• Kuljetusyrityksen liiketoimintasuunnitelma 

   Törmälä, Tuomo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on mahdollisesti diffuusiona muodostuvan kuljetusyrityksen liiketoimintasuunnitelma. Opinnäytetyö toimisi tulevalle yrittäjälle hyvänä keinona hahmottaa yritystoimintaa ja omia yrittäjävalmiuksia. ...
  • Työmotivaatio Pohjois-Karjalan Osuuskaupan läntisen alueen S-Marketeissa 

   Kukkonen, Toni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työmotivaatio nähdään yhtenä tärkeimmistä yrityksen menestystekijöistä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millainen työmotivaation taso on Pohjois-Karjalan Osuuskaupan läntisen alueen S-Marketeissa ja mitkä ...
  • Markkinointisuunnitelma keskikarjalaisille lähi- ja luomuruokatuotteille 

   Partanen, Mikael (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Keski-Karjalan Kehitysyhtiö KETI Oy:n tilauksesta syksyllä 2011. Opinnäytetyön menetelmiä olivat laadullinen-, toiminnallinen- ja kirjoituspöytätutkimus. Tavoitteena oli laatia markkinointisuunnitelma ...
  • Liiketoimintasuunnitelma Tmi Taru Tuononen 

   Piironen, Mira (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tehtävä opinnäytetyössä oli liiketoimintasuunnitelman tekeminen Tmi Taru Tuonoselle, joka toimii samalla opinnäytetyön toimeksiantajana. Opinnäytetyössä käsitellään teoriassa, mitä liiketoimintasuunnitelmaan kuuluu. O ...
  • Opiskelijan oikeusturvan toteutuminen ammattikorkeakoulussa 

   Leppälä, Pirjo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Oikeusturva on Suomen perustuslain mukaan jokaiselle kuuluva keskeinen perusoikeus, joka oikeudellisesti turvaa sen, että lakeja sovelletaan kaikkiin yhdenmukaisesti, tasapuolisesti ja puolueettomasti. Hallintolaki ja hyvän ...
  • Sähköisen ostolaskujen kierrätyksen käyttöönotto Lämpökarelia-konsernissa 

   Lavikainen, Iris (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Lämpökarelia-konsernissa siirryttiin kesäkuussa 2011 sähköiseen ostolaskujen kierrätykseen. Lämpökarelia-konserni on LVI-alan yritys, joka tarjoaa urakointi- ja remontointipalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille. ...
  • Verkkomarkkinointiopas pohjoiskarjalaisille pienyrityksille 

   Heikura, Mika; Haatainen, Toni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Verkkomarkkinointi on kasvattanut suosiotaan markkinoinnin muotona viime vuosina. Internetmarkkinoijille on tarjolla useita erilaisia palveluita. Verkkonäkyvyyden rooli korostuu päivä päivältä yhä enemmän, sillä lähes 90 ...
  • Tapiolan vakuutusedustajien rekrytointiprosessin analysointi 

   Nuutinen, Antti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esittää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan vakuutusedustajien rekrytointiprosessi kirjallisessa muodossa, sekä analysoida prosessin eri vaiheita. Erityistä huomiota on pyritty kiinnittämään ...
  • Mielikuvatutkimus Pyhäselän Paikallisosuuspankille 

   Laine, Juhana; Saukkonen, Pekka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Yrityksen on jatkuvasti pidettävä huolta imagostaan ja siitä, että se saa hankittua joka vuosi uusia asiakkaita. Erityisesti uusien nuorten asiakkaiden hankintaa pidetään tärkeässä asemassa Pyhäselän Paikallisosuuspankis ...
  • Kiinan kestopuumarkkinaselvitys 

   Sieviläinen, Mikko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Iivari Mononen Oy on kotimainen kyllästettyjä puutuotteita valmistava yritys, jonka liiketoiminta pohjautuu suurilta osin ulkomaankaupan varaan. Opinnäytetyö tehtiin Iivari Mononen Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksen tavoitteena ...
  • Markkinointisuunnitelma: DecoraDora 

   Purmonen, Maria (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä markkinointisuunnitelma mikroyritys DecoraDoralle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa yritykselle tietoa käytettävissä olevista markkinointiviestinnän keinoista sekä havainnollistaa ...
  • Ruukki Construction Oy:n Vimpelin yksikön kotimaan logistiikan kehittäminen 

   Niemi, Ville-Veikko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö liittyy Ruukki Construction Oy:n Vimpelin yksikön kotimaan logistiikan kehittämiseen. Opinnäytetyössä kartoitetaan ja analysoidaan Ruukki Construction Oy:n Vimpelin yksikön kotimaan komponenttitoimitusten ...
  • Markkinointiviestinnän kehittäminen Hifix Oy:lle 

   Markkanen, Jari; Markkanen, Jari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää Hifix Oy:n markkinointiviestintää. Opinnäytetyöni sisältää tietopaketin Hifix Oy:n markkinointiviestinnästä, viestinnän kehittämistarpeista ja vahvuuksista. Tavoitteeni oli, että ...
  • Protiimi Oy:n projektiseurannan kehittäminen 

   Sinkkonen, Matti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää joensuulaiselle rakennuttajatoimistolle Protiimi Oy:lle työkalu projektiseurantaan. Työkalun avulla yrityksen pitää pystyä seuraamaan eri projektiensa työtunteja, ...
  • Sosiaalinen media autokoulun markkinoinnissa 

   Hukka, Susanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Sosiaalinen media on kasvattanut suosiotaan jatkuvasti viime vuosina, ja internetin käyttäjille on tarjolla useita erilaisia palveluita. Yhä useammat ihmiset ovat sosiaalisen median käyttäjiä, joten siellä markkinoimalla ...
  • Imagotutkimus Kontiolahden lukiolle 

   Kukkonen, Ville (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Kontiolahden lukio opiskelijoilta mielikuvia heidän lukiostaan. Tutkimuksessa selvitettiin myös, millä perusteilla he olivat hakeneet opiskelemaan Kontiolahden lukioon. Tutkimus ...
  • Yleisen edunvalvojan huolenpitovelvoitteen käytänteet ja haasteet 

   Asp, Tarja (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Holhoustoimilain (L442/1999) mukainen täysi-ikäisten päämiesten edunvalvonta on pääasiallisesti päämiesten taloudellisten etujen ja oikeuksien valvontaa. Taloudellisia asioita hoitavan täysi-ikäisen päämiehen edunvalvojan ...
  • Perehdytyskansio potilastoimiston toimistosihteereille 

   Toivanen, Kati (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota perehdytyskansio Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän potilastoimiston toimistosihteereille. Tavoitteena oli tehdä selkeä ja käyttökelpoinen kansio, johon ...
  • Witpik-Mediaseurannan kilpailija -ja SWOT-analyysi 

   Tikkanen, Antti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä keskityttiin kahteen asiaan. Ensimmäisenä selvitettiin, mitkä ovat Witpik-mediaseurannan heikkoudet, vahvuudet, mahdollisuudet ja uhat. Seuraavaksi näitä asioita verrattiin yhteen Witpik-mediaseurannan ...
  • Sukupolvenvaihdos Pakkaustoiminta Raimo Matikainen Oy:ssä 

   Matikainen, Jani (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Sukupolvenvaihdos on monivaiheinen prosessi, joka vaatii sekä luopujalta että jatkajalta suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Lähtökohtana tälle opinnäytetyölle oli selvittää keinoja, kuinka onnistunut sukupolvenvaihdos ...