Uusimmat viitteet

 • Trendikkään smoothien tuotekehitys : Case: Foodwest Oy 

  Mäki, Vesta (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli kehittää kaksi trendikästä smoothieta, jotka edustavat tämän hetken arvokäsitystä elintarviketrendeistä. Tuotteet suunniteltiin Arctic Jewels –brändin alle, joka on Foodwest Oy:n, BSRT:n ja PackageMedian ...
 • Kotokartanon ateriapalveluasiakkaiden tyytyväisyys palveluihin 

  Lepistö, Maiju (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Kotokartanon keittiön asiakkaiden mielipidettä ruoasta, sen lämpötilasta, mausta ja laadusta. Ennen tätä opinnäytetyötä toimeksiantaja oli toteuttanut neljä pienimuotoista ...
 • Perehdyttämisen merkitys aamiaishävikin syntyyn : Case: Original Sokos Hotel Lakeus, aamiainen 

  Pynttäri, Jaana (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Original Sokos Hotel Lakeuden aamiaiselle kattava aamiaisen perehdytyskansio. Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä asioita, joiden avulla perehdytettävä oppii tuntemaan ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely Seinäjoen keskussairaalan somaattisille osastoille 

  Rinta-Halkola, Tiina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hyvä ravitsemus edistää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Se ehkäisee sairauksia, edistää toipumista sekä vähentää lisäsairauksien vaaraa. Ravitsemushoito on olennainen osa potilaan hoitoa. Tässä opinnäytetyössä ...
 • Motivoiva haastattelu ryhmän elämäntapamuutoksen tukena : räätälöidyt syömisen ja liikkumisen mallit TERVAS–hankkeen osatutkimus 

  Mäkiranta, Päivi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Suomalaisten elintapasairauksien suurimpana riskitekijän pidetään liikalihavuutta. Vuonna 2010 ylipainoisia työikäisistä miehistä oli 58 % ja naisista 35 %. Etelä-Pohjanmaalla esiintyy elämätapasairauksia muuta maata ...
 • Kahdeksasluokkalaisten välipalatottumukset Seinäjoella 

  Seppälä, Sanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Välipalat ovat pääaterioiden eli aamiaisen, lounaan ja päivällisen välillä nautittavia aterioita, joiden tarkoituksena on pitää verensokeripitoisuus tasaisena sekä ylläpitää säännöllistä ateriarytmiä. Tutkimuksen mukaan ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus: Hotelli Mesikämmenen aamiainen 

  Loikas, Meeri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön ja tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Hotelli Mesikämme-nen asiakkaiden tyytyväisyyttä ravintolatiloja, palvelun laatua sekä aamiaista kohtaan. Asiakastyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, kuinka ...
 • Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja seurantajärjestelmän luominen : Case: Pirjon Pakari Seinäjoki Oy:n gluteenittomat tuotteet 

  Junttila, Riikka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä Pirjon Pakari Seinäjoki Oy:n Kauhajoen gluteenittoman leipomon valmistamiin tuotteisiin sekä löytää tuotteiden tai pakkauksien hyvät sekä mahdollisesti kehittämistä ...
 • Tapahtuman järjestäminen : Case: Ruokaprovinssi -tori 

  Niemi, Jenni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli tapahtuman järjestäminen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää Ruokaprovinssi -toritapahtuma 6.8.2016 Sei-näjoen kauppatorilla. Työ sisältää tämän case-tapahtuman ...
 • Pop up -toiminnan vaikutus ravintolan markkinointiin ja liiketoimintaan 

  Annala, Petri; Alkkiomäki, Lauri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tarkoituksena oli tutkia pop up-tapahtumia järjestäneiden yrittäjien kokemuksia tapahtumista ja tuoda esiin heidän näkökulma aiheesta. Tarkoituksena oli pureutua yrittäjien näkemyksiin, että kokevatko he hyötyneensä ...
 • Seinäjoen kahvilapalveluiden kulutustutkimus 

  Varttila, Taina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Seinäjoen keskustan alueella on avattu vuoden 2015 aikana useita kahviloita. Kahviloiden määrän nopea lisääntyminen aiheuttaa alalla kilpailua, vaikkakin uudet yritykset lisäävät aina myös kiinnostusta kaikkia yrityksiä ...
 • Reseptiikkaa kliinisistä täydennysravintovalmisteista 

  Härmälä, Kaisa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Suomessa yhä suurempi osa ikääntyneistä asuu yksin kotona (Jaako 2012). Kotona asuessa ikääntyneen ruokavalio saattaa jäädä liian yksipuoliseksi ja niukaksi (Sinisalo 2015, 97). Tämän myötä sairastuvuus, vajaaravitsemus ...
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen palvelualan pienyrityksessä : Lapuan Grilli Oy 

  Hietala, Sini (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli laatia lapualaiselle perheyritykselle, Lapuan Grilli Oy:lle, työhyvinvointisuunnitelma sekä laatia TYKY-päiväsuunnitelmat vuodelle 2017. Lapuan Grilli Oy koostuu kolmesta ...
 • Pop up -katukeittiön suunnitteleminen 

  Uusimaa, Teemu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua pop up -ravintolan perustamiseen sekä suunnitella Seinäjoen Ravintola Huviretkelle katukeittiö yhdessä Hotelli Cumuluksen kanssa. Toimeksiantajalla ei ollut aikaisempaa kokemusta ...
 • Lasten ravitsemusohjaukseen tarkoitetut ateriakuvat 

  Tiainen, Matleena (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Suomen Diabetesliitto ry on julkaissut jo useita vuosia erilaisia repäisylehtiöitä esimerkki ateriakuvista. Repäisylehtiöt on tarkoitettu hoidonohjauksen tueksi ravitsemuksen asiantuntijoille, sillä kuvat helpottavat ...

Näytä lisää