Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • RFID : oppimisympäristö 

  Hyppönen, Kirsti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tilattiin Tampereen ammattikorkeakoulun koneautomaatiolaboratorioon oppimisympäristöksi tuleville opiskelijoille. Tarkoituksena oli luoda oppimisympäristö, jossa voi tutustua RFID-laitteistoon ja todentaa ...
 • Codesys ohjelmistoympäristö : ohjekirja Raspberry Pi:lle 

  Aalto, Atso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua Codesys-ohjelmistoympäristöön ja kirjoittaa sen käytöstä lyhyt ohjekirja käyttäen esimerkkinä Raspberry Pi:lle tehtävää esimerkkisovellusta. Ohjekirja tehtiin englanninkielisenä ...
 • Noble metal nanoparticles supported on amino-functionalized mesoporous silica as catalyst for tandem reaction 

  Sun, Qian (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Mesoporous materials are a type of porous materials with ordered pores on the range of 2-50 nanometers, which have attracted great attention because of wide applications in adsorption, separation, catalysis, electrode ...
 • Antibakteerisen tehon testaaminen tekstiilituotteista 

  Ylinen, Tiina (Suomen Tekstiiliteknillinen Liitto STTL ry, 2016)
 • Myönteinen synnytyskokemus : asiat, jotka tekevät synnytyksestä onnistuneen synnyttäjien kokemana 

  Järvinen, Anna; Virkkala, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe ja aineisto saatiin työelämäyhteistyötaholta, joka oli toteuttanut vauvamyönteisyyskyselyä synnyttäneille. Kyselystä tutkimukseen valikoitui kyselyn ensimmäinen vuosi, 2012, sekä viimeisin vuosi, 2015. ...
 • Sähköautojen latauspisteet ulkovalaistusverkossa 

  Hirvonen, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö liittyy Tampereen kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden tekemään tutkimukseen ulkovalaistusverkon hyödyntämisestä sähköautojen latauspisteiden yhteydessä. Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin ...
 • Hammaspyörien valmistussolun suunnittelu 

  Koivumaa, Harri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää parhaat menetelmät Ø100-Ø400- kokoisten hammaspyörien valmistamiselle Katsa Oy:n tarpeisiin. Opinnäytetyössä on perehdytty sekä perinteisiin että uuden teknologian tuomiin menetelmiin. ...
 • Using Web Animation to Enhance Usability 

  Liu, Chang (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  The purpose of this thesis is to find out how to use web animation to improve web usability. The research is tailored for the case company, Verto Analytics. For the theoretical background, usability and relevant terminologies ...
 • Vanhemmuus ja sen tukeminen päihderiippuvuudesta toipuvien näkökulmasta : Kokemuksia Myllyhoidon ajalta 

  Törmä, Julia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä yhden Myllyhoitoklinikan kanssa. Opinnäytetyössä selvitettiin, millaisia vanhemmuuteen liittyviä kokemuksia vanhemmilla on toipumisen näkökulmasta päihdehoidon ajalta. Tarkoituksena oli ...
 • Designing Teacher Performance Management System : International School X 

  Hoang, Anh (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nowadays, with the increasing diversity and competition in the business world, the pressure has been growing rapidly for business organizations, requiring them to keep seeking for methods to improve their effectiveness and ...
 • Videot yrityksen digitaalisessa markkinoinnissa : Esimerkkinä Trexbusters 

  Kemppinen, Josefiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on projektityyppinen, ja se kertoo markkinointivideoiden tuottamisesta Tamrex Oy:n sosiaaliseen mediaan sekä verkkokauppaan. Samalla opinnäytteessä tutkittiin videomarkkinointia ja sen osa-alueita. Videoiden ...
 • Preparation of Fluorescent GOs and Its Application in Heavy Metal Ions Detection 

  Cheng, Shi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tea contains catechins, cholestones, caffeine, inositol, folic acid, pantothenic acid and other ingredients, can improve human health. Therefore, the tea is loved by the "one of the world's three drinks" reputation. But ...
 • Kommunikaation ja haastavan käyttäytymisen välinen suhde : Henkilökunnan näkemyksiä ja kokemuksia autismityössä 

  Kosonen, Marianna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella kommunikaatiota ja haastavaa käyttäytymistä autismityössä työntekijöiden kokemusten ja näkemysten pohjalta. Tutkimus kohdistui Pirkanmaalla sijaitsevan autismiyksikön ...
 • Betoniseinän mitoitus : Ohjeet mitoitustaulukoiden käyttöön 

  Kangasniemi, Panu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Optiplan Oy:n pyynnöstä. Tarkoituksena oli laatia ohjeet elementtisuunnittelu.fi–sivustolta löytyviin väliseinäelementtien mitoitustaulukoihin. Taulukot esitetään excel-taulukkoina. Optiplan Oy ...
 • Sadutus turvapaikanhakijalasten kanssa 

  Hollt, Jutta; Säily, Jenna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme aiheena oli turvapaikanhakijalasten sadutus vastaanottokeskuksessa. Työssämme käytimme sadutusta työvälineenä turvapaikanhakijalasten kanssa. Sovimme vastaanottokeskukseen neljä sadutuskertaa. Opinnäytetyömme ...

Näytä lisää