• Raitiotie joukkoliikennemuotona - Esimerkkikohde pikaraitiotie Oulun lentoasema - Kaakkuri 

   Hämäläinen, Risto (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Oulun joukkoliikenteen tilasta on tehty useita selvityksiä. Oulussa joukkoliikenteen käyttötapaosuus on ollut pitkään vähäinen, vain noin viiden prosentin luokkaa. Viime vuosina Oulun joukkoliikenne on onnistunut palvelutason ...
  • Märkäpuretun lentotuhkan hyödyntäminen kaivoksen louohostäytössä 

   Lehtola, Tiia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Lentotuhkaa syntyy kivihiilen ja orgaanisen aineen polttoprosessissa palamistuotteena. Kivihiilituhka on hyväksytty betonin lisäaineeksi, mutta orgaanista tuhkaa ei saa käyttää nykymääräysten mukaan betonin sideaineena. ...
  • Vapaa-ajan asunnon suunnittelu Pikkupapuluoma 

   Raunio, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Yhä useampi vapaa-ajan asunto suunnitellaan ympärivuoden asuttavaksi, joten tämä tulee ottaa suunnittelussa huomioon. Rantarakentaminen poikkeaa kaava- ja yleiskaava-alueiden rakentamisesta. Vapaa-ajan asunnon suunnittelu ...
  • Havaintoja katujen talvikunnossapidosta Oulun kaupungissa talvella 2017 

   Arffman, Perttu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Talvikunnossapidon tavoitteena on tarjota tien päällä liikkuville sellaiset keliolosuhteet, että kuljetukset ja liikenne sujuvat turvallisesti ja toimivasti myös talviaikana. Muun muassa sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen ...
  • Hyvinvointitilojen tuotannon laatukäsikirja 

   Lehto, Ollimatti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Rakennusalalla rakentamisen eri vaiheissa on lukematon määrä eri työtapoja. Rakennusalan eri toimijat tarvitsevat selviä ohjeita eri työvaiheiden ja työtapojen toteuttamiseen. Lisäksi nykyaikana pyritään yksinkertaistamaan ...
  • Autotallin rakennesuunnittelu Jyväskylän Korpilahteen 

   Korkeakangas, Joona (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä rakennesuunnitelmat Jyväskylässä rinnetontilla sijaitsevalle autotallille ja tehdä siihen vaadittavat rakennuslupakuvat. Sen lisäksi valittiin autotalliin sopiva jäykistysjärjestelmä ja ...
  • Kokonaisvaltainen laadunhallinta maarakennusyrityksessä 

   Siik, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nykyajan menestyvältä rakennusalan yritykseltä edellytetään kokonaisvaltaista toiminnan laatua sekä asiakaskeskeisyyttä. Pelkkä lopputuotteen korkea laatu ei enää riitä, jos toiminta ei ole tehokasta eikä asiakkaan tarpeita ...
  • Asiakasmuutostöiden hallinta ulkoistetussa prosessissa 

   Karjalainen, Essi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vaikka rakentamisvaiheita ja rakentamista suunnitellaan tarkasti, on tyypillistä, että alkuperäisiin suunnitelmiin tulee muutoksia. Asuntorakentamisessa nämä muutokset tulevat yleensä asiakkaalta, joka haluaa vaikuttaa ...
  • VANHAN HIRSITALON KUNTOARVIO, LÄMPÖKUVAUS JA LISÄKONDUKTANSSIEN MÄÄRITYS 

   Mäenpää, Hannu-Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa kuntoarvio ja lämpökuvaus Nivalassa sijaitsevaan 1850-luvulla rakennettuun hirsitaloon. Kohteen rakenteet arvioitiin ja tehtiin myös viivamaisten kylmäsiltojen laskelmat ja ...
  • Kaivosteollisuuden sivutuotteen käyttö laastin ja tasoitteen runkoaineena 

   Kunnari, Jani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kaivosteollisuuden rikastusprosessissa syntyvän sivutuotteen käyttömahdollisuudet rakennusteollisuuden tuotteissa. Kaivosteollisuuden sivutuote oli kvartsimaasälpäjauhe ja ...
  • Laatukäsikirjan laatiminen Rose Rakennus Oy:lle 

   Salmu, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Prosessi muodostuu toisiinsa liitettyjen toimenpiteiden ketjusta, jonka päämääränä on haluttu lopputulos. Toivottuun lopputulokseen ei päästä, jos jokin osa ketjusta ei toimi tai täytä sille asetettuja vaatimuksia. Sama ...
  • Puurakenteiden ruuvi- ja naulaliitokset 

   Satomaa, Sakari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Puurakenteiden liitosten leikkauskestävyyden mitoitukseen ei löydy ohjetta sellaiseen liitostyyppiin, jossa liitoksen puuosien välissä käytetään tuulensuojakipsilevyä. Pientalojen rakenteisiin liittyy usein myös ulkoisia ...
  • Raidegeometrian laadun parantaminen laserohjatulla tuennalla 

   Seppälä, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomen valtion rataverkko edellyttää jatkuvaa kunnossapitoa, jotta junilla voidaan liikennöidä turvallisesti ja energiatehokkaasti. Raiteen tukeminen on yksi keskeisimmistä radoilla tehtävistä kunnossapitotöistä. Se on ...
  • Ammatillisen reformin vaikutus näyttötutkintona suoritettaviin tutkintoihin 

   Annala, Jukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää nykyisen näyttötutkintojärjestelmän ja uuden ammatillisen opetuksen reformin vaikutuksia näyttötutkintojärjestelmään. Kyselytutkimukset ja opettajien haastattelut toteutettiin ...
  • Rakennusliikkeen takuutyöprosessi 

   Huttu-Hiltunen, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Tekijä: Juha Huttu-Hiltunen Opinnäytetyön nimi: Rakennusliikkeen takuutyöprosessi Työn ohjaaja: Juha-Matti Toppi Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: kevät ...
  • Kvartsimaasälpäresiduaalin soveltuminen asfalttipäällysteen täytejauheeksi 

   Myllymäki, Tuukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Asfalttipäällyste koostuu kiviaineksista, sideaineesta sekä erilaisista lisäaineista. Kiviaineksiin kuuluu erikokoista kalliomursketta, joita käytetään rakeisuutensa perusteella sopivasti asfalttipäällysteessä. Kiviaineksista ...
  • Harmful substances used in construction work from 1950 to 1980 

   Greenberg, Mikki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   The object of this thesis is to study the health risks of harmful substances in construction materials. The study focuses mostly on materials that were used between the years of 1950 to 1980 and were later found to be ...
  • Lattiatyön laatusuunnitelma 

   Haikara, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Lattiatyön laatusuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että työmaalla tapahtuvat työt, aikataulut sekä kommunikointi yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja työnjohdon välillä sujuvat jouhevasti virheitä välttäen. Opinnäytetyön ...
  • Laatukäsikirja maarakennusyritykselle 

   Tuomikoski, Laura (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Yritykset panostavat nykyään yhä enemmän tuotteiden ja palveluiden laatuun. Laadusta on tullut kilpailutekijä, ja asiakkaat kokevat laadun yhä tärkeämmäksi valitessaan tuotteen tai palvelun toimittajaa. Laadunhallintajärjestelmän ...
  • PUURAKENTEISEN TEOLLISUUSHALLIN TEKNISTALOUDELLINEN SUUNNITTELU 

   Mäkitalo, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Energiamääräykset ja paloturvallisuus ovat keskeisimpiä asioita etenkin puusta rakennettaessa. Hallin rakentamisessa tyypillisesti tärkeää on myös rakennuksen edullisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Opinnäytetyössä tavoitteena ...