Uusimmat viitteet

 • Modulaarisen purkainpohjan suunnittelu 

  Ylihärsilä, Jami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena on suunnitella Veljekset Ala-Talkkari OY:lle jousipurkaintyyppinen syöttölaite, jota voidaan käyttää hakkeen, pelletin, turpeen sekä muiden kiinteiden polttoaineiden syöttämiseen polttoainevarastosta ...
 • Hyötysuhdepoikkeamien ratkaisumenetelmät 

  Värs, Harald (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tuottaa hyötysuhdepoikkeamien selvittämiseksi ratkaisumenetelmäkaavio sähkömoottoreita valmistavaan yritykseen. Kaavion on määrä palvella laatu-, lopputestaus- ja suunnittelutehtävissä ...
 • Miten meillä voidaan? : Työhyvinvointi lastensuojelun työntekijöillä 

  Hakkarainen, Mari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työhyvinvointi on enenevässä määrin ilmiö, johon kiinnitetään nyky-yhteiskunnassa huomiota. Työnteon resurssit ovat tiukkoja, jolloin työntekijöiden työhyvinvointi toimii jopa kilpailuvalttina, jonka avulla työstä voidaan ...
 • Kokoonpanon automatisointi 

  Mahla, Toni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kokoonpanon automatisointia Suomessa toimivalle yritykselle nimeltä Nordic Lights. Tavoite oli automatisoida 5-osaisen LED-valaisimen kokoonpano robottia käyttäen. Työn kuvaan kuului ...
 • Julkisen sosiaali- ja terveysalan työehdot vuonna 2026 

  Karjalainen, Sini (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli kiinnostus sote-uudistuksen sekä työn ja työelämän muutosten vaikutuksista sosiaali- ja terveysalan palkansaajien palvelussuhteen ehtoihin. Opinnäytetyössä tutkittiin, millaisin palvelussuhteen ...
 • Defects management in Embedded Systems 

  La, Son (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The thesis is done for Wärtsilä Finland Oy, Marine Solutions, Engine Performance and Control department. At the moment, the department is using Mantis as bug tracking tool and planning to migrate to Polarion ALM for the ...
 • LÄHIMMÄISENI SAIRASTAA MUISTISAIRAUTTA : Opas muistisairaan omaiselle 

  Heikkinen, Katariina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Elämme nykyään vanhemmiksi kuin koskaan. Ikääntymisen myötä muistioireet lisääntyvät, vaikka ikä ei varsinaisesti ole muistisairauden syy. Suomessa muistisairauksiin sairastuu vuosittain noin 13 000 henkilöä. Vuoteen 2020 ...
 • Solving the need of the Metal and Sheet Metal Products when entering the Swedish Market 

  Hannuksela, Mikael (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The main goal of this thesis was to clarify which metal and steel sheet products have the demand on the industry of construction in Sweden. The objective was to find the potential companies in Sweden which have an actual ...
 • Wapice News Mobile Application 

  Söylemez, Ilke (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Since the mobile phones started to have an increasingly significant role in daily life, the mobile application development also started to be an important area in the software industry. The problem for mobile application ...
 • THE STUDY OF APPLYING DESTINATION BRANDING TO BUSINESS CLUSTERS 

  Zhu, Zhu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  With fast globalization of economy and the sharp development of science and technology, the competition of business clusters is becoming heavier. Branding of business clusters is different from marketing them, it plays a ...
 • HUKAN TUNNISTAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA : Hukkatyökalun käytön testaus ja teemahaastattelu Vaasan keskussairaalan vuodeosastoilla 

  Maunuksela, Tetta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen aiheena on hukan tunnistaminen erikoissairaanhoidossa. Hukkatyökalu on yksi Lean-ajattelun työkaluista, ja sen tarkoituksena on tunnistaa epäsuotuisat hukkailmiöt työskentelytavoista ja prosesseista, ...
 • KATSAUS LAINSÄÄDÄNTÖÖN ALOITTAVALLE SIKOJEN PITÄJÄLLE 

  Joutsi, Taru (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sikojen pitäminen kotitarvetuotannossa tai lemmikkieläiminä on yleistynyt Suomessa viime vuosina. Koska tuotantopainotteinen sikatalous kuitenkin muodostaa suuren osan Suomen maataloustuotannosta, sikojen pitoon liittyy ...
 • Palveluyrityksen imagon tutkiminen : Case Hankkijan puutarha 

  Dahlbacka, Sofia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen toimeksiantaja on Hankkija Oy, mikä on Suomen johtava maatalouskauppaketju. Maataloustuotteiden ja palveluiden ohella Hankkija tarjoaa muun muassa kattavan tuotevalikoiman piha- ja puutarhatuotteita. Tutkimuksella ...
 • Business-To-Business Branding in The Finnish Tourism Industry 

  Forsgård, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The thesis studied global SME Business-to-Business tour operators branding, and how brand building in Finnish tourism industry could be developed in the future. Europe’s mature travel markets and increased global competition ...
 • Voimalaitosmallin kehitystyö Technobothniassa 

  Kinnunen, Jon (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Päättötyön tarkoituksena on tehdä suunnitelma Technobotnian LEP 1 -sähkölaboratorion voimalaitosmallin modernisoimiseksi. Työ tehdään Vaasan ammattikorkeakoululle ja Technobothnialle. Nykyisessä tilassa oleva voimalaitosmalli ...

Näytä lisää