Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Metallibändien naislaulajien esiintymisasujen piirteet ja ominaisuudet 

  Halonen, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan ja analysoidaan viiden eri metallibändin naislaulajan esiintymisasujen erilaisia piirteitä ja ominaisuuksia. Työssä eritellään asujen värejä, materiaaleja, silhuetteja ja leikkauksia, sekä yksittäisiä ...
 • Oracle-tuotteiden käyttäminen virtuaaliympäristössä : Käyttöoikeusehtojen vaikutus lisenssien lukumäärään 

  Sohlberg, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys Oraclen lisensointiehdoista ja niiden vaikutuksista tarvittavien lisenssien lukumäärään, kun Oraclen omistamia eri ohjelmistoja käytetään, joko Oraclen omien tai kolmansien ...
 • Applying Continuous Improvement in Order to Reach Operational Excellence 

  Ritamaki, Ari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Research’s primary goal is to find out what are the success factors of continuous improvement as a change management discipline, and second goal is to clear out what role organizational culture and leadership have in this ...
 • Kiinteistöbudjetointiprosessin kehittäminen koulutuskuntayhtymä Tavastialle 

  Saarela, Heikki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mistä koulutuskuntayhtymä Tavastian ongelmat kiinteistöbudjetoinnin prosessissa johtuvat ja löytää siihen ratkaisut. Tutkimuksessa käydään läpi Tavastian kiinteistöbudjetoinnin ...
 • Oppimispelit työelämän koulutuksissa 

  Hjelm, Marika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja selvittää oppimispelien hyö-dyntämisen mahdollisuuksia työelämän koulutuksissa. Tavoitteena oli tuottaa demo oppimispelistä sekä testata kouluttamista oppimispelin avulla. Opinnäytetyön ...
 • Voimauttava henkilökohtainen projekti 

  Levanen, Janita (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee voimauttavan henkilökohtaisen muotoiluprojektin tekoa. Henkilökohtainen projekti pohjautuu mielenterveydellisiin diagnooseihin, ja opinnäytetyössä tutustutaan teorioihin, joiden kautta muotoilija ...
 • Innovatiiviset julkiset hankinnat resurssiviisauden näkökulmasta 

  Ahlgren, Päivi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutustutaan lakiin julkisista hankinnoista ja käyttö-oikeussopimuksista 2016/1397. Tätä lakia uudistettiin vuoden 2017 alusta alkaen. Lakiuudistuksen tarkoituksena oli keventää kilpailutusta ja nostaa ...
 • Tuohi jalkineen koron päällismateriaalina 

  Jussila, Kati (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan tuohta jalkineen koron päällismateriaalina. Tavoitteena on löytää tapoja parantaa tuohen ominaisuuksia koron päällismateriaalina ja lisätä tuohikorollisten jalkineiden laatua ja kestävyyttä ...
 • OAuth 2.0 ja Authorization code grant : Demosovellus: Spot-A-Hit 

  Tastula, Niko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutustua OAuth 2.0 -autorisointiprotokollaan luomalla yksinkertainen web-sovellus nimeltään Spot-A-Hit, joka luodaan Javan Spring-sovelluskehyksen Spring Boot -lisäosan avulla. Sovelluksen ...
 • ”Sieltä sai niin paljon tietoa ja sitä niinku skarppaamista ylipäätänsä” : Nuorten kokemukset Boost-valmennusjaksosta 

  Leväsaari, Kaisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa Boost-valmennusjaksoon osallistuneiden nuorten kokemuksista, sekä siitä, kannattaako valmennusjaksoa järjestää jatkossa kaupungin omin resurssein. Entinen nuorten työhönohjaus ...
 • Palveluiden tuotteistaminen : Autoliikkeen lisäpalvelun tuotteistamissuunnitelma 

  Ervasti, Kristiina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tekeminen lähti toimeksiantajan tarpeesta kehittää toimintaansa. Toiminnan kehittämistä lähdettiin toteuttamaan lisäpalveluiden muodossa, jotka parantavat asiakaspalvelua tulevaisuudessa. Työ toteutettiin ...
 • Design and Construction of Railway Shelter 

  Edebor, Wilson (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis is about the design and construction of a railway shelter for Iittala Asema with indigenes specialized in painting of art works. This design was to be driven by the relationship between the bus shelter, the ...
 • Microsoft Dynamics AX:n tietokannan tutkiminen ja integrointi Power BI:lla 

  Puumalainen, Jenna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa käyttöön integraatio Microsoftin tuotteiden Power BI ja AX välille, jotta BI -ohjelmalla päästään raportoi-maan ja tutkimaan AX:n tietokannassa olevia tietoja ja hyödyntämään si-tä ...
 • Lapinlahden ortodoksinen hautausmaa : Hautakirjanpito- ja kartoitusprojekti 

  Räntilä, Saara (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Helsingin ortodoksisen seurakunnan hautausmaa, Lapinlahden ortodoksinen hautausmaa (1815), kuuluu Hietaniemen laajaan ja ainutlaatuiseen eri uskontokuntien hautausmaakokonaisuuteen ja on valtakunnallisesti merkittävä ...
 • Valtion talousarvion avoin data seurannassa ja ennustamisessa : Case: Suomen Pankki 

  Marin, Anna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn taustalla oli Suomen Pankin ennustetoimiston tarve kehittää talousarviodatan käyttöä ennuste- ja seurantatyössä. Kehitystyö toteutettiin avoimen talousarviodatan käyttöönottona Power BI-välineellä. Välineellä toteutettiin ...

Näytä lisää