Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Toimintamalli Kuopion Kauppatorin kehittämiseen : Palvelujen kehittäminen 

  Roivainen, Terhi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kaupunkikeskustojen heikko kehityssuunta on herättänyt keskustelua koko Suomessa eikä Kuopio tee siihen poikkeusta. On syntynyt tarve etsiä uudenlaisia keinoja toiminnan kehittämiseen keskusta-alueilla. Kuopion toritoimintojen ...
 • Ilmaisu roolityössä : Tanssijan kokemuksia kahdesta teatteriproduktiosta 

  Kareinen, Helinä (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Koostetun opinnäytetyön kirjallisessa osiossa tekijä tutkii oman ilmaisunsa rakentumista, toteutumista ja kehittymistä kahdessa eri teatteriproduktiossa. Tekijä esiintyi musikaalissa Annie Mestariampuja (Kuopion ...
 • Yksilöllinen työhönvalmennuspalvelu : Lähettävän tahon kokemuksia 

  Haverinen, Merja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tuotettiin empiiristä kokemustietoa TYVI-jakso -palveluun lähettävän tahon odotuksista ja mahdollisista kehittämistoiveista. Tarkoituksena on kartoittaa lähettävän tahon kokemuksia TYVI-jaksosta, sen ...
 • Omatalo Oy:n Valmistalojen Määrälaskennan Kehittäminen 

  Heiskanen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe muotoutui yhteisen mietinnän tuloksena Omatalo Oy:n toimitusjohtajan ja ostopäällikön kanssa. Opinnäytetyö oli merkityksellinen Omatalo Oy:lle, johtuen valmistalojen kysynnän lisääntymisestä ja tarpeesta ...
 • Palvelinverkon uudistaminen 

  Heiskanen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli uusia Savonia-ammattikorkeakoulun palvelintilojen palvelinkytkimet ja mahdollisuuksien mukaan muuttaa käytössä olevia topologioita. Osa käytössä olleista kytkimistä oli niin vanhoja, ettei ...
 • Savonia-Finna kirjastolaisia jalkauttamassa 

  Räty-Härkönen, Anu; Rönnqvist, Kirsi (AMKIT-konsortio, 2017)
 • LVIS-saneerauksen toteutusmuotojen ja kustannusten vertailu : Kuopiossa 2013–2016 

  Halttunen, Marjo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajien ja hallitusten jäsenten tietoisuutta LVIS-saneerauksen kokonaiskustannuksista Kuopion alueella 2013–2016 sekä selostaa rakennushank-keen ...
 • Strategic Approach to Expanding Wind Energy Operation and Management Business to Finland 

  Kemppainen, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of this final thesis was to find out whether it is reasonable for ABO Wind AG (ABO Wind) to open Operation & management (O&M) department office in Finland. The main topics in the thesis are O&M departmental tasks, ...
 • Bluetooth-varoitusjärjestelmä 

  Ruutinen, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomessa tapahtuu vuosittain noin 750 trukkeihin liittyvää onnettomuutta. Yhtenä suurena riskitekijänä ovat olosuhteet, joissa varastojen ahtailla käytävillä työskentelevät trukkikuskit eivät välttämättä havaitse ajoissa ...
 • Sekoittajan valmistuksen kustannusrakenteen parantaminen 

  Holopainen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Outotec Turulan sekoittimen toimitus- ja valmistusprosessin aikana syntyviä kustannuksia sekä esittää taloudellisesti kannattavia kehityskohteita. Työssä oli myös tarkoitus esittää ...
 • My Workouts: Brad Mehldau, independence, deep learning 

  La Mantia, Andrea (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The core of this thesis is a collection of workouts (exercises) I’ve developed during many years of studying improvisation at the piano. Pianist Brad Mehldau has been a constant source of inspiration. In particular his ...
 • Digitalisaation taso kuntasektorilla : Case Varkauden kaupunki 

  Laihonen, Minna; Kuitunen, Vilma (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Varkauden kaupunki. Opinnäytetyössä tehdyn tutkimuksen tavoitteena on selvittää Varkauden kaupungin digitalisaation tasoa kuntalaisten näkökulmasta sekä verrata sitä Porin ja Vaasan ...
 • Asiakaspalvelun vaikutus asiakkaan ostopäätöksessä 

  Venäläinen, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakaspalvelun merkitystä asiakkaan ostopäätökseen. Toimeksiantajana tälle työlle toimi Kuopion keskustan Intersport, joka on vapaa-ajan erikoisliike ja yksi Suomen tunnetuimpia ...
 • Lypsykarjatilan työtehokkuuden parantaminen : Lean-toimintastrategia apuna työajan hallinnassa 

  Vidgren, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tekemiseen innoitti Minna Tiitisen opinnäytetyö ”Työnkäytöltään tehokas ja toimiva lypsykarjatila – Työntutkimus kahdella suomalaisella lypsykarjatilalla”. Toimeksiantajana työssä oli yläsavolainen ...
 • Muunneltava lasten ajoneuvo 

  Harimaa, Harri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan olemassa olevan, minimotocrosspyörä Samurai 110cc kautta, kuinka yhdistää lasten minimotocrosspyörä ja -mönkijä modulaariseksi ajoneuvoksi. Ajoneuvot eivät ole tarkoitettu tieliikennekäyttöön, ...

Näytä lisää