Muotoilu
 

Uusimmat viitteet

 • Voimauttava henkilökohtainen projekti 

  Levanen, Janita (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee voimauttavan henkilökohtaisen muotoiluprojektin tekoa. Henkilökohtainen projekti pohjautuu mielenterveydellisiin diagnooseihin, ja opinnäytetyössä tutustutaan teorioihin, joiden kautta muotoilija ...
 • Tuohi jalkineen koron päällismateriaalina 

  Jussila, Kati (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan tuohta jalkineen koron päällismateriaalina. Tavoitteena on löytää tapoja parantaa tuohen ominaisuuksia koron päällismateriaalina ja lisätä tuohikorollisten jalkineiden laatua ja kestävyyttä ...
 • All-Cellulose Shoe : Novel Wood-Based Materials in Footwear 

  Kinnunen, Saara (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of the thesis was to test novel wood-based materials in footwear. The thesis was conducted within the Design Driven Value Chains in the World of Cellulose (DWoC) project funded by Tekes. DWoC is a multidisciplinary ...
 • Kankaan tuotekehittäminen erikoisolosuhteisiin K&H Annala Oy:lle 

  Koski, Marjo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Suomen ainoan huonekalukankaita valmistavan yrityksen K&H Annala Oy:n kanssa. Työn aiheena oli suunnitella ja tuotteistaa kangasmallisto erikoisolosuhteisiin innovatiivisesta, Italiassa ...
 • Pianosta Kirjoituspöydäksi : Kirjoituspöydän suunnittelu vanhan käyttökelvottomaksi jääneen pianon osista 

  Riihonen, Ilkka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä suunnitellaan kirjoituspöytä, johon käytetään virityskelvotonta pianoa sen aihiona ja osina. Tavoitteena on toteuttaa pianon tilaajana toimivalle pianon omistajalle ergonomisesti, käyttäjälähtöisesti ja ...
 • Katse sisäänpäin – Pohtiva taidedialogi omakuvan takana 

  Nyberg, Emilia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä havainnollistetaan taiteellinen prosessi symbolisen omakuvan takana. Työn tavoitteena oli löytää taidenäkökulmaa teokseen esikuvien ja introspektion kautta. Opinnäytetyön pohjustuksessa tutustutaan teoksen ...
 • Värikirjaston konsepti : Millainen on sisustussuunnittelijan värikirjasto ja sen työskentelymetodi? 

  Mäenpää, Taru (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on värikirjastotyökalun konseptointi sisustussuunnittelijan työvälineeksi asiakaskohtaamisissa. Työn taustalla oli tarve parantaa sisustussuunnittelijan ja asiakkaan välistä kommunikaatiota sekä ...
 • Kotimaisen neuletuotannon selvitystyö 

  Turunen, Päivikki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Muotoilijaopintojeni tähtäimenä on ollut oman yrityksen perustaminen ja yrityksen neuletuotannon käynnistäminen. Jatkuvasti kasvavan kysynnän vuoksi opinnäytetyössä selvitettiin neuleen valmistuttamista ja sen mahdollisuuksia ...
 • Muotoiluyrityksen visuaalinen ilme : Case: Heidi Caramel 

  Hurme, Heidi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on pohdittu kysymystä, mitkä visuaaliset tekijät muodostavat mielikuvan ammattimaisesta ja menestyvästä muotoilualan yrityksestä. Vastauksia on hyödynnetty opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa, ...
 • Käsityömäisesti valmistettavan kirjontatuotemalliston suunnittelu 

  Lähteenmäki, Anu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kirjonnalla koristelluista asusteista tai pienistä sisustustuotteista koostuva mallisto. Työstä saatu tieto toimii tulevaisuudessa mahdollisesti perustettavan yrityksen pohjana. ...
 • Sisustuskuosin osallistava suunnittelu : Case Päivärinteen palvelutalo 

  Tuomola, Emilia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli sisustuskuosin osallistava suunnittelu. Tarkoituksena oli suunnitella sisustuskuosi osallistamalla toimeksiantajan asiakkaat mukaan suunnitteluun. Työn tilaajana oli Päiväkeskus Päivänkaari, joka ...
 • Pientuotantoon soveltuva käsin valmistettu jalkine 

  Kirjavainen, Meri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella pientuotantoon soveltuva käsin valmistettu jalkine. Suunnittelun tavoitteena oli yksinkertaistettu, tuotantotehokas jalkinemalli, jonka valmistuksessa ei käytetä koneita tai liuotinpohjaisia ...
 • Mallistokonseptin uudistus : Malliston suunnittelu urheiluvaatebrändille, case Biancaneve Oy 

  Ronkainen, Roosa-Emilia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Päämääränä tässä opinnäytetyössä oli uudistaa toimeksiantajan mallistokonsepti sekä suunnitella sen osaksi syksyn 2017 vaatemallisto ja kaksi printtiä. Nykyinen, kaksi kertaa vuodessa julkaistava mallistokonsepti ei sopinut ...
 • Asiakaslähtöisen vauvanvaatemalliston suunnittelu 

  Aksoy, Jonna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli asiakaslähtöisen vauvanvaatemalliston suunnittelu, ja työn päätavoitteena oli koota haastattelujen, havainnoinnin sekä internetlähteiden avulla pienimuotoinen vauvanvaatesuunnittelua avustava ...
 • Taustoitusta sirkusaiheista kaavaopasta varten : CASE: Chinese Pole 

  Lepola, Suvi-Tuulia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on hankkia tietoa nuorisosirkusten puvustuksellisista tarpeista siten, että saatua tietoa voidaan myöhemmin hyödyntää sirkusaiheisen kaavaopaskirjan tekemisessä. Kaavaoppaan toteuttamiseksi ...

Näytä lisää