Uusimmat viitteet

 • Edellytykset ja esteet velallisen konkurssille 

  Ahlgrén, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään velallisen konkurssiin. Opinnäytetyössä selvitään, millä edellytyksillä velallinen voi mennä konkurssiin, ja mitkä ovat sen mahdolliset esteet. Tutkimuskysymysten kannalta aihetta pohjustetaan ...
 • Asiakastyytyväisyys apteekissa 

  Kallinen, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on toimeksiantona Juuan apteekille tehty asiakastyytyväisyyskysely. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyys asiakaspalveluun ja selvittää löytyisikö palvelun kehittämiseksi ...
 • Sähköisen matkalaskun ja kulukorvauksen käyttöönotto Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa 

  Kähkönen, Esko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössäni käsittelen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:ssä käyttöönotetun säh-köisen matkalaskun ja kulukorvauksen prosessia ja käyttöönottoa, jossa olen ollut mu-kana toteutuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • Pärnävaaran koiraurheilukeskuksen markkinatutkimus 

  Primetta, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli Pärnävaaran koiraurheilukeskuksen markkinatutkimus, jonka tavoitteena oli saada tietoa pohjoiskarjalaisten koiraharrastajien aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta käyttää maakunnan alueella sijaitsevia ...
 • Hätävarjelun ja hätävarjelun liioittelun rajat 

  Tolonen, Sarita (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin hätävarjelua ja hätävarjelun liioittelua sekä niiden välisiä rajoja. Tavoitteena oli selvittää, mitä edellytyksiä kuuluu hätävarjeluun ja hätävarjelun liioitteluun sekä missä menee näiden ...
 • ORGANISAATIOMUUTOKSEN VAIKUTUS TYÖHYVINVOINTIIN CASE: VALTION TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS 

  Huttunen, Elina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle eli Palkeille. Tarkoituksena on selvittää, kuinka vuoden 2016 alusta voimaan tullut organisaatiomuutos on vaikuttanut ...
 • Yksityisen sosiaalialan palvelutuottajan taloushallinnon kehittäminen 

  Nuutinen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyö oli menetelmältään toiminnallinen, ja sen tavoitteena oli nykyaikaistaa toimeksiantajayrityksen taloushallinto ottamalla yrityksen käyttöön Procountor-sähköinen taloushallintojärjestelmä. Yrityksessä tarve ...
 • Palkanlaskennan opas ahtausalan yritykselle 

  Pajunen, Arina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda palkanlaskennan opas ahtausalan yritykselle. Oppaan tavoitteena on toimia palkanlaskijan tukena, muistilistana sekä tarkastuslistana. Opas on suunniteltu erityisesti ...
 • Osakeyhtiölain mukainen osakkeenomistajan asema 

  Ahlstedt, Assi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on syventyä osakeyhtiölain (624/2006) osakkeenomistajille asettamiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Opinnäytetyö yksilöi, mitä nämä oikeudet ja velvollisuudet ovat, samoin kuin selvittää, ...
 • Perehdyttämisopas käräjäsihteerin työtehtäviin Pohjois-Savon käräjäoikeudessa 

  Lehtomaa, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää perehdyttämisopas käräjäsihteerin työtehtäviin Pohjois-Savon käräjäoikeuteen. Opinnäytetyön aihe annettiin Pohjois-Savon käräjäoikeudessa suoritetun työharjoittelun jälkeen ...
 • Selvitys junioriurheilun markkinoinnin tilanteesta Joensuussa 

  Naukkarinen, Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää junioriurheilun markkinoinnin tilannetta Joensuun alueella. Tavoitteena oli löytää syitä markkinoinnin tilalle ja luoda junioriurheilutoiminnalle yleinen markkinointisuunnitelman ...
 • Osaava hallitus - perehdytysopas OAJ:n Juuan paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenille 

  Inkinen, Päivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli laatia perehdytysopas OAJ:n Juuan paikallisyhdistyksen hallitukselle. Opinnäytetyön lähtökohtana oli tarve koota hallituksen ja sen puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät ...
 • Perehdyttämisen kehittäminen Vierelläsi Oy:ssä 

  Hara, Sari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehdyttämisen kehittäminen viittomakielen tulkkausalalla toimivassa Vierelläsi Oy:ssä. Yritykseltä puuttuivat yhtenäiset perehdyttämiskäytänteet, joita opinnäytetyöllä pyrittiin ...
 • Osuuskaupparock - lastenpäivän järjestäminen 

  Tahvanainen, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on Osuuskaupparockin lastenpäivän suunnittelu ja järjestäminen. Opinnäytetyö on tehty toiminnallisena ja se tehtiin Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle. Tavoitteena opinnäytetyössä oli järjestää lapsille ...
 • Tilintarkastuslainsäädännön muutosten vaikutukset tilintarkastukseen ja tilintarkastajan työhön Suomessa 

  Korkalainen, Auli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee tilintarkastukseen vaikuttavaa lainsäädäntöä Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tilintarkastuslainsäädännön sisältöä Suomessa, miten se on muuttunut sekä kuinka muutokset ovat vaikuttaneet ...

Näytä lisää