Uusimmat viitteet

 • Automaattisia paloilmoittimia koskevien tietojen keräys, käsittely ja käyttö pelastuslaitoksilla 

  Kuosmanen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ajatus opinnäytetyöhön heräsi työskennellessäni hätäkeskuksessa ilmoitinlaitteiden parissa. Pelastuslaitoksien ja hätäkeskusten yhteistyö oli hyvin erilaista. Eri pelastuslaitosten tietojen keräys ja käsittely olivat hyvin ...
 • Suomen kansainvälisen pelastustoiminnan ja sen kansallisen hyödyntämisen arviointimittariston kehittäminen 

  Vehviläinen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kansainvälinen pelastustoiminta on tärkeä osa Suomen pelastustoimea. Suomi valmistautuu antamaan ja myös vastaanottamaan kansainvälistä apua. Kansainväliseen pelastustoimintaan valmistautuminen ja osallistuminen tukee ...
 • Sopimuspalokuntalaisten koulutuksen kehittäminen Jokilaaksojen pelastuslaitoksella 

  Heikkilä, Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten Jokilaaksojen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntalaisten koulutusta ja heidän osaamistaan voitaisiin kehittää. Tämän vuoksi Jokilaaksojen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntalaisilla ...
 • Hyvän hallinnon toteuttaminen pelastusviranomaisen valvontatyössä 

  Hynninen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota ohjeita pelastusviranomaisten suorittamaan hyvän hallinnon mukaiseen valvontatyöhön, joka perustuu pelastuslakiin ja lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn ...
 • Pelastusalan työturvallisuuskoulutus 

  Mikkonen, Jesse-Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa työturvallisuutta käsittelevä koulutusaineisto pelastusalan toimijoiden käyttöön. Koulutusaineiston tarkoituksena on antaa tietoa työsuojeluun liittyvistä asioista sekä pyrkiä ...
 • Pelastustoiminnan ja ensihoidon johtaminen viranomaisyhteistyötä edistävänä tekijänä 

  Ala-Kuusisto, Jonna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pelastustoimi ja ensihoito kohtaavat yhteistoimintatehtävillä, joissa toimiminen edellyttää tietämystä ja ymmärrystä toisen toimialan toiminnasta. Pelastustoimen ja ensihoidon toimialojen keskinäisen tietämyksen ja ymmärryksen ...
 • Aluevalvonta ja turvallisuuspoikkeamasta ilmoittaminen Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella 

  Lindroos, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuonna 2011 voimaan tullut pelastuslaki (379/2011) velvoittaa pelastuslaitokset laatimaan valvontasuunnitelman, jossa määritellään tehtävät palotarkastukset ja muu valvonta. Omavalvonnan käyttöönotto on luonut suuren määrän ...
 • Aurinkosähköjärjestelmien riskit pelastustoimelle 

  Läderberg, Vesa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Uusiutuvan energian käyttö on lisääntynyt viime vuosina, ja pelastustoimen on seurattava näiden teknologioiden kehitystä. Aurinkosähköjärjestelmä on nykyään melko yleinen pienissä kohteissa kuten kesämökeillä. Kuitenkin ...
 • Muuratun savuhormin paloeristäminen 

  Lamminkoski, Jaakko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuosittain Suomessa syttyy noin parikymmentä tulipaloa muurattujen savuhormien vaurioista asuinrakennusten välipohjan ja vesikaton välisellä kylmällä ullakolla. Nämä tulipalot olisivat vältettävissä eristämällä savuhormi ...
 • Palokuntien veneenkuljettajakurssi 

  Ahonen, Kari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää koulutusmateriaali pelastustoimen käyttöön vesiliikenteessä. Vuosittain pelastustoimella on satoja tehtäviä, joissa joudutaan käyttämään erikokoisia veneitä ja aluksia. ...
 • Riskianalyysi ja matkailun aiheuttama sesonkiriski 

  Puronhaara, Topi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin pelastustoimen uudistushankkeen riskianalyysityöryhmälle. Työryhmän tavoitteena on kehittää pelastustoimen riskianalyysin dynaamisuutta ja spatiotemporaalisuutta. Työssä tutkittiin onnettomuuksien ...
 • C-osaamiskeskuksen päivystyspalvelun kehittäminen pelastustoimen näkökulmasta 

  Hytti, Joona (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kemikaalionnettomuudet ovat haastavia ja erityisosaamista vaativia tilanteita, joiden torjumiseksi pelastuslaitokset tarvitsevat joskus asiantuntijan apua. Suomen johtavista kemikaaliasiantuntijoista koostuva C-osaamiskeskus ...
 • Tulipalojen uhkaamat omaisuusarvot : rakennuspalovaarojen uhattujen omaisuusvahinkojen käyttökelpoisuus ja kehittäminen Prontossa 

  Saarioinen, Samuli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia rakennuspalovaaroihin liittyvien omaisuusvahinkojen kirjaamista ja kehittää sitä luotettavammaksi. Onnettomuusselosteen laatijat, tyypillisesti pelastustoiminnan johtajat, kirjaavat ...
 • Tilannetietoisuuden luominen ja ylläpitäminen reaaliaikaisen tilannekuvan avulla 

  Toivonen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää tilannetietoisuuden luomista ja ylläpitämistä reaaliaikaisen tilannekuvan välityksellä. Opinnäytteessä selvitettiin tilannetietoisuuden ja tilannekuvan eroja sekä sitä miten ...
 • Asiakkaan odotukset palotarkastusprosessilta 

  Karvinen, Samuli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pelastuslaitoksilla on lakisääteinen velvollisuus suorittaa alueellaan valvontatehtäviä, joista yksi on palotarkastus. Tämän työn tavoitteena oli selvittää, mitä mieltä ihmiset ovat palotarkastuksista ja kuinka niitä ...

Näytä lisää