Viitteet 1-15 / 5434

  • Suomen kansainvälisen pelastustoiminnan ja sen kansallisen hyödyntämisen arviointimittariston kehittäminen 

   Vehviläinen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kansainvälinen pelastustoiminta on tärkeä osa Suomen pelastustoimea. Suomi valmistautuu antamaan ja myös vastaanottamaan kansainvälistä apua. Kansainväliseen pelastustoimintaan valmistautuminen ja osallistuminen tukee ...
  • Toimintamalli Kuopion Kauppatorin kehittämiseen : Palvelujen kehittäminen 

   Roivainen, Terhi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kaupunkikeskustojen heikko kehityssuunta on herättänyt keskustelua koko Suomessa eikä Kuopio tee siihen poikkeusta. On syntynyt tarve etsiä uudenlaisia keinoja toiminnan kehittämiseen keskusta-alueilla. Kuopion toritoimintojen ...
  • Ilmaisu roolityössä : Tanssijan kokemuksia kahdesta teatteriproduktiosta 

   Kareinen, Helinä (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Koostetun opinnäytetyön kirjallisessa osiossa tekijä tutkii oman ilmaisunsa rakentumista, toteutumista ja kehittymistä kahdessa eri teatteriproduktiossa. Tekijä esiintyi musikaalissa Annie Mestariampuja (Kuopion ...
  • Yksilöllinen työhönvalmennuspalvelu : Lähettävän tahon kokemuksia 

   Haverinen, Merja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tuotettiin empiiristä kokemustietoa TYVI-jakso -palveluun lähettävän tahon odotuksista ja mahdollisista kehittämistoiveista. Tarkoituksena on kartoittaa lähettävän tahon kokemuksia TYVI-jaksosta, sen ...
  • Omatalo Oy:n Valmistalojen Määrälaskennan Kehittäminen 

   Heiskanen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aihe muotoutui yhteisen mietinnän tuloksena Omatalo Oy:n toimitusjohtajan ja ostopäällikön kanssa. Opinnäytetyö oli merkityksellinen Omatalo Oy:lle, johtuen valmistalojen kysynnän lisääntymisestä ja tarpeesta ...
  • Palvelinverkon uudistaminen 

   Heiskanen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli uusia Savonia-ammattikorkeakoulun palvelintilojen palvelinkytkimet ja mahdollisuuksien mukaan muuttaa käytössä olevia topologioita. Osa käytössä olleista kytkimistä oli niin vanhoja, ettei ...
  • Savonia-Finna kirjastolaisia jalkauttamassa 

   Räty-Härkönen, Anu; Rönnqvist, Kirsi (AMKIT-konsortio, 2017)
  • LVIS-saneerauksen toteutusmuotojen ja kustannusten vertailu : Kuopiossa 2013–2016 

   Halttunen, Marjo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajien ja hallitusten jäsenten tietoisuutta LVIS-saneerauksen kokonaiskustannuksista Kuopion alueella 2013–2016 sekä selostaa rakennushank-keen ...
  • Strategic Approach to Expanding Wind Energy Operation and Management Business to Finland 

   Kemppainen, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this final thesis was to find out whether it is reasonable for ABO Wind AG (ABO Wind) to open Operation & management (O&M) department office in Finland. The main topics in the thesis are O&M departmental tasks, ...
  • Bluetooth-varoitusjärjestelmä 

   Ruutinen, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomessa tapahtuu vuosittain noin 750 trukkeihin liittyvää onnettomuutta. Yhtenä suurena riskitekijänä ovat olosuhteet, joissa varastojen ahtailla käytävillä työskentelevät trukkikuskit eivät välttämättä havaitse ajoissa ...
  • Sekoittajan valmistuksen kustannusrakenteen parantaminen 

   Holopainen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Outotec Turulan sekoittimen toimitus- ja valmistusprosessin aikana syntyviä kustannuksia sekä esittää taloudellisesti kannattavia kehityskohteita. Työssä oli myös tarkoitus esittää ...
  • My Workouts: Brad Mehldau, independence, deep learning 

   La Mantia, Andrea (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The core of this thesis is a collection of workouts (exercises) I’ve developed during many years of studying improvisation at the piano. Pianist Brad Mehldau has been a constant source of inspiration. In particular his ...
  • Digitalisaation taso kuntasektorilla : Case Varkauden kaupunki 

   Laihonen, Minna; Kuitunen, Vilma (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Varkauden kaupunki. Opinnäytetyössä tehdyn tutkimuksen tavoitteena on selvittää Varkauden kaupungin digitalisaation tasoa kuntalaisten näkökulmasta sekä verrata sitä Porin ja Vaasan ...
  • Asiakaspalvelun vaikutus asiakkaan ostopäätöksessä 

   Venäläinen, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakaspalvelun merkitystä asiakkaan ostopäätökseen. Toimeksiantajana tälle työlle toimi Kuopion keskustan Intersport, joka on vapaa-ajan erikoisliike ja yksi Suomen tunnetuimpia ...
  • Lypsykarjatilan työtehokkuuden parantaminen : Lean-toimintastrategia apuna työajan hallinnassa 

   Vidgren, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tekemiseen innoitti Minna Tiitisen opinnäytetyö ”Työnkäytöltään tehokas ja toimiva lypsykarjatila – Työntutkimus kahdella suomalaisella lypsykarjatilalla”. Toimeksiantajana työssä oli yläsavolainen ...