Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • The Influence of Negative Online Word-of-Mouth on Consumers’ Hotel Purchase Intention in China: taking TripAdvisor as an Example 

  Peng, Wensi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Purpose: The aim of this research is to investigate the influence of negative e-WOM on Chinese consumers’ hotel purchase intention, taking TripAdvisor as an example. Methodology: Questionnaire surveys were used to collect ...
 • Maahanmuuttajanaisten hyvinvoinnin edistäminen vapaa-ajan toimintojen keinoin : Ryhmän ohjaajan opas 

  Hanslian, Rebekka; Salo, Viivi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vapaa-aika on osa tasapainoista elämää. Kokonaisvaltaista hyvinvointia voidaan edistää vapaa-ajan toimintojen keinoin. Toimintakyky koostuu eri osa-alueista; karkeasti jaoteltuna fyysisestä, psyykkisestä, kognitiivisesta ...
 • AI for warplanes in a 2D side-scroller 

  Rantanen, Sallamari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The subject of the thesis was to develop an AI for warplanes. The main aim of the thesis was to find the most suitable algorithms for achieving the different reactions that the game’s non-player character warplanes need ...
 • Kotoutumisen edistäminen osana Turun kaupungin vammaispalveluja : ­ oppaan kehittäminen maahanmuuttajaperheille 

  Mäkitalo, Margit (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää opas maahanmuuttajaperheille Turun kaupungin vammaispalveluihin. Kehittämishankkeen aihepiiri perustuu tulevaisuuden näkökulmaan ja ennakointiin. Maahanmuutto ja monikulttuurisuus ...
 • Beer flavor component analyses for small breweries 

  Manelius, Robin (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Brewing beer is a craft with ancient traditions. Breweries of today, however, must rely increasingly on chemistry in addition to traditions, to meet the demands for quality control, product development and market shares. ...
 • Virtsa- ja ulosteinkontinenssin aiheuttamat iho-ongelmat ja niiden hoito 

  Rintala, Johanna; Setälä, Susanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa virtsa- ja ulosteinkontinenssin aiheuttamia iho-ongelmia ja niiden hoitoa sekä laatia aiheesta esite. Tavoitteena on kehittää virtsa- ja ulosteinkontinenssin aiheuttamista ...
 • Kaukolämmön lämpötilasäädön automaation uusiminen 

  Harjula, Niklas (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Turku Energia Oy:llä on kaukolämpöverkon lämmönsäätöpumppaamo, jolle piti suunnitella ohjausautomaatio uudestaan. Pumppaamolla oli vanhat komponentit, jotka tarvitsivat jo uudistusta. Pumppaamoja on yhteensä kolme kappaletta, ...
 • A use experience study in storytelling 

  Nurmio, Jussi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The goal of the thesis is to discuss the importance of storytelling and investigate the importance of storytelling in video game(s) both through theory and a user survey and discusses some common issues with video game ...
 • Dokumenttikäsittelijän ohjelmoiminen Java -kielellä 

  Jokimies, Kirsi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena on luoda ohjelmistokomponentti joka osaa täyttää PDF lomakkeet automaattisesti. Lomakepohjan kenttiin täytetään saadut tiedot ja dokumentti voidaan tämän jälkeen tallentaa tai tulostaa. Järjestelmään on ...
 • Psoriasiksen vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin 

  Varhia, Essi; Ylikylä, Jenna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää psoriasiksen vaikutuksia ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Tämän lisäksi selvitettiin, miten psoriasiksen vaikutukset eroavat miehillä ja naisilla. Tavoitteena oli ...
 • Taideneuvolatoiminnan kehittäminen perhekeskus Satelliitissa 

  Suoranta, Maria (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää taideneuvolatoimintaa toimeksiantajalleni Raision perhepalveluille perhekeskus Satelliitissa. Taideneuvola on pienryhmätoimintaa, jossa vanhempi ja lapsi tekevät ja ...
 • Mental health in developing countries : emphasis on Africa 

  Rotich, Omax; Tugumisirize, Job (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to explore more about mental health and mental health nursing plus education in developing countries with more emphasis on Africa. The aim is to find out how mental health teaching can be ...
 • Esitutkinnan rajoittamisen toimivuus ja prosessiekonomia : pääpainona kustannusperuste 

  Hannonen, Jasmin (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tavoitteena on perehtyä esitutkinnan rajoittamiseen, arvioida menettelyn toimivuutta sekä tutkia sen prosessiekonomiaa. Taloudellisen näkökulman johdattelemana työn intressiksi valikoitui kustannusperusteinen ...
 • Vuosi nuoruudestani : tapaustutkimus luovan tuottajan rooleista 

  Rytkönen, Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan luovan tuottajan työnkuvaa, osaamistarpeita, ja tuottajan nykyisiä ja mahdollisia rooleja. Työuran ja työn käsitteiden muuttuessa myös tuottajuus on muutoksessa. Tuottaja rajapinnoilla ...
 • Ihomuutosten vaikutus elämänlaatuun : kirjallisuuskatsaus 

  Tenhunen, Essi-Lotta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa miten ihomuutokset vaikuttavat elämänlaatuun. Tavoitteena oli lisätä hoitohenkilökunnan tietämystä ihomuutosten ja elämänlaadun yhteydestä, sekä selkeyttää niiden ryhmien ...

Näytä lisää