Uusimmat viitteet

 • Yritysmuodon valintaan vaikuttavat tekijät 

  Hiltunen, Veera (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä yrittäjäjärjestö Savon Yrittäjien kanssa, jonka toiminnan tarkoituksena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten kannattavan toiminnan edellytyksiä. Opinnäytetyön tavoite ...
 • KET-seurantajärjestelmän kehittäminen 

  Hirvonen, Paula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli keskeneräisen tuotannon (KET) seurannan parantaminen toimeksiantajayrityksessä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi KP-ServicePartner Oy, joka toimii teollisuuden kunnossapidon ja nosturiliiketoiminnan ...
 • Tuotteistamisen työkalut ja tapahtumatuotannon vaiheet : Case: Hyvinvointitapahtuma Bene Statera! - Hyvän olon tasapaino! 

  Airaksinen, Iina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aihepiirinä on hyvinvointitapahtuman tuotteistus Bene Statera! - Hyvän Olon Tasapaino -tapahtumassa, ja tapahtumatuotannon vaiheisiin syventyminen. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa kattava opas ...
 • Asiakaspalvelun vaikutus asiakkaan ostopäätöksessä 

  Venäläinen, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakaspalvelun merkitystä asiakkaan ostopäätökseen. Toimeksiantajana tälle työlle toimi Kuopion keskustan Intersport, joka on vapaa-ajan erikoisliike ja yksi Suomen tunnetuimpia ...
 • Palvelujen myynnin tehostaminen : Tuplajäät Oy 

  Mertanen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tuplajäät Oy on Siilinjärvellä toimiva jäähalli, joka tarjoaa erinomaiset puitteet jää- ja kuntosaliliikuntaan. Tuplajäät Oy tarjoaa asiakkailleen liikuntapalvelujen lisäksi myös sauna- ja kokoustiloja. Tämän opinnäytetyön ...
 • Ulkoistaminen Suomesta Puolaan 

  Pitkäkangas, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnytetyössä tutkitaan ulkoistamista Suomesta Puolaan. Työssä selvitetään teoriaan pohjautuen erilaisia tapoja toteuttaa ulkoistaminen ja milloin ulkoistaminen kannattaa. Tutkimuksen loppupuolella käydään läpin ...
 • Tilitoimistojen kilpailuttaminen osana taloushallinnon ulkoistusprosessia 

  Pettinen, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää, millä tavalla tilitoimistojen kilpailuttaminen voidaan tehdä ja millaisia valintaperusteita yritys voi käyttää valintaa tehdessään. Työ on tehty pienten ja keskisuurten yritysten ...
 • Asuntosijoittaminen aloittavan sijoittajan näkökulmasta 

  Nokela, Mia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli asuntosijoittaminen aloittavan sijoittajan näkökulmasta. Asuntosijoittamisessa sijoitusasunto ostetaan tarkoituksena saada asunnolle tuottoa vuokratuloilla tai arvonnousulla. Tällä hetkellä ...
 • Myyjästä huippumyyjäksi 

  Nissinen, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on myyjästä huippumyyjäksi. Tavoitteena oli pyrkiä käsittelemään nimenomaan sitä, mikä on kaikkein oleellisinta myyntiprosessissa ja sen kehittämisessä. Teoriaosuudessa käsitellään teoriaa ...
 • IFRS 10 -standardin vaikutukset suomalaisten julkisten osakeyhtiöiden tilinpäätöksiin 2014 lähtien 

  Kokkarinen, Tuula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  IASB julkaisi niin sanotun konsolidointistandardipaketin toukokuussa 2011. Uudet standardit tulivat EU-maissa pakollisina voimaan julkisesti noteeratuille yhtiöille 1.1.2014 lähtien ja toivat mukanaan muutoksia ...
 • Eläköitymiseen ja yrityskauppaan valmistautuminen : Case: Omistajan vaihdoksen suunnittelu Yritys Ky:ssä 

  Väänänen, Miika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää eläköityvän yrittäjän mahdollisuuksia luopua yritystoiminnasta, sekä selvittää arvohaarukka kohdeyritykselle. Suomessa oli 2015 vuoden lopussa 78 000 iältään 55 -74 ...
 • Esimiehen merkitys henkilöstön motivoinnissa 

  Houtsonen, Miia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Motivoitunut henkilöstö on yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailukeinoista sekä yksi sen tärkeimpiä voimavaroja. Jotta yritykset saavuttavat halutut päämäärät sekä haluamansa tulokset liiketoiminnassaan, tarvitsee se hyvin ...
 • Ostotoiminnan työnkuvan osaamisvaatimukset tradenomi-koulutukselle Savonia-ammattikorkeakoulussa 

  Miettinen, Henni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee niitä valmiuksia mitä Savonia-ammattikorkeakoulun tradenomi koulutus tarjoaa ostotoiminnasta. Valitsin aiheen siksi, että olen itse toiminut yritys X:n ostajana nyt viisi vuotta ja koen että ...
 • Liiketoimintamalli yrityshautomoon 

  Koponen, Lauri; Koskinen, Iivo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantomme oli liiketoimintamallin luominen kauppakeskus Matkukseen. Toimimme suunnitteluryhmän jäseninä, jossa käsittelimme yritysten hankintaa Matkukseen ja osaksi tätä syntyi yrityshautomon suunnittelu. Aihe kiinnosti ...
 • Opas esimiehille. Esimiestyön merkitys työhyvinvoinnissa ja varhaisen tuen mallissa 

  Turunen, Riina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni toimii oppaana esimiehille. Oppaan tarkoitus on kertoa, kuinka esimies voi käytännössä lisätä työhyvinvointia omalla esimiestyöllään. Lisäksi oppaassa käsitellään varhaisen tuen mallia, sekä esimiehen roolia ...

Näytä lisää