Uusimmat viitteet

 • Freeware-varmuuskopiointiohjelmien vertailu Windows 10:llä 

  Virtanen, Markus (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kertoa lukijalle varmuuskopioinnista yleisesti sekä esitellä ja vertailla erilaisia varmuuskopiointiohjelmia Windows 10-käyttöjärjestelmällä. Tietokoneen olisi aina hyvä olla varmuuskopioituna ...
 • Microsoft Bot Frameworkin käyttö oppilaitoksessa 

  Laine, Otto (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön idea tuli Hämeenlinnan ammattikorkeakoululta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voitaisiinko Microsoft Bot Frameworkilla tehtyjä botteja käyttää oppilaitoksessa, joko oppilaitosta hyödyntävänä tuotteena ...
 • Mobiilipelin beetatestaus 

  Vuorela, Jarno (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia beetatestausprosessia ja -menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta mobiilipelien kehitykseen. Työ perustuu Aatos Median toimeksiantoon, jonka ideana oli toteuttaa yrityksen tulevan ...
 • Microsoft Dynamics NAVin tietokannan ja Power BIn integraatio 

  Tammela, Jimi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoitus on raportoida prosessi, jossa saadaan toimiva yhteys Dynamics NAV 2016 ohjelmiston ja Microsoft Power BI ohjelmiston välille Hämeen Ammattikorkeakoulun verkkoympäristössä. Työn tilaaja on HAMK. Raportointi ...
 • CSS-esiprosessorien vertailu : Sass, Less ja Stylus 

  Valtonen, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön päätavoitteina oli tutkia, mitä CSS-esiprosessointi tarkoittaa ja mitä lisäarvoa CSS-esiprosessorit voivat tuottaa CSS-tyyliohjeiden käsittelyyn. Lisäksi siinä vertailtiin keskenään kolmea suosittua ...
 • Verkkopalvelun jatkokehittäminen : Case designweekkuopio.com 

  Pimiä, Jyrki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehitysprojektina toteutetussa opinnäytetyössä tarkasteltiin toimeksiantaja Itä-Suomen Muoto ry:n hallinnoiman sivuston nykytilaa sekä pohdittiin suuntaviivoja kahden Design Week Kuopio -tapahtuman ajan toimineen sivuston ...
 • Symantec Ghost Solution Suite -ohjelman käyttö työympäristössä 

  Sipronen, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli tutustua Symantecin Ghost Solution Suite -ohjelmistoon, luoda sille asennus- ja käyttöopas myöhempää tarvetta varten, sekä toteuttaa muutaman työaseman varmuuskopiointi Ghostia käyttäen. Työ ...
 • Hakukoneoptimoitujen ja Facebook-ystävällisten sivujen toteutus Wordpress-alustalla : Kolmen SEO-lisäosan testaus ja vertailu 

  Rajala, Kati (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn toimeksiantajana oli pienyritys Fysioterapia Loposen Lapasesta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä toimeksiantajalle selkeät, hakukoneoptimoidut verkkosivut. Työn tarkoituksena oli saada selville, mikä hakukoneoptimoinnin ...
 • Gitlab-järjestelmän versionhallintatyökalut tietojenkäsittelyn opetuksessa 

  Kaukoharju, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Hämeen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Tavoitteena oli tutkia Gitlab-versionhallintapalvelua ja selvittää, miten tämän palvelun työkaluja voitaisiin soveltaa ...
 • Internet-sivujen luominen WordPress -alustalla Azure pilvipalveluita hyödyntäen : Case: Riihimäen Liikuntapalvelut 

  Kortesalmi, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn toimeksiantaja oli Riihimäen kaupungin liikuntapalvelut, joka suunnitteli tarjoavansa asukkaillensa tietoa Riihimäen kaupungin seuroista mobiilisovelluksen avulla. Toimeksiantaja toivoi mobiilisovelluksen sisältävän ...
 • Hunajapurkkien käyttö tietoturvassa 

  Korpinen, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua hunajapurkeiksi kutsuttuihin ansoihin, etsiä nykyaikana toimivia Hunajapurkkiratkaisuja, ottaa käyttöön sopivia ohjelmistoja ja tutkia niiden keräämiä tuloksia. Työn teoriaosassa ...
 • Sähköpostijärjestelmän toipumissuunnitelma Elisa Appelsiini Oy:n asiakkaalle 

  Andelin, Tuomo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa sähköpostiympäristön toipumissuunnitelma Elisa Appelsiinin asiakkaalle projektina. Tarkoituksena oli perehtyä toipumissuunnitelmaan projektina sekä Microsoftin Exchange Server 2013 ...
 • Mobiilianalytiikan oppimateriaalin kehitys tietojenkäsittelyn koulutukselle 

  Pulkki, Lasse (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Hämeen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Koulutusohjelma sisältää Mobile Analytics kurssin, jota varten opinnäytetyö tehdään. Tämä kurssi on osa Mobile Programming ...
 • Pelien tekoälyn toteutus Unity-pelimoottorilla 

  Petramaa, Jimi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, kuinka tekoälyä voidaan toteuttaa Unity-pelimoottorilla tehtyihin peleihin. Työn tavoitteena on demonstroida yksinkertaisilla esimerkeillä pelien tekoälyä. Opinnäytetyön teoriaosuudessa ...
 • Eri palveluntarjoajien IoT-alustojen vertailu : IBM Watson IoT & Bluemix, Microsoft Azure IoT Hub ja PTC Thingworx 

  Anttila, Joni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut –tutkimusyksikkö. Sen tavoitteena on kehittää digitalisuuden käyttöönottoa palveluliiketoiminnassa ja kehittää yhteistoimintaverkoston ...

Näytä lisää