineeksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakaspalvelun ...
  • Haasteelliset edunvalvojan määräämistilanteet maistraatin näkökulmasta : Vaikutukset ja estettävyys 

   Varis, Jasmin (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä haastavia tilanteita edunvalvojan määräämisen yhteydessä ilmenee ja mitä vaikutuksia haastavilla edunvalvontatapauksilla on maistraatin toimivallan rajoissa tapahtuvan ...
  • Robotiikka terveydenhuollossa : Katsaus robotiikan käyttöön Suomessa ja maailmalla 

   Harsu, Minna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Teknologia kehittyy koko ajan ja erilaisiin käyttötarkoituksiin suunniteltuja robotteja myydään jo tavallisille kuluttajille. Kirurgiarobotit ovat tuoneet uusia ulottuvuuksia kirurgiaan ja nopeuttaneet toipumisaikaa ...
  • Dissolving pulp and its properties 

   Dyunyasheva, Venera (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Dissolving pulp is special grade of pulp with high purity that is widely used in textile production industry to get rayon staple for high-quality fabrics. It is also used in the paper production industry as an additive to ...
  • Käyttöohjeen ja opintomateriaalin päivittäminen simulointiohjelmalle 

   Laitinen, Riku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa suomenkielinen käyttöohje ja päivittää opintomateriaalia ChemCad-simulointiohjelmalle. Simulointiohjelma on käytössä Tampereen ammattikorkeakoulun Tehdassuunnittelu ja prosessien ...