Uusimmat viitteet

 • Hämeenlinnan seudun nuorten asiakaskokemus Nordeasta 

  Saarinen, Ada (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Nordean Hämeenlinnan palvelukonttori. Tavoitteena oli selvittää, miten Nordean uusi visio asiakaskokemuksesta toteutuu paikallisten nuorten näkökulmasta, ja miten sitä voitaisiin ...
 • Strategian toteutumisen mittaaminen : Case: Uusioaines Oy 

  Broman, Paula (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Uusioaines Oy. Työn tavoitteena oli havainnoida Uusioaineksen tämän hetken strategian mittaustilannetta sekä nykyisten mittareiden toimivuutta. Työn on tarkoitus toimia pohjana strategisten ...
 • Palkanlaskennan elinkaari : Työohje L&T:lle 

  Tiainen-Senol, Kati (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö tehtiin Lassila & Tikanoja OyJ:n toimeksiannosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Lassila & Tikanojan palkanlaskennan työohjeiden nykytilanne ja selvittää, millainen uuden ...
 • Hinnoittelun kehittämisen perusteita henkilöstöpalveluyritykselle : Case Seuturekry Oy 

  Yrjölä, Mari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin kustannuslaskennan ja kannattavuuden sekä hinnoittelun perusteita henkilöstöpalveluja välittävässä yrityksessä. Tutkimuksen päämääränä oli tuottaa perusteita case yrityksessä aloitettavalle ...
 • Taloushallinnon kulujen pienentäminen prosessitoimintojen tehostamisella ja automatisoinnilla : Case: Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet 

  Haapalahti, Riia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe syntyi tekijän omasta kiinnostuksesta taloushallinnon erilaisten prosessien automatisointia kohtaan. Lisäksi aiheen uutuus lisäsi mielenkiintoa. Toimeksiantajalla on ohjelmistorobotiikkaan liittyviä ...
 • Myynnin onnistumiseen vaikuttavat tekijät elektroniikkamyymälässä 

  Parviainen, Noora (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on myyntityö ja sen sisältämät tekijät. Työn tavoitteena on etsiä myyntityön tekemisessä vaikuttavia tekijöitä sekä myyjän ominaisuuksien että myyntityön toteuttamisen kannalta. Myyntityötä on ...
 • Miten saada myynti kasvuun? Henkilökohtaisen myynnin kehittäminen. 

  Lehtonen, Taru (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli keskittyä henkilökohtaisen myynnin kehittämiseen ja tätä kautta toimeksiantajan asiakaspalvelupisteen myynnin kasvattamiseen. Työn toimeksiantajana toimi Kanta-Hämeessä sijaitsevan finanssialan ...
 • Pienlainayhtiöiden kulutusluotot vertailussa OPn kulutusluottoihin : Case: OP Etelä-Häme 

  Pitkänen, Reetta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja vertailla OPn vakuudettomia kulutusluottoja pienlainayhtiöiden tarjoamiin kulutusluottoihin. Työssä pyrittiin löytämään vastauksia siihen, miksi asiakkaat monesti ottavat korkeakorkoisia ...
 • Yritystoiminnan siirtäminen Viroon : tieto-opas yritykselle 

  Hurmola, Rosa-Maria (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Viron hyödyistä erityisesti kasvavien pienyritysten kohdalla on ollut paljon keskustelua. Liiketoiminnan kasvua tukeva verotus ja yrittäjäystävälliseksi kehuttu kulttuuri on vetänyt jo pitkään suomalaisyrityksiä ...
 • Tuoteryhmäjohtaminen osana myynninjohtamista : Tekniset TV-Sävel Oy 

  Aaltonen, Kimmo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tuoteryhmäjohtamista osana myymälän strategiaa kodintekniikan erikoisliikkeessä. Tavoitteena oli selvittää, miten kuluttajan tekemiin ostopäätöksiin pystyy vaikuttamaan ...
 • Henkilöstön työhyvinvointiselvitys henkilöstöstrategiaa varten : Case: Yritys X 

  Mäkinen, Terhi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksessa selvitettiin, millä tasolla työhyvinvointi on Yrityksessä X. Tavoite oli siis saada todellinen tilanne henkilöstön hyvinvoinnin suhteen selville. Yrityksen X työhyvinvointia seurattiin esimiestyöllä päivittäin, ...
 • Sisäinen viestintä työn muutoksessa 

  Kauppi, Johannes (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin sisäistä viestintää valtion talous- ja henki-löstöhallinnon palvelukeskuksessa Palkeissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilöstöhallinnon osastoon kuuluvan henkilöstön näkökulmasta ...
 • Sisäisen viestinnän strategia : Case: Steelers Hämeenlinna ry 

  Saali, Tanja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena olivat sisäinen viestintä ja viestinnän suunnittelu. Tutkimuksen lähtökohtana toimi kohdeorganisaatiossa koettu tarve suunnitelmallisemmalle sisäiselle viestinnälle. Kohdeorganisaationa oli nuori ...
 • Rakennusliikkeen yritysanalyysi 

  Orumets, Anneli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheen valinta lähti tutkittavan yrityksen tarpeesta. Yrityksen taloudellinen tilanne oli huomattavasti heikentynyt ja syntyi tarve selvittää yrityksen nykytilanne ja mahdolliset kehittämiskohteet, jotta ...
 • Oheistuotteiden menekin vertailu elokuvateatterin toimipisteissä : Bio Rex Cinemas Oy 

  Toriseva, Julia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu tapaustutkimuksena Bio Rex Cinemas Oy:lle. Työ toteuttaa tutkimuksen, jossa tarkastellaan yrityksen asiakkaiden syitä ostaa oheistuotteita, ja heidän mielipiteitään valikoimasta kahden eri ...

Näytä lisää