• 0-6 -vuotiaiden lasten tapaturmien ehkäisy ja niiden puheeksiottaminen neuvolassa 

   Ovaskainen, Helena (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata lasten tapaturmia ja niiden puheeksi ottamista sekä ehkäisyä neuvolassa. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, soveltuuko ”Tiedä ja toimi – tapaturmat puheeksi ...
  • 1 kV tekniikan teknistaloudellinen analysointi Savon Voima Verkko Oy:n sähköverkossa 

   Jääskeläinen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli analysoida 1 kV tekniikan hyödyntämisen teknistaloudellista kannattavuutta ja käyttövarmuusvaikutuksia sähköverkon eri kehitysvaihtoehdoissa Savon Voima Verkko Oy:n todellisella jakeluverkon ...
  • 10 000 kilometriä venäläistä kulttuuria : ensikertalaisina matkailijoina Venäjällä 

   Korkiakoski, Karita; Moilanen, Kari-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Toiminnallinen opinnäytetyö esittelee kirjoittajien tekemien havaintojen avulla venäläisyyttä, venäläistä kulttuuria sekä suomalaisten vahvoja ennakkoluuloja venäläisyyttä kohtaan. Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta ja ...
  • 10 kV kojeistojen elinkaaritarkastelu 

   Suhonen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, missä vaiheessa elinkaartaan neljä eri 10 kV:n kojeistoa Yaran Siilinjärven kaivoksella ovat. Kojeistoissa on käytössä vähäöljykatkaisijoita, joiden tuotetuen on laitetoimittaja ...
  • 10 vuotta täyttäneiden kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaslähtöisyys vanhempien kokemana 

   Puustinen, Elina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tiivistelmä: Opinnäytetyössä tutkittiin päiväkeskus Purjeessa tarjottavan 10 vuotta täyttäneiden kehitys-vammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaslähtöisyyden toteutumista vanhempien ko-kemana sekä palvelun tulevaisuuden ...
  • 1001 - a collection and a questionnaire for Minimarket AB Stockholm 

   Piippo, Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   The final project 1001 – a collection and a questionnaire for Minimarket was made in cooperation with Minimarket Stockholm AB. Minimar-ket is a Swedish women’s wear label established in 2006 by sisters Jennifer, Pernilla ...
  • 12-kanavaisen lepo-EKG:n laadukas rekisteröinti : opetusvideo lähihoitajaopiskelijoille 

   Huttunen, Sanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   EKG eli elektrokardiografia on yksi tärkeimmistä ja laajimmalle levinneistä sydänpotilaan tutkimusmenetelmistä. Sillä mitataan sydämen sähköistä toimintaa ihon pinnalle kiinnitettävillä elektrodeilla. Tutkimus on helposti ...
  • 128 päivää pelinkehitystä 

   Lehtosaari, Heidi; Kortelainen, Aleksi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä käsitellään kahden teollisen muotoilun opiskelijan pelinkehitysprojektin vaiheita. Tekijöiden tarkoituksena on opiskella projektin kautta pelinkehitystyön perusteita ja projektinhallintaa, sekä kehittää ...
  • 1314 Ennusteesta : Trendiennusteista mallistoksi 

   Hellgren, Milka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä pohdintaan tulevaisuuden ja muodin ennakointia ja trendien ennustamista. Työn aikana tekijä kehittää pohdintojen ja taustatutkimuksen avulla omia trendiennustustaitoja ammatillisempaan suuntaan. Opinnäytetyön ...
  • 1920-luvun tyyppitalon energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen keinoin 

   Takkinen, Eero-Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Kuopion Itkonniemellä sijaitsevaan 1920-luvulla valmistuneeseen paritaloon korjausrakentamisen ratkaisu, jolla rakennuksen energiatehokkuutta saataisiin parannettua. Ratkaisu tuli ...
  • 1940–50 -luvun rintamamiestalon kuntoarvio ja rakenteiden U-arvojen parantaminen 

   Pitkänen, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä vuonna 1948 valmistuneeseen rintamamiestaloon kuntoarvio ja parantaa rakenteiden U-arvoja sekä talon asumismukavuutta. Kuntoarviota tehdessä pohdit-tiin myös erilaisia ratkaisuja ...
  • 1970-80-luvuilla rakennettujen pientalojen korjausopas 

   Brandt, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli tehdä korjaustutkimus 1970- ja 80-luvuilla rakennetuista pientaloista. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli toimia korjausoppaana edellä mainittujen aikakausien aikana rakennettujen pientalojen ...
  • 1970-luvun pientalon korjaussuunnitelma 

   Miettinen, Vesa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää vuonna 1974 valmistuneen omakotitalon riskirakenteet ja laatia näille kor-jaussuunnitelmat. Tavoitteena oli tehdä niin perusteellinen korjaussuunnitelma, että sen pohjalta olisi ...
  • 1990-luvun paritalon kuntoarvio korjausehdotuksineen 

   Siikanen, Anna-Tuulikki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuntoarvion tekeminen vuonna 1997 valmistuneeseen puolitoistakerroksiseen paritaloon. Lähtökohtana kuntoarviolle oli, että kohteeseen on ollut suunnitteilla pintaremontteja ja samalla ...
  • 2016 Uudistus kirjanpitolakiin ja sen vaikutus tilitoimistotyöhön 

   Voutilainen, Atso (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Vuoden 2013 kesäkuussa Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat uuden tilinpäätösdirektiivin, joka tulisi korvaamaan vuoden 1973 tilinpäätösdirektiivin sekä vuoden 1983 konsernitilinpäätösdirektiivin. Myös Suomi jäsenmaana ...
  • 24 tunnin työvuoroa tekevien palomiesten työmotivaatio Keski-Suomen pelastuslaitoksella 

   Luomala, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, millainen on Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuorokausirytmiä tekevien palomiesten työmotivaation taso. Tutkimuksella haluttiin myös selvittää, mitkä tekijät lisäävät palomiesten ...
  • 25.s tunti : Uniikkikorun muuttaminen sarjavalmistekoruksi 

   Ryynänen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö liittyi teollisen sarjavalmistekorun muodonantoprosessiin. Sarjavalmistekorun muotoilulliset lähtökohdat olivat peräisin seniori-ikäiselle korun käyttäjälle suunnitellusta uniikkikorusta, joka pohjautui hänen ...
  • 2D-piirtotoimintojen toteutus Revit-mallinnusohjelmassa 

   Piironen, Perttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli mallintaa Revit Architecture-ohjelmalla kaksikerroksinen kivirunkoinen paritalo. Lisäksi tavoitteena oli perehtyä ohjelman 2D-piirustusominaisuuksiin, sekä pääpiirustusten viimeistelyyn ...
  • 3 x 32 A suojaerotusmuuntajien suunnittelu, toteutus ja koestus 

   Kankkunen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, toteuttaa ja koestaa kaksi kappaletta suojaerotus-muuntajakokonaisuuksia. Työ tehtiin Savonia-ammattikorkeakoulun EMC-laboratoriolle, joka tarjoaa sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ...
  • 3D mallintamisen käyttöönotto investointien suunnittelussa : MetsaWood Punkaharjun tehtaat 

   Kinnunen, Niilo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma/Tutkinto-ohjelma Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Työn tekijä(t) Niilo Kinnunen Työn nimi 3D ...