Uusimmat viitteet

 • UPDATE 2017 ON HIGHER EDUCATION : International week 25.-29.9.2017 

  Mirola, Tuuli
  A: Raportteja ja tutkimuksia 78 (Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, 2017)
  In Saimaa University of Applied Science, one of our focus area is internationality. We have arranged an annual International Week here in South Eastern Finland in the cities of Lappeenranta and Imatra for many years. This ...
 • The design, construction and implementation of an autonomous outdoor quadcopter using an RPi microcomputer and a MultiWii flight controller 

  Guliaev, Nikita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of the present study was to design and construct an outdoor aerial vehicle, called a quadcopter, with autonomous flight functions, and to install within the vehicle a video streaming system. The thesis also ...
 • Stabiililla ja epästabiililla alustalla tapahtuva kehonhallintaharjoittelu epäspesifissä alaselkäkivussa 

  Kauppila, Saija; Haiko, Elina; Nevalainen, Samuli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Epäspesifi alaselkäkipu on vaaraton, mutta merkittävä ongelma yksilön sekä yhteiskunnan kannalta. Yksilön kannalta tämä voi vaikuttaa aktiiviseen osallistumiseen sekä työpoissaoloihin tai työkykyyn ja näin ollen aiheuttaa ...
 • Sosionomi (AMK) varhaiskasvattajana : Asiakastyön ja palvelujärjestelmän osaajasta vahvaksi ammattilaiseksi 

  Melto, Virpi; Tarenius, Sari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on selvitetty lastentarhanopettajina työskentelevien sosionomien (AMK) työtä varhaiskasvatuksessa asiakastyön ja palvelujärjestelmien osaamisen näkökulmasta. Halusimme selvittää, antoiko sosionomi ...
 • Honour my curves 

  Suikkanen, Saimi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä pohdittiin naisruumista ja siihen liittyviä ongelmia, niin taidehistorian kuin vallitsevan kulttuurinkin kautta. Opinnäytetyön taiteellisena osiona toteutettiin maalaussarja Honor My Curves. Maalaussarjassa ...
 • Pussy elegance - arkisia kuvia 

  Immonen, Ida (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta, taiteellisesta työstä sekä kirjallisesta osuudesta. Taiteellisen työskentelyn lopputuloksena syntyi installaatio, joka koostuu 29:stä pyöreisiin kirjontakehiin kiinnitetystä osasta, ...
 • Aika; määrittelemätön illuusio - näkökulmia valokuvan ja ajan suhteesta 

  Rantakylä, Anne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Taiteellinen osuus koostuu valokuvakirjasta ja näyttelykokonaisuudesta Time; an indefinite illusion, jossa yhdistetään omaelämäkerrallista tekstiä ja valokuvia. Kirjassa rikotaan ajallista narratiivia käyttäen mm. ...
 • Horny 

  Järvinen, Jussi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin maskuliinisuuksia sarviaiheisen korutaideteoksen kautta. Teos koostuu viidestätoista eri materiaaleilla valmistetusta maskuliinisuutta symboloivasta sarvesta, joita voidaan käyttää riipuksina ...
 • Muoto-Kuva-projekti 

  Ilmaranta, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on sarja kolmiulotteisille pinnoille toteutettuja öljyvärimaalauksia. Pohjat ovat vanhoista lakanakankaista ommeltuja täytettyjä 'hahmoja', jotka enemmän tai vähemmän muistuttavat ihmisiä. Maalauksiin ei ole ...
 • Kunnallisvaalikampanja 2017 case: Jussi Virsunen 

  Virsunen, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö oli case-muotoinen, projektiluotoinen työ, vuoden 2017 kunnallisvaalikampanjasta. Projektin tavoitteena oli tehdä case-henkilölle onnistunut vaalikampanja. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisen ...
 • Lappeenrantalaisten yläkouluikäisten itsearvioitu masentuneisuus ja sitä aiheuttavat tekijät 

  Hyypiä, Anniina; Hyvönen, Peppi; Koskinen, Moona (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nuorten mielenterveyshäiriöt ovat nykypäivänä yleistyneet paljon, ja ne kuormittavat sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmää. Nuorten mielialahäiriöiden varhainen tunnistaminen ja hoito ovat tärkeitä hyvän ennusteen ...
 • Halut ne ovat vammaisellakin : Vammaisen seksuaalisuuden toteutuminen palvelutalossa 

  Värri, Mia; Snellman-Kuitto, Sari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Neurologisen sairauden myötä vammautuneiden henkilöiden seksuaalisuuden toteutuminen palvelutalossa ei ole itsestään selvää. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa neurologisia sairauksia sairastavien vammaisten ...
 • How can a production company on sanitaryware market create an efficient loyalty programme for sales staff of retail shops on the territory of Russia? 

  Vishnyakova, Elena (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The main aim of this Master’s Thesis is contributing into development of a marketing tool, which will help a producer of sanitaryware increase level of loyalty to a brand, influencing representatives of retail channel. The ...
 • Business cultural difference in communication between Taiwan and India 

  Yeh, Sheng (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of the study was to find out the way how to make Taiwan and India collaborate effectively on business through improving communicative skills. The thesis is mainly prepared for Taiwanese corporations and individuals ...
 • Henkilöbrändi personal trainerin työssä 

  Penttilä, Tuija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus lähti liikkeelle tutkijan henkilökohtaisista mielenkiinnonkohteista tarkoituksena tutkia henkilöbrändiä personal trainerin työssä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä keinoin personal trainer voi rakentaa ...

Näytä lisää