• Radiomainoskampanjan suunnittelu ja toteutus Suomi 100 -juhlavuonna 

   Hämäläinen, Saija (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kehittämistehtävän tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa onnistunut radiomainoskampanja Suomi 100 -juhlavuodelle. Kampanjointiin valittiin yhdeksän kainuulaista juhlavuoden tapahtumaa, joita mainostetaan paikallisradiossa. ...
  • Gynekologiseen syöpään sairastuneen psyykkinen tuki : Opas hoitajille 

   Tauriainen, Henna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   TIIVISTELMÄ Tekijä: Tauriainen Henna Työn nimi: Gynekologiseen syöpään sairastuneen psyykkinen tuki – opas hoitajille Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK), Hoitotyön koulutusohjelma Asiasanat: Psyykkinen tuki, gynekologiset ...
  • Multifunctionality of TripAdvisor : What makes TripAdvisor the preferable travel web site among Russians 

   Merzlyakova, Polina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nowadays the popularity of travel websites is increasing. People prefer online travel planning and visit various websites during the organizational and booking processes. One of the most popular travel websites is ...
  • External Project Evaluation: A case of RYE Connect 

   Mwakoi, Violet Shighi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Rural Youth Entrepreneurship Connect (RYE Connect), is an international entrepreneurship project, spanning between Finland, Greenland and Ireland. The main objective of this project is to make the Northern Periphery and ...
  • Perehdyttämisopas Paltamo Neste Oilille 

   Klemetti, Olga (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada monipuolinen, toimiva ja selkeä perehdyttämisopas Pal-tamon Neste Oil yrityksen käyttöön. Valmiin perehdyttämisoppaan tavoitteena oli, että uusi työn-tekijä pääsisi nopeasti ja sujuvasti ...
  • Hyvinvointituotteen kehittäminen Syötteen Eräpalveluille 

   Vähätupa, Elina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida Syötteen Eräpalveluille uusi hyvinvointituote. Toimeksiantajan kriteereitä oli, että tuotteen tulee hyödyntää luonnon voimavaroja ja ...
  • Resilienssi - muutoskyky Kainuun TE-toimistossa 

   Hämäläinen, Kirsi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Muutokset työelämässä - ja elämässä yleensä, vaativat ihmisiltä resilienssiä. Resilienssi on laaja käsite, joka soveltuu hyvin monenlaisiin tilanteisiin. Resilienssin on kuvattu olevan kykyä palautua elämän haasteista ja ...
  • Koko perheen ohjelman suunnittelu ja toteutus Suomen Saab-klubin kesäpäivät -tapahtumaan 

   Ruotsalainen, Tiina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa lapsille ja koko perheelle soveltuvaa ohjelmaa Suomen Saab-klubin kesäpäiville Himokselle 9.-11.6.2017. Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Tämä tarkoittaa, ...
  • Kommunikaatiorajapinnan toteutus pelin ja tietokannan välille 

   Häkkinen, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   TIIVISTELMÄ Tekijä(t): Häkkinen Jani Työn nimi: Kommunikaatiorajapinnan toteutus pelin ja tietokannan välille Tutkintonimike: Insinööri (AMK), tietotekniikka Asiasanat: Tietokanta, Pelit, Kommunikaatiorajapinta, PHP Team ...
  • Hyvinvointiaiheisen tapahtuman järjestäminen – Hyvinvointiviikko 

   Ruotsalainen, Krista; Alanne, Petra (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin, toteutettiin ja arvioitiin hyvinvointiaiheinen, viiden päivän mittainen tapahtumakokonaisuus. Tapahtumalle annettiin nimeksi hyvinvointiviikko, joka lanseerattiin Suomi 100 vuotta -tapahtumaksi. ...
  • Maalivahtivalmennus suomalaisessa jalkapallossa – umpikujassa vai kohti parempaa huomista? 

   Kevari, Juuso (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn toimeksiantajana toimii Suomen Palloliitto. Palloliitto vastaa suomen jalkapallo toiminnan järjestämisestä Suomessa. Työn avulla Suomen palloliitto pyrkii kehittämään maalivahtivalmennusta sekä maalivahtivalmennusko ...
  • Kainuu kansainvälisellä kartalla : Kainuun liiton kansainvälisen viestinnän suunnitelma 

   Mustonen, Minna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kainuun liitto on yksi Manner-Suomen 18 maakuntaliitosta, joilla on lakisääteisten tehtäviensä lisäksi myös muita, niiden jäsenkuntien niille antamia tehtäviä. Kainuun liitolla on laaja vastuu maakunnan kehittämisestä ja ...
  • ”En päivääkään vaihtaisi pois” - virkistystoimintapäivän tuottaminen Hyrynsalmen hoitokodissa 

   Räty, Teemu; Abdi Odawa, Naima (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ikääntyneiden hoitokodin asukkaiden toimintakyky ja voimavarat heikkenevät helposti virikkeettömän ympäristön ja fyysisen inaktiivisuuden seurauksena. Opinnäytetyön toimeksiantajan, Kainuun sosiaali- ja terveyshuollon ...
  • A Guide to Building a 3D Game Character 

   Heikkilä, Elisabet (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   The thesis describes the entire process of creating a 3D game character from the creation of the reference material, the 3D model sheet, all the way to the creation of a rig for the final 3D model. The process is described ...
  • Kuusamon matkailijoiden tiedonhankinta 

   Säkkinen, Roosa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää Kuusamon matkailijoiden tiedonhankintaa. Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Kajaanin ammattikorkeakoulu ja tutkimukseni on osa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutieto-hanketta. ...
  • Alle kouluikäisen lapsen valmistaminen oskillometriatutkimukseen : – potilasohje Kainuun keskussairaalan lasten ja nuorten poliklinikalle 

   Karppinen, Riikka; Laatikainen, Annika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Kainuun keskussairaalan lasten ja nuorten poliklinikka toimi opinnäytetyömme toimeksiantajana. Lasten ja nuorten poliklinikalla oli tarvetta opinnäytetyömme tuotteelle, ...
  • Pari- ja ryhmämentorointimallien kehittäminen : eMentorit eAktoreiden työelämään siirtymisen tukena 

   Kuparinen, Anu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Opinnäytetyö toteutettiin eMentorointihankeessa. Hanke oli kolmen ammattikorkeakoulun yhteishanke (KAMK, XAMK ja Centria). Yhteishankkeen tavoitteena oli kehittää ammattikorkeakoulutoimijoiden välistä ...
  • Asiakaslähtöisen strategian kehittäminen Palvelutalo Hopeatauriin palvelumuotoilua hyö-dyntäen 

   Korpelin, Anna-Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Asiakaslähtöisyys tarkoittaa palvelua, jossa organisaation lähtökohtana on asiakkaan tarpeiden ja toiveiden huomioon ottaminen ja kunnioittaminen. Asiakaslähtöisessä palvelussa pyritään asiakkaan hyvään arjessa selviytymiseen. ...
  • KALEVALA RACE : - liikuntatapahtuman tuotteistaminen 

   Partanen, Karoliina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tuotteistaa ja toteuttaa elämyksellinen liikuntatapahtuma kuhmolaisille työyhteisöille. Tarkoitus oli tavoittaa kohderyhmä käyttämään paikkakunnan palveluita virkistäytymispäivänään. Opinnäytetyön ...
  • Elektronisen urheilun tapahtuman järjestämisen opas 

   Kemppainen, Toni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yleisluontoinen opas elektronisen urheilun tapahtuman ja turnauksen järjestämisestä. Elektroninen urheilu on tullut valtamedian ja kansan tietoisuuteen Suomessa parin viimeisen ...