• Työttömien terveysinterventioiden kehittäminen - Liikkuva työpaja -hankkeen loppuarviointi 

   Kivelä, Raija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kehittämistehtävässä toteutettiin Liikkuva työpaja -hankkeen (1.8.–31.12.2016) loppuarviointi. Tarkoituksena oli arvioida hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja toimenpiteiden toteutumista. Hankkeessa luotiin ...
  • Palautelomakkeen laatiminen Uudenkoiviston vastaanottokodin kuntouttavan osaston toiminnan kehittämiseksi 

   Wesslin, Jere (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toimia anonyymina palautelomakkeena Uudenkoiviston vastaanottokodin kuntouttavalla osastolla. Palautelomakkeeseen liittyviä asioita mietittiin sekä tarkasteltiin nuoren ja aikuisen ...
  • Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy Vähärauman koululla interventioiden avulla 

   Lähdemäki, Susanna; Jussila, Anne-Mari; Mannonen, Tiia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tyypin 2 diabetes yleistyy jatkuvasti lapsilla ja nuorilla. Sen syntyyn ja puhkeamiseen voidaan vaikuttaa merkittävästi terveellisillä elämäntavoilla. Ylipaino, epäterveellinen ruokavalio sekä liian vähäinen liikunta ovat ...
  • Osaaja 2016 : Satakunnan ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden parhaimmisto 

   Satakunnan ammattikorkeakoulu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Jussinkodin lääkehoitosuunnitelman päivittäminen ja lääkehoidon arvioiminen 

   Sjösten, Katariina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä päivitettiin Sastamalassa sijaitsevan ikäihmisille tarkoitetun Jussinkodin lääkehoitosuunnitelma ja arvioitiin Jussinkodissa toteutunutta lääkehoi-toa. Tavoitteena oli saada aikaan lääkehoitosuunnitelma, ...
  • Market Research on Establishing a Nepalese restaurant in Rauma 

   Chhantyal, Kishor (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to find out the possible opportunities and possible new ideas on establishing a Nepalese restaurant in Rauma by conducting market research that includes study of market environment, competitor’s ...
  • Building competence for telework-supportive company culture 

   Helenius, Marianne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this master’s thesis was to verify the suitability of telework for the case company by gathering experiences from a telework pilot project. The objectives were to find out, from the perspective of both ...
  • Application of solar energy in Harjakangas artificial groundwater plant 

   Katajisto, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to research different options for the application of solar energy in a raw water purification plant in Harjakangas. The research will include both photovoltaic and solar thermal systems of ...
  • PÄIVÄKODIN LASTEN VANHEMPIEN AJATUKSIA KOTIEN KANSSA TEHTÄVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ 

   Pusa, Jonna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni aiheena oli päiväkodin lasten vanhemmille suunnattu vuorovaikutusta koskeva kysely kotien ja päiväkodin välillä. Kysely toteutettiin Sastamalassa sijaitsevan päiväkodin lasten vanhemmille suunnatuin ...
  • Biojalostamon energiantuotantovaihtoehdot 

   Koli, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli biojalostamon energiantuotantovaihtoehdot. Kohteena oli Turun biovoima oy:n tarjouskierros asteella oleva laitos. Opinnäytetyössä käytiin läpi biovoimalaitoksen normaalit toimintatavat ja ...
  • Ulosottovalituksia koskeva tutkimus ja analysointi 

   Mäki, Katja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli kerätä, tutkia ja analysoida Varsinais-Suomen ulosottovirastoon tulleet 433 ulosottovalitusta. Ulosottovalitukset koskevat kihlakunnanvoudin ja kihlakunnanulosottomiehen lainkäyttöä, ja he vastaavat ...
  • Visuaalisen tuen merkitys varhaiskasvatuksessa 

   Malka, Wilhelmiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli visuaalisen tuen merkitys lasten jokapäiväisissä vuo-rovaikutustilanteissa päiväkodeissa. Tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli koota tiivis tietopaketti kommunikaatiokuvien käytön ...
  • Pk-rityksen riskit Kiinan markkinoilla 

   Vahala, Kari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kiinan talous on kasvanut erittäin nopeasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Eri mittarien mukaan Kiina on maailman suurin talous. Kiinan markkinat houkuttelevat myös suomalaisia pk-yrityksiä. Yritysten pitää kuitenkin ...
  • Ardex-sisäilmakorjausjärjestelmän vaikutus VOC-pitoisuuksiin kapselointikorjauksissa 

   Kuusijoensuu, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kapselointikorjauksessa käytettävän lattiarakenteen toimivuutta. Kapselointikorjauksen rakenteessa tasoite jää kahden tiiviin kerroksen väliin, minkä seurauksena tasoitteen kosteus ei pääse ...
  • Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen varastolaskutuksessa - Case kaupan alan yritys 

   Laine, Noora (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ohjelmistorobotiikkaa ja sen hyödyntämistä toimeksiantajayrityksen tarpeisiin. Työssä mallinnettiin päivittäistavarakaupan varastolaskutukseen käyttöönotetun ohjelmistorobotin toiminta. ...
  • Pien- ja mikroyritykseltä edellytetyt tilinpäätöstiedot 

   Hyppönen, Ida (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa kohdeyritykselle, selkeä opus uudesta pien- ja mikroyritysasetuksesta. Ohjeistuksen on tarkoitus mukailla uutta pien- ja mikroyritysasetusta mahdollisimman johdonmukaisesti, jotta ...
  • Posterinäyttely lapsiperheiden ohjaamiseen terveellisiin elämäntapoihin Ahlaisten, Käppärän ja Uudenkoiviston kouluilla 

   Pajunen, Dalmoun; Viitala, Kaisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on toteutettu osana feel4diabetes eli FIILIS -hanketta, joka on lapsi-perheiden terveellisiä elintapoja edistävä tutkimushanke. Hanke toteutettiin yhteis-työssä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Satakunnan ...
  • Kehonhuolto-opas FC Jazzin pelaajille 

   Paakkinen, Pauliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Jalkapallo on yksi maailman suosituimmista urheilulajeista, jonka fyysiset vaatimukset ovat viimevuosina voimakkaasti kasvaneet. Pelaajilta vaaditaan muun muassa taitoa, pelikäsitystä, nopeutta, kestävyyttä, voimaa ja ...
  • DEVELOPING INTERNET MARKETING PLAN. CASE COMPANY: ANTOREE INTERNATIONAL PTE. LTD. 

   Nguyen, Ngoc Minh (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of the thesis was to develop a current digital marketing plan of a service provider in Vietnam called Antoree International Pte. Ltd. There presented theories about the service marketing mix in the impact of ...
  • Typpioksidien vähentäminen DWI-menetelmällä 

   Savila, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus perehtyä suoravesiruiskutusjärjestelmän toimintaan ja luoda ohjeistus käyttöhenkilökunnalle. Työssä tutkittiin jälkiasenteista järjestelmää ROPAX-tyyppisessä aluksessa ja pyrittiin ...