Uusimmat viitteet

 • Tiesuolalogistiikka 

  Haltia, Henna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana toimii YIT Rakennus Oy. Opinnäytetyö on kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on tuottaa tilaajalle visuaalinen hallintajärjestelmä tiesuolan materiaalivirtojen seuraamiseen. Työn lähteenä ...
 • Teräsrunkoisen hallin jännitysten mittaus 

  Vihonen, Olli-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lopputyö tehtiin Hämeen ammattikorkeakoulun Ohutlevykeskuksen tutkimusyksikölle. Työssä valmistettiin venymäliuskamittausmenetelmä valmiiseen teräsrunkohalliin. Mittauspisteet valittiin Jani Hyyryläisen opinnäytetyössään luoman ...
 • Korjausrakennushankkeen rakennesuunnittelu 

  Poikonen, Timo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Suomen Adventtikirkon hallinto- koulu-rakennuksen korjausrakennushanketta rakennesuunnittelun osalta. Tavoitteena on tuottaa korjausrakennushankkeesta rakennesuunnitelmat, sekä rakennelaskelmat. ...
 • Betonielementtipiirustuspohjat Tekla Structures-ohjelmistoon 

  Hakala, Juuso (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kerrotaan vaiheita Tekla Structuren betonielementtipiirustuspohjien teosta rakennesuunnittelua tekevälle insinööritoimisto Päijät-Suunnittelu Oy:lle. Työn tavoitteena on tuottaa elementtipiirustuspohjat ...
 • Toteumamittausohjeen laadinta 

  Lahtinen, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Lemminkäinen Oyj:n nykyiset käytännöt toteumamittausten tekemisistä ja mittausten tulosten käsittelystä. Selvityksen pohjalta oli tarkoitus laatia toteumamittausohje. ...
 • Paikallavaluholvin työohje 

  Jasim, Mustafa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Paikallavalurakentaminen mahdollistaa monimuotoisten suunnitelmien toteuttamisen. Paikalla valettu välipohja vaatii runkovaiheessa enemmän työnjohdollisia toimia, mutta hyvin suunniteltuna ja toteutettuna siitä saadaan ...
 • Teräslevyjen paksuussuuntaiset ominaisuudet, Z-levyt ja lamellirepeily 

  Vanhala, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tavoitteena on tuoda esille lamellirepeily ilmiö ja kuinka sitä voidaan ehkäistä. Olennaisena esiin nousee Z-levyn mitoittaminen, joissa kiinnitetään huomiota levyn paksuussuuntaisiin ominaisuuksiin. Opinnäytetyön ...
 • Lasiterassin suunnitteluohje 

  Viitanen, Arttu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lasiterassien rakentaminen on yleistynyt Suomessa. Lasiterassihanke on syytä aloittaa huolellisella suunnittelulla, sillä suunnitteluvaiheen merkitys on huomattava koko lasiterassihankkeen onnistumisen kannalta. Lasiterassin ...
 • Betonointitöiden jälkilaskennan kehittäminen : Sillankorjauksen reunapalkkitöiden urakkalaskennan ja prosessin mallinnuksen tarkentaminen jälkilaskennan avulla 

  Dahl, Lasse (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Destia Oy:n toimeksiannosta urakkalaskennan käytäntöjä ja laskennan tarkkuutta yhtiön sillankorjaushankkeissa. Työn tavoitteena oli selvittää, miten urakkalaskennassa tehty kulujen ...
 • Haitta-aineiden vaikutus työmaan kulkuun 

  Markus, Lari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty Consti Korjausurakoinnille nopeuttamaan työmaan edistymistä ja olemaan työkaluna työmaan henkilöstölle. Consti Korjaus-urakointi tekee pääasiassa liiketilojen ja toimitilojen saneerausta pääkaupunkiseudulla, ...
 • Väestönsuojan tietomallinnus : Tekla Structures 

  Kotilainen, Annika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi insinööritoimisto Honkanen & Huumonen Oy. Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli Tekla Structures – ohjelmiston soveltuvuuden tutkiminen väestönsuojien ja väestönsuojaelementtien suunnitteluun ...
 • Sompasaaren laiturielementtien valmistaminen työmaalla sekä niiden vedenalainen asennustyö 

  Jalonen, Samuli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi tuusulalainen infrarakentamiseen erikoistunut Graniittirakennus Kallio Oy. Yhtiöllä oli tarve saada lisää tietoa elementtien valmistamisesta työmaaolosuhteissa sekä elementtien vedenalaisesta ...
 • Tehdasrakennuksen palo-osastojen kartoitus 

  Savolainen, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  SSAB Europe Oy:n Hämeenlinnan tehdasta on laajennettu useita kertoja vuosien 1972-2016 välisenä aikana. Vuosien saatossa rakennusmääräykset ja palomääräykset ovat muuttuneet useaan otteeseen. Tämä vaikeuttaa osaltaan ...
 • Prall-laitteiston kehittäminen 

  Bäckström, Elmer (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Liikenneviraston ja Päällystealan neuvottelukunta PANK ry:n laboratoriotoimikunnan toimeksiannosta. Opinnäytetyön keskeisenä tarkoituksena oli kehittää ja yhdenmukaistaa Prall-laitteistoa ja työmenetelmiä. ...
 • Talvibetonointi 

  Nikkilä, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda työn toimeksiantajalle ajankohtainen talvibetonointiohje, joka toimii myös työnjohdolle tietomateriaalina. Työn aihe on erittäin ajankohtainen tämän hetkisten betonin lujuusongelmien ...

Näytä lisää