• Vesitiiviin paalulaatan suunnittelu 

   Törrö, Mari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Paalulaattojen käyttö talonrakennuksen perustamistapana yleistyy jatkuvasti. Paalulaatta sopii perustamistapana huonosti kantaville maille ja on hyvä vaihtoehto, kun muut perustamismenetelmät tulisivat liian kalliiksi. ...
  • Energiaa tuottavan laatan hyödyntäminen energiantuotannossa 

   Piri, Tapani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Energiantuotannon suunta on menossa jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan. Käytössä olevia uusiutuvia energianlähteitä ovat tuuli-, vesi-, aurinkoenergia tuloaan ovat tekemässä myös energiatuotantolaatat. ...
  • Työmaan kosteudenhallintaohje 

   Heikkilä, Johan (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kosteus- ja sisäilmaongelmia on Suomessa valtavasti, etenkin julkisissa rakennuksissa. Työmaalla kosteudenhallinnasta on vastuussa yleensä vastaava mestari. Hänen asenteensa ratkaisee, kuinka hyvin asiat hoidetaan ...
  • Rakentamattoman soratien rakenteen parantaminen 

   Saarela, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin rakentamattoman soratien rakenteen parantamiseen. Tavoitteena oli tutustua niihin syihin, miksi tien rakennetta haluttiin lähteä parantamaan, sen käytännön toteutukseen ja pohtia parantamisen ...
  • Pientalojen kosteusvauriotutkimus 

   Kinnunen, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kosteusvauriot ovat nykyään iso ongelma rakennusalalla. Julkisten rakennusten ja asuinrakennusten ongelmista uutisoidaan jatkuvasti. Korjauskustannusten lisäksi aiheutuu muun muassa eripuraa vastuista, poissaoloja töistä ...
  • TELINETÖIDEN TURVALLISUUS- JA LAATULOMAKKEIDEN KEHITTÄMINEN 

   Kullas, Jaakko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Telinekataja Oy:n tilauksesta. Työn tavoitteena oli selvittää Telinekatajan käyttämien MaxxSafe-lomakkeiden käyttökokemuksia. MaxxSafe-lomakkeet ovat Telinekatajan käyttämä turvallisuus- ja laatulomakeperhe, ...
  • Vanhan puutalon tilamuutostyö päiväkodiksi 

   Väärä, Kari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Jotta vanhat ja historiallisesti arvokkaat puurakennukset pysyvät vuosikymmenistä vuosisatoihin kunnossa, on niille löydettävä uusi käyttötarkoitus edellisen käytön päätyttyä. Samalla autetaan säilyttämään tärkeä osa ...
  • Masuunikuonajauheen vaikutus Rapidsementti-lattiabetonin ominaisuuksiin 

   Pyörälä, Toni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Rapidsementti-masuunikuonajauheyhdistelmien soveltuvuus käytettäväksi lattiabetonia valmistettaessa. Samalla pyrittiin tutkimaan, olisiko tällaisilla massoilla mahdollista vähentää ...
  • Laadunvarmistus ja riskien tunnistaminen perustus- ja pohjarakentamisessa 

   Uunila, Saku-Petteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Infrarakennushankkeet ovat isoja kokonaisuuksia, joissa riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen ovat kokonaisvaltaisen onnistumisen kannalta tärkeitä. Riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen ovat olennaisia ...
  • Paritalon NR-kattorakenteen jäykistäminen 

   Vänttilä, Ville-Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Puurakenteiden jäykistyssuunnittelu on haastava ja laaja kokonaisuus. Sitä ei useinkaan huomioida riittävästi rakennesuunnittelussa. Jäykistysperiaatteiden puutteellinen hallinta on usein syy huomiotta jättämiseen. ...
  • Digitalisaation hyödyntäminen betonivalun kosteuden valvonnassa 

   Männikkö, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Betonin kuivuminen on rakennustyömaan tärkeimpiä seurattavia mittauksia. Mikäli betonivalu pinnoitetaan liian aikaisessa vaiheessa, ovat kosteusvaurion riskit mittavat. Useissa koulurakennuksissa, jotka ovat valmistuneet ...
  • Rakennushankkeen toteutusmuodot ja allianssi korjausrakentamisessa 

   Uusi-Kokko, Mikael (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Liikelaitos Oulun Tilakeskuksella on meneillään korjausrakentamiseen suunnattu, Suomen ensimmäinen ohjelma-allianssi. Urakointimuodon ollessa uusi kaikille osapuolille toivottiin urakkamuotoihin perehtyvää työtä, jossa ...
  • Hirsirakennuksen rakenteiden tarkastelu nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa 

   Koukkari, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Rakennuksen rakenteita voidaan tarkastella rakennusfysikaalisesti monella tavalla. Tässä opinnäytetyössä rakenteita tarkasteltiin kosteus- ja lämpöteknisesti WUFI Pro ja Oulun ammattikorkeakoulun homeindeksin laskentaohj ...
  • Kattoalan rakennusyrityksen perustaminen 

   Määttä, Johannes (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Yrityksen perustaminen on prosessi, joka voi aiheuttaa ongelmia alkavalle yrittäjälle. Yrityksen perustamisen helpottamiseksi luodaan mahdollisimman hyvä liiketoimintasuunnitelma helpottamaan yrittäjäksi aikovaa. Opinnäytetyön ...
  • Työntekijän opas Marrak Oy:lle 

   Koppinen, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Marrak Oy:lle uuden työntekijän opas perehdyttämisen tukimateriaaliksi. Lisäksi yritykselle tuli luoda oman osaamisen arviointilomake ja henkilötietolomake sekä päivittää työsopimusta. Työ ...
  • Selvitys teräsbetonisiltojen päällysrakenteen betoni- ja teräsmääristä 

   Tahvola, Perttu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Siltojen ainemenekit vaihtelevat paljon, kun käytetään eri siltatyyppejä ja rakennemittoja. Ainemenekkien tarkastamiseen on luotu useita matemaattisia malleja, mutta ne pohjautuvat jo suhteellisen vanhaan tilastoaineistoon. ...
  • Laserkeilaus ja action-kamera kuntotutkimuksen apuvälineenä 

   Rekilä, Samuel (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   ISS Proko Oy teki kesällä 2016 Kempeleen vanhan kirkon kuntotutkimuksen. Kuntotutkimuksessa käytettiin apuna laserkeilausta ja action-kameraa. Laserkeilaus on mittausmenetelmä, jolla pystytään tehokkaasti keräämään ...
  • Teräsbetonisen sandwich-elementin suunnittelu 

   Miettunen, Lilli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sandwich-elementti on yleisin elementtirakenteisen asuinkerrostalon ulkoseinärakenne. Siinä yhdistyvät kantava sisäkuori, lämmöneristekerros ja säältä suojaava ulkokuori. Elementtisuunnittelijalta vaaditaan äärimmäistä ...
  • Esteettömän kuunteluympäristön kehittäminen Oulun kaupungin julkisissa tiloissa 

   Tunturi, Susa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa muutamien Oulun kaupungin julkisten tilojen äänensiirtojärjestelmien olemassaoloa, toimivuutta ja ongelmia Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tarpeesta. Oulun kaupungin julkisten tilojen ...
  • Kvartsimaasälpäjauheen käyttö betonin osa-aineksena 

   Kynsilehto, Tuomas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Keliber Oy:n toimittaman kvartsimaasälpäjauheen soveltuvuutta betonin osa-ainekseksi. Kvartsimaasälpäjauheen soveltuvuutta ei ollut aiemmin testattu. Työssä tehtiin kiviaineksen alkututkimukset ...