Viitteet 1-15 / 2766

  • Raekokojakauman muutokset hydrosykloneilla 

   Simonen, Osmo (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin Centria-ammattikorkeakoululle, ja työn toimeksiantaja oli Yara Suomi Oy Siilinjärvi. Siilinjärven kaivoksella louhitaan ja rikastetaan apatiittimalmia Särkijärven ja Saarisen louhoksista. ...
  • Sisätilapaikannus - tekniikat ja tuotteet 

   Peltola, Ville; Toivanen, Leena (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  • KOHTA TILOJEN VÄLILLÄ : Näkökulmia kohti paikkatietoista teatteria 

   Tapio, Jouni (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Filosofisesti pohdiskelevassa opinnäytetyössä esitän olemassaolon tilallisuutta koskevia näkökulmia käytettäväksi teatteri-ilmaisun ohjaajan ammatissa. Näkökulmat syntyivät tutkimuksen taiteellisuuden ja paikkasidonnaisen ...
  • Orastus : Teatteri-ilmaisun ohjaajan matka kohti "henkistä taiteilijuutta" 

   Levonsaari, Anthoni (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus ja tehty fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella. Tutkittavat ilmiöt ovat ”henkinen taide” ja ”henkinen taiteilijuus”, jotka ovat tutkijan luomia, väljiä käsitteitä. Tutkimuksen ...
  • Ammatti-identiteettiä etsimässä 

   Vehmasaho, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tutki teatteri-ilmaisun ohjaajan ammatti-identiteetin rakentumista ja sen muuttumista. Narratiiviseen muotoon kirjoitettu tutkimus pohjautui kirjoittajan omiin kokemuksiin koskien hänen oman ammatti-ide ...
  • VERKKOKAUPAN KEHITTÄMINEN JA MARKKINOINTI 

   Keskinen, Essi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin verkkokaupan kehittämiseen ja markkinointiin. Verkkokaupan kehittämisessä keskityttiin ulkoasun kehittämiseen ja muihin verkkokaupan keskeisiin toimintoihin sekä miten verkkokauppa toimii ...
  • AIR POLLUTION IN CHINA AND THE POTENTIAL OF FINNISH LATEST INTELLIGENT AIR PURIFYING TECHNOLOGY. Case Lifa Air LA 500 

   Yan, Wen (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Haze problem in China led to an explosive growth on demand for air purifier. Facing a large number of air purifiers that claimed to be intelligent, how can consumer distinguish real intelligent product from others? This ...
  • KOULURAKENNUKSEN VALVOMOJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN 

   Mäkelä , Juho (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön päätavoitteena on luoda uusi valvomojärjestelmä Raumankarin koululle, jossa on uudistettu grafiikkakuvat valvomossa ja ohjelma koodi. Työvaiheessa luon valvomokuvat ja ohjelmakoodia ilmanvaihtokoneille, ...
  • CLOUD STORAGE SERVICES 

   Yan, Cheng (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Cloud computing is a hot topic in recent research and applications. Because it is widely used in various fields. Up to now, Google, Microsoft, IBM, Amazon and other famous co partnership have proposed their cloud computing ...
  • The Acceleration of Development of Transversal Competences 

   Centria-ammattikorkeakoulu; Szafranski, Maciej; Golinski, Marek; Simi, Hannu (Centria University of Applied Sciences, 2017)
  • NEW PRODUCT DEVELOPMENT IN LEATHER INDUSTRY (YAK LEATHER) : Case: Kokkolan Nahka Oy 

   Patwary, Md Fourkan Ahmed (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The goal of this thesis was to develop a new product in the leather industry which is yak leather and the production process for the company Kokkolan Nahka Oy. The main products are Nordic elk and deer for the company ...
  • Alumiinisen takakehän 3D-suunnittelu 

   Muuraiskangas, Jukka; Sundfors, Anders (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö on tehty Kokkolan Limetec Oy:lle. Insinöörityön tavoite oli suunnitella kuusi alumiinista valmistettavaa takakehää SolidWorks 3D-suunnitteluohjelmistolla, sekä selvittää alumiinista sekä ruostumattomasta ...
  • TUOTANTOTUNNUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

   Saartoala, Katri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli kahden vaihtoehtoisen tuotantotunnuksen suunnittelu mediatalo Tigermoth Creativelle liikegrafiikkaa ja animaatiota hyödyntäen. Tavoitteena oli saada kaksi tunnus-animaatiota käytettäväksi mediatalon ...
  • Opiskelijan ostokäyttäytyminen auton hankinnassa 

   Veikkolainen, Henri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia opiskelijoiden kuluttajakäyttäytymistä, kun aikomuksena on ostaa auto. Tutkimuksen ytimenä toimi opiskelijoille lähetetty kyselylomake, jonka pohjalta analysoitiin vastaajien ...
  • The influence of role models in metal musicians’ composing and career : How do the songs come alive? 

   Lämsä, Niina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The idea of this thesis was to study the influence of role models in metal musicians’ composing and career. The information was collected from theme interviews from the members of Amaranthe, Epica and Sonata Arctica and ...