Uusimmat viitteet

 • Rekrytointiopas Windcontroller Oy:lle 

  Koski, Ari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tuotos on tehdä rekrytointiopas, henkilöille jotka hoitavat rekrytointia Wind Controller Oy:ssä. Työn tarkoituksena on tehdä yritykselle rekrytointiprosessia helpommaksi, tällä hetkellä ...
 • Toimintolaskentamallin rakentaminen : Case Välinehuoltopalvelut 

  Hyvönen, Outi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välinehuoltopalvelun kustannuslaskentaa luomalla toimintopohjainen kustannuslaskentamalli. Tutkimuksellisen kehittämistehtävän päämääränä oli ...
 • Kohdeyrityksen tuotannon toimintolaskentamallin kehitys : Case: Kasvishovi Oy 

  Stenius, Anna-Maria (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö sai alkunsa keväällä 2016, kun toimeksiantajayrityksen, Kasvishovi Oy:n, tuotannon kustannuksia päätettiin alkaa selvittää tarkemmin. Yrityksen haasteena on ollut tuotannon kustannustason suuruus ja sen ...
 • Matalan korkotason vaikutukset Oulun Osuuspankin asiakkaiden sijoituskäyttäytymiseen 

  Nevala, Jesse (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen ja euroalueen heikon taloustilanteen takia Euroopan keskuspankki on laskenut ohjauskoron historiallisen matalalle tasolle. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten matala korkotaso on vaikuttanut sijoittajiin ...
 • Porotilan sukupolvenvaihdos : Prosessi ja toteutus verotuksen näkökulmasta 

  Leskelä, Laura; Kivelä, Hanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Porotalouden sukupolvenvaihdosta on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi maatilan sukupolvenvaihdosta. Puhtaasti verotuksen näkökulmasta aihetta ei ole tutkittu juuri lainkaan. Kuitenkin monen porotilan toiminnan ...
 • Toiminimestä osakeyhtiöksi : Vaikutus yrittäjän verotukseen Case-yrityksissä 

  Ristinen, Tuulia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on yritysmuodon muutos toiminimestä osakeyhtiöksi verotuksen näkökulmasta. Toimeksiantajana tälle opinnäytetyölle on oululainen tilitoimisto, jonka useampi asiakasyritys on harkinnut yritysmuodon ...
 • Verkkokaupan hakukonenäkyvyyden parantaminen 

  Jolanki, Taneli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, kuinka yritys voi parantaa sen verkkosivuston näkyvyyttä Googlen hakukoneessa sekä ilmaisin, että maksullisin keinoin. Idea työn toteuttamiseen syntyi työn toimeksiantajan Elekma ...
 • Palveluntarjoajan tuntihinnan rakenne : Palvelun tilaajan näkökulma 

  Vesala, Jukka-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tilaajaorganisaationa on nykyinen työnantajani Stora Enso Sourcing Finland / Efora Oy, jossa työskentelen ostopäällikkönä Stora Enson Veitsiluodon tehtailla. Opinnäytetyöni aiheen taustalla oli tarve kuvata ...
 • Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnitelma Oulun Osuuspankille 

  Rajala, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ajatus tähän opinnäytetyöhön lähti Oulun Osuuspankin aloitteesta ja sen halusta kehittää viestintäänsä digitaalisissa kanavissa. Heille oli tärkeää saada ulkopuolinen näkemys toiminnastaan, koska yrityksen viestinnässä on ...
 • Esimiehen kehittämisvalmennuksen vaikutus hänen ja työryhmän työhyvinvointiin : Case: Osuuskauppa Arina 

  Räihä, Henna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Osuuskauppa Arina. Arinan HR-tiimin kaksi jäsentä ovat kouluttautuneet vuonna 2016 työnohjaajiksi, ja he ovat tuotteistaneet ratkaisukeskeisen työnohjauksen kehittämisvalmennukseksi. ...
 • Työturvallisuus tradenomin työtehtävissä 

  Olsen, Osmo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Valmiina työelämään - hanke Oulun ammattikorkeakoululla. Oamk haluaa tutkia ja mahdollisuuksien mukaan kehittää tradenomien työturvallisuutta sekä tutustua ja tutkia Pohjois-Suomen ...
 • Onnistuneella ikäjohtamisella pidempiin työuriin : Eläköitymisen ajankohtaisuus Oulun evankelis-luterilaisessa seurakuntayhtymässä 

  Annala, Reetta (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä ja tässä työssä keskitytään sen henkilöstön eläkeikää lähestyviin työntekijöihin. Tavoitteena on kerätä toimeksiantajalle tietoa siitä, ...
 • Muotiblogien vaikutus nuorten naisten ostokäyttäytymiseen 

  Jämsä, Jaana (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on muotiblogien vaikutus nuorten naisten ostokäyttäytymiseen. Nuorten viettämä aika internetissä ja sosiaalisen median parissa on kasvanut entisestään. Blogit ovat yksi sosiaalisen median kanava ja ...
 • Työnantajan vastuut ja velvollisuudet : Uuden työnantajan opas 

  Rahko, Johanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työnantajana aloittaminen on usein uusi tilanne monelle pienelle yritykselle. Esiin nousee paljon erilaisia kysymyksiä työnantajana toimimiseen liittyviin vastuisiin ja velvollisuuksiin liittyen. Työnantajana aloittaminen ...
 • Instagramin hyödyntäminen Scupit Oy:n markkinoinnissa 

  Qveflander, Rosa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaista on hyvä sisältö Instagramissa ja miten Instagramista luodaan oikeanlainen kanava yrityksen markkinointiin. Toimeksiantajana toimii Oululainen, kahden nuoren miehen ...

Näytä lisää