Uusimmat viitteet

 • Tiekartta yrityksen toiminnan ja markkinoinnin kehittämisen työkaluna 

  Heimonen, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Kaskein Marja Oy:n toimeksiantona. Alkuperäisen toimeksiannon mukaan tarkoituksena oli koota yrityksen käyttöön tuotekatalogi sähköisessä muodossa sekä ajantasaisilla tiedoilla. Yrityksen ...
 • Anestesiaintubaatioprotokollan simulaatiokoulutus HYKS lääkärihelikopterin henkilökunnalle 

  Ristimäki, Paula; Suutari, Sanni; Kerola, Valtteri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää HYKS lääkärihelikopterin henkilökunnalle simulaatiopäivä anestesiaintubaatioprotokollan käytöstä ja kehittää heille sen pohjalta simulaatio-opas. Opinnäytetyön tehtävänä oli ...
 • Comparison of 3D modeling software 

  Bobylev, Denis (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of the study was to do a research and get knowledge about three different 3D modeling Softwares and to figure out the best option for a Mechanical Engineering student at Saimaa University of Applied Sciences ...
 • Saimaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden tyytyväisyys opiskeluterveydenhuoltoon 

  Lahti, Elina; Lustberg, Maria (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat tietävät opiskeluterveydenhuollon tarjoamista palveluista ja niiden saatavuudesta, ja mihin opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä ...
 • Barrier free main entrance arrangement in the renovation of residential house in Saint-Petersburg 

  Bakaeva, Liubov (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of this work was to observe regulations connected with renovation of public buildings, understand how demands of reduced mobility persons affect to the architectural concepts. And to design a project of real ...
 • Höylälinjojen tuotannon ja kunnossapidon kehittäminen 

  Kemppainen, Kukka-Maaria (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää jalostustoiminnan ja kunnossapidon nykytilaa sekä etsiä kehityskohteita tuotannon ja kunnossapidon yhteistyön parantamiseksi. Tarkoituksena oli myös selvittää lähtötilanne ...
 • Keinotekoiset järjestelyt ulosotossa hakijan näkökulmasta 

  Kaartinen, Hanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ulosottoperinnällä tarkoitetaan laiminlyödyn maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa, eli rahasaatavan perintää, ja julkisen vallan käyttöä. Ulosottoviranomaiset pyrkivät siihen, että velallinen maksaa velkansa vapaaehtoisesti ...
 • Valtimotautipotilaiden aerobinen kestävyys sekä Tulppa-kuntoutuksessa saatu ohjaus ja vertaistuki 

  Potila, Reeta; Itkonen, Terilotta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Tulppa-kuntoutus vaikuttaa valtimotautipotilaiden aerobiseen kestävyyteen ja Tulppa-kuntoutujien omaan liikunta-aktiivisuuteen. Opinnäytetyöllä pyrittiin lisäämään ...
 • Stora Enso Imatran tutkimuskeskuksen master datan kartoitus 

  Perälä, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Storan Enso Imatran tehtaiden tutkimuskeskuksen SAP-toimintopaikkarekisteri. Tavoitteena oli selvittää, mitkä toimintopaikat ovat käytössä ja mitkä on poistettu rekisteristä sekä ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus kokouspalveluita tuottavalle hotellille 

  Urjo, Saila (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yhteistyöyrityksen kokousasiakkaiden arvostamia asioita kokouksissa sekä selvittää, mitä he toivovat tulevaisuudessa hotellin kokouspalveluista löytyvän. Saatujen tietojen avulla ...
 • Paikallavaletun välipohjan kuivatusmenetelmät 

  Heiskanen, Eemi-Joona (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kokonaisuudeltaan toimivin kuivatusmenetelmä paikallavaletulle betoniselle välipohjalle. Opinnäytetyön tilaajana toimi Rakennusliike Evälahti Oy. Opinnäytetyössä käytiin läpi ...
 • Supplier evaluation and selection process mapping in a company moving towards diversification: Case Company 

  Gromova, Irina; Muss, Aleksei (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this research was to analyse the case company’s decision for horizontal diversification. Besides this, the given research paper aimed to develop practically applicable tools to assist the company’s procurement ...
 • Neuvolaikäisten lasten vanhempien rokotuspäätöksen tukeminen – opas neuvolaikäisten lasten rokotuksista 

  Olkkonen, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa sähköisessä muodossa oleva opas neuvolaikäisten lasten perusohjelman rokotuksista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille eli Eksotelle. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Synnytysopas ensivaste henkilökunnalle 

  Pulkka, Marika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä synnytysopas ensivaste henkilökunnan käyttöön. Sairaalan ulkopuolinen synnytys voi tulla tehtäväksi ensivasteelle milloin tahansa. Synnytysopas sisältää synnytyksen ...
 • Vastaanoton palveluprosessien kehittäminen, case: Center Hotel Imatra 

  Kalpio, Minna-Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää vastaanoton asiakaspalveluprosessin nykytila ja kehitysmahdollisuudet imatralaisessa Center Hotellissa. Tutkimus suoritettiin yhteistyössä kyseisen yrityksen kanssa. Tarkoituksena oli ...

Näytä lisää