• Vihannin Asematien kehitys 

      Julkunen, Terhi (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tässä insinöörityössä selvitettiin Vihannin taajaman yrittäjien ajatuksia Asematien kehitystarpeista, kesän 2009 rakennustöiden vaikutuksesta liiketoimintaan ja uudistetun Asematien alueen toimivuudesta. Työssä tarkasteltiin ...