Viitteet 1-15 / 3501

  • AHDAS LONKKA -OIREYHTYMÄ JA LONKAN LABRUM-VAURIOT - Potilasopas lonkan tähystysleikkauksesta kuntoutumiseen 

   Louhisuo, Niina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Lonkan tähystysleikkauksia tehdään Suomessa vuosittain 400-500 potilaalle, joista 25-30 potilasta leikataan Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Leikkauksen indikaationa ovat tyypillisimmin femoroacetabulaarinen impingement ...
  • S2-materiaalipakki imatran kaupungin varhaiskasvatukselle 

   Pihkala, Iina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Imatran kaupungin varhaiskasvatuksen toimintaa maahanmuuttajataustaisten lasten kielenkehityksen tukemisen osalta. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena syntyi materiaalipakki ...
  • Koneellisen metsänistutuksen onnistuminen 

   Rönkkö, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo on tehnyt koneellista metsänuudistamista kesällä 2015 yhteensä noin 25 hehtaarin kokoisella alueella. Kesälle 2016 yhdistyksen tavoitteena on ollut kaksinkertaistaa koneellisen istutuksen ...
  • Säilörehumaissin viljely Suomessa 

   Ahonen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli säilörehumaissin viljely ja käyttö Pohjois-Karjalan eteläises-sä osassa sijaitsevalla lypsykarjatilalla. Työssä tuotiin yleisesti esille viljelyn etuja ja vai-keuksia. Opinnäytetyössä on myös ...
  • Liharotusonnin käyttöön liittyvät poikimavaikeudet lypsylehmillä 

   Kivistö, Kanerva (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Liharotusonneja käytetään lypsykarjan huonoimmille lehmille, joista ei haluta uusia lypsylehmiä mutta joita ei ole kuitenkaan taloudellisesti järkevää poistaa karjasta. Tällöin lehmät saadaan jatkamaan maidontuotannossa ...
  • LÄHI-INFRAPUNAKAMERALLA VARUSTETUN MIEHITTÄMÄTTÖMÄN KUVAUSKOPTERIN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET TAIMIKON HOITOTARPEEN ARVIOINNISSA 

   Moilanen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Miehittämättömän ilma-aluksen käyttöä metsätaloudessa tutkitaan, ja mielenkiinto aihetta kohtaan on lisääntynyt laitteiston hinnan alennettua viime vuosina. Suomen metsissä kasvaa taimikoita, joista odotetaan kasvavan ...
  • Terveyttä edistävien tuotteiden markkinointi 

   Salomäki, Hannu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö ideana oli selvittää, kuinka paljon terveyttä edistäviä tuotteita markkinoi-daan nuorille, tässä tapauksessa pääsääntöisesti Karelia Ammattikorkeakoulun opiske-lijoille. Idea opinnäytetyön toteutukseen lähti ...
  • VIDEOESITYS: IKÄÄNTYNEIDEN KOKEMUKSIA YHTEISÖHARRASTAMISESTA 

   Peltola, Risto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Suomalaisen väestön ikääntyminen on yhteiskunnallisesti haastava tekijä, joka aiheuttaa muutospaineita palvelujärjestelmälle. Työni lähtökohtana on nähdä ikääntyvät yhteisöjen aktiivisina toimijoina ja niiden tärkeänä osana ...
  • Info-tv Drupal 8 -toteutuksena 

   Ikonen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä on perehdytty Drupal 8 -sisällönhallintajärjestelmän sisältöön, toimintatapoihin ja käyttötarkoituksiin. Työssä kehitettiin toimeksiantajalle internetissä toimiva info-tv-sovellus, jonka avulla pystytään ...
  • Aivoinfarktikuntoutujan pareettisen yläraajan kotivoimaharjoittelu - Audiovisuaalinen opas 

   Kujanpää, Jonne; Möttönen, Miro (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Aivoinfarktin aiheuttajana on yleensä verisuonitukos, jonka seurauksena aivojen verenkierto häiriintyy. Infarktin oireita voivat olla muun muassa toispuoleinen raajojen heikkous ja tuntohäiriöt. Toimintakykyyn aivoinfarkti ...
  • Toiminnanohjausjärjestelmän valinta pk-yrityksille 

   Päivinen, Tommi; Lätti, Tero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ohjeistus pk-yrityksille toiminnanohjausjärjestelmän valintaprosessiin. Työn toimeksiantajana toimi Karelia-ammattikorkeakoulu. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin toiminnanohjausj ...
  • JAAMA RUN -POLKUJUOKSUTAPAHTUMAN KEHITTÄMINEN 

   Virkunen, Kaisa; Pukki, Sanna-Katri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä laadimme parannusideoita melko uudelle polkujuoksutapahtumalle Jaama Runille. Toimeksiantajana oli Kontiolahden Urheilijat Ry ja työ toteutettiin heidän pyynnöstä. Aineistoa parannusideoihin saatiin ...
  • Metsänhoitoyhdistys Kainuun asiakastyytyväisyys 

   Kähkönen, Jarkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä metsänhoitoyhdistys Kainuun toimintaan, palveluihin ja toimihenkilöihin. Työssä pyrittiin myös selvittämään asiakkaiden mielipiteitä yhdistyksen ...
  • IKÄIHMISTEN PALVELUOHJAUKSEN PUHELINNEUVONNAN NYKYTILA SIUN SOTESSA 

   Honkanen, Sari; Keränen, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän strategiassa on nostettu oikea-aikainen ja moniammatillinen palveluohjaus yhdeksi painopistealueeksi. Asiakkaiden yhteyden saannin helpottamiseksi ...
  • Suoliavanneleikatun potilaan hoitotyö : Verkkokurssi hoitotyön opiskelijoille 

   Alanko, Anni; Calveley, Vilma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Ohut- ja paksusuoliavanteet ovat kirurgisen toimenpiteen tuloksia, joilla mahdollistetaan erittäminen ja ravintoaineiden imeytyminen silloin, kun se ei normaaliteitse ole mahdollista. Erittäminen tapahtuu vatsanpeitteiden ...