Uusimmat viitteet

 • Uusperheiden perinnönjako ja perintösuunnittelun tila 

  Sopenkivi, Katja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia uusperheiden perinnönjakoa, sekä perintösuun-nittelun keinoja ja tilaa uusperheissä. Jos vainaja ei ole tehnyt elinaikanaan perintö-suunnittelua jakautuu perintö perintökaaren mukaisesti. ...
 • Esimiestyön merkitys työhyvinvoinnissa logistiikka-alan kohdeyrityksessä 

  Metsänvirta, Malviina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee esimiestyön merkitystä työhyvinvoinnissa. Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta osiosta ja kvalitatiivisesta tutkimusosiosta. Työssä kartoitetaan työntekijöiden ajatuksia työhyvinvointiin ja ...
 • Pk-rityksen riskit Kiinan markkinoilla 

  Vahala, Kari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kiinan talous on kasvanut erittäin nopeasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Eri mittarien mukaan Kiina on maailman suurin talous. Kiinan markkinat houkuttelevat myös suomalaisia pk-yrityksiä. Yritysten pitää kuitenkin ...
 • Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen varastolaskutuksessa - Case kaupan alan yritys 

  Laine, Noora (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ohjelmistorobotiikkaa ja sen hyödyntämistä toimeksiantajayrityksen tarpeisiin. Työssä mallinnettiin päivittäistavarakaupan varastolaskutukseen käyttöönotetun ohjelmistorobotin toiminta. ...
 • Pien- ja mikroyritykseltä edellytetyt tilinpäätöstiedot 

  Hyppönen, Ida (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa kohdeyritykselle, selkeä opus uudesta pien- ja mikroyritysasetuksesta. Ohjeistuksen on tarkoitus mukailla uutta pien- ja mikroyritysasetusta mahdollisimman johdonmukaisesti, jotta ...
 • Työyhteisöviestinnän toimivuus suomalaisen yrityksen Viron toimipisteessä 

  Kortelainen, Kristiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää työyhteisöviestinnän toimivuutta suomalaisen yrityksen Virossa sijaitsevassa toimipisteessä. Tutkimuksen näkökulmana oli Viron toimipisteen työntekijöiden mielipiteet ...
 • Jäsen 360° -datan vaikutukset Ylöjärven seurakunnan työn kehittämisprosessissa 

  Korppoo-Seppänen, Riikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko Ylöjärven seurakunnan työn kehittämisprosessissa hyödynnetty Jäsen 360° -dataa ja miten se on vaikuttanut työn tekemiseen ja koko seurakunnan toiminnan suunnitteluun ...
 • Pienlainat 

  Högerman, Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin pienlainoja, niiden käyttöä sekä niistä aiheutuneita ongelmia. Tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia pienlainoja on tarjolla, minkälaista säätelyä niihin liittyy ja minkälaisia ongelmia ...
 • Tapahtumamarkkinoinnin käsikirja : Case Parkanon Kolmoskeskus 

  Jaskari, Julia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli laatia tapahtumasuunnitelma Parkanon Kolmoskeskukselle. Lähtökohta tapahtumasuunnittelulle oli alueen kivijalkakauppojen vilkastuttaminen sekä saada ohikulkevat potentiaaliset ...
 • Sosiaalisen median markkinoinnin vuosikello case: WiseNetwork Oy 

  Timoska, Miikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajan käyttöön sosiaalisen median markkinoinnin vuosikello. Työ tehtiin toimeksiantajan tarpeisiin ja sen lähtökohtana oli havaitut puutteet markkinoin ...
 • Liiketoiminta- ja taloussuunnitelma koirien päiväkodille 

  Lehti, Jonna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia toimiva liiketoiminta- ja taloussuunnitelma mahdollisesti Poriin tulevaisuudessa perustettavalle koirien päiväkodille. Tarkoituksena oli myös arvioida tällaiseen liiketoimintaan ...
 • Osakeyhtiön lopettaminen ja omistajan verotus 

  Rotola-Pukkila, Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on osakeyhtiön lopettaminen ja omistajan verotus. Osakeyhtiötä lopettaessa täytyy ottaa huomioon paljon erilaisia asioista. Osakeyhtiön lopettaminen tapahtuu selvitystilamenettelyn avulla, jos yhtiöllä ...
 • Johdon raportointi - Case dashboardit pk-yrityksen talousjohtamisen tukena 

  Ottila, Teija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Business Intelligencen eli liiketoimintatiedon hallinnan merkitys on kasvanut liiketoiminnan tukena. Yrityksille on yhä tärkeämpää saada päätöksenteon tueksi oleellista ja luotettavaa tietoa reaaliaikaisesti. Visuaalisilla ...
 • Digitaalisen markkinoinnin kohdentaminen 

  Musikka, Henri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää digitaalisen markkinoinnin kohdentamistapoja. Tavoitteena oli myös kuvailla digitaalisen markkinoinnin nykytilaa ja sen erilaisia markkinointikanavia. Työn tarkoituksena oli luoda ...
 • Oikeustradenomikoulutuksen ja asianajosihteerien ammattitaidon kehittäminen 

  Changezi, Mariam (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia oikeustradenomikoulutuksen kehittämismahdollisuuksia vastaamaan paremmin asianajosihteerien ammatissaan tarvitsemaa osaamista, sekä asianajosihteerien juridisten työtehtävien lisäämismahd ...

Näytä lisää