Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Sekoittajan valmistuksen kustannusrakenteen parantaminen 

  Holopainen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Outotec Turulan sekoittimen toimitus- ja valmistusprosessin aikana syntyviä kustannuksia sekä esittää taloudellisesti kannattavia kehityskohteita. Työssä oli myös tarkoitus esittää ...
 • My Workouts: Brad Mehldau, independence, deep learning 

  La Mantia, Andrea (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The core of this thesis is a collection of workouts (exercises) I’ve developed during many years of studying improvisation at the piano. Pianist Brad Mehldau has been a constant source of inspiration. In particular his ...
 • Digitalisaation taso kuntasektorilla : Case Varkauden kaupunki 

  Laihonen, Minna; Kuitunen, Vilma (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Varkauden kaupunki. Opinnäytetyössä tehdyn tutkimuksen tavoitteena on selvittää Varkauden kaupungin digitalisaation tasoa kuntalaisten näkökulmasta sekä verrata sitä Porin ja Vaasan ...
 • Asiakaspalvelun vaikutus asiakkaan ostopäätöksessä 

  Venäläinen, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakaspalvelun merkitystä asiakkaan ostopäätökseen. Toimeksiantajana tälle työlle toimi Kuopion keskustan Intersport, joka on vapaa-ajan erikoisliike ja yksi Suomen tunnetuimpia ...
 • Lypsykarjatilan työtehokkuuden parantaminen : Lean-toimintastrategia apuna työajan hallinnassa 

  Vidgren, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tekemiseen innoitti Minna Tiitisen opinnäytetyö ”Työnkäytöltään tehokas ja toimiva lypsykarjatila – Työntutkimus kahdella suomalaisella lypsykarjatilalla”. Toimeksiantajana työssä oli yläsavolainen ...
 • Muunneltava lasten ajoneuvo 

  Harimaa, Harri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan olemassa olevan, minimotocrosspyörä Samurai 110cc kautta, kuinka yhdistää lasten minimotocrosspyörä ja -mönkijä modulaariseksi ajoneuvoksi. Ajoneuvot eivät ole tarkoitettu tieliikennekäyttöön, ...
 • Savonian tietoverkon runkoyhteyksien uudistaminen 

  Pluta, Roni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoitus oli uudistaa Savonia-ammattikorkeakoulun tietoverkkojen runkoyhteyksiä. Työssä keskityttiin verkkoihin Opistotien kampuksella. Työn toimeksiantajana toimi Savonia-ammattikorkeakoulun tietohallinto. Työ ...
 • ELINTARVIKEPÄIVÄ 2017 - RINNAKKAISOHJELMIEN KOONTI 

  Kantala, Johanna; Willman, Salla; Männistö, Laura (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
 • Sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapito-ohjelma : Kajaanin Romu Oy 

  Määttä, Jarkko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapito-ohjelma Kajaanin Romu Oy:n metallinkierrätyslaitokselle. Työn toimeksiantaja oli Paikallis-Sähkö Oy, joka vastaa myös ...
 • Palvelujen myynnin tehostaminen : Tuplajäät Oy 

  Mertanen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tuplajäät Oy on Siilinjärvellä toimiva jäähalli, joka tarjoaa erinomaiset puitteet jää- ja kuntosaliliikuntaan. Tuplajäät Oy tarjoaa asiakkailleen liikuntapalvelujen lisäksi myös sauna- ja kokoustiloja. Tämän opinnäytetyön ...
 • Saha-alueen jakeluverkon suojausten tarkastelu 

  Moilanen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua Kuhmo Oy:n saha-alueen sähkönjakeluverkkoon sen rakenteeseen, kom-ponentteihin ja verkossa mahdollisesti tapahtuviin vika- ja häiriötilanteisiin. Tavoitteena oli myös selvittää ...
 • UPS-laitteen määritys 

  Kedonperä, Santeri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja mitoittaa UPS-järjestelmä SSAB Europe Oy:n Hämeenlinnan tehtaalle elvyttämö 2 -valvomon tietokoneille ja prosessia ohjaaville elimille. Tarkoituksena oli tutkia ...
 • Siilinjärven jäteaseman sähkösuunnitelma 

  Ikonen, Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Siilinjärven jäteaseman sähkösuunnitelma. Opinnäytetyö tehtiin tilauksena Sähköasennus Sähkömestarit Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Siilinjärven jäteasemalle sähkösuunnitelma, ...
 • SÄHKÖN LAADUN ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI 

  Vähäsarja, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe oli sähkön laatu, sen analysointi ja raportointi. Työn tavoitteena oli tuottaa AH-Talotekniikan käyttöön raportointipohjat, jotka luodaan Chauvin Arnoux’n sähkönlaatumittarin mukana tulevalla ohjelmistolla, ...
 • Suurhäiriöiden analysointi ja varautuminen verkkoyhtiössä 

  Asikainen, Joel (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on suurhäiriöiden analysointi ja niihin varautuminen verkkoyhtiössä (Järvi-Suomen Energia Oy). Tavoitteena oli analysoida verkkoyhtiön varautumista sähköverkon suurhäiriötilanteisiin ja tutustua ...

Näytä lisää