Uusimmat viitteet

 • Formula SAE -kilpa-auton aerodynamiikkapaketin suunnittelu ja valmistus 

  Lassila, Aapo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä käsitellään Formula SAE -kilpa-auton aerodynamiikkapaketin suunnittelua ja valmistusta vaihe vaiheelta. Työn tavoitteena oli valmistaa ensimmäinen täysi aerodynamiikkapaketti parantamaan Metropolia Motorsport ...
 • Pakettipalvelun tehostaminen Matkahuollon Kampin rahtiterminaalissa 

  Haarala, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoitus oli selvittää sekä parantaa Oy Matkahuolto Ab:n Pakettipalvelun rahdinkäsittelyn tehokkuutta Helsingin Kampin toimipisteessä. Yrityksessä oli tarve kehittää toimintaa, jotta työvoimaresurssien käyttöä ...
 • Kevytrakenteiden käyttö hissitekniikassa 

  Minkkinen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli tutkia ja pohtia kevytrakenteiden käyttöä hissitekniikassa. Työ tehtiin Kone Oyj:n tilauksesta. Työssä teoreettisen tutkimuksen lisäksi valmistettiin prototyyppi osasta hissin slingiä. Prototyyppi ...
 • Liikkumisen tulevaisuus ja digitalisaatio 

  Lönnqvist, Onni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tilaaja oli Autoalan Keskusliitto ry, ja työ toteutettiin 2016–2017. Työssä tutkittiin, kuinka erityisesti nuoret kuluttajat suhtautuivat eri liikkumisen palveluihin ja palvelumuotoihin nyt ja tulevaisuudessa. ...
 • Uuden auton varusteluprosessi 

  Mäkinen, Santtu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli kuvata uuden auton varusteluprosessi, löytää prosessin ongelmakohdat ja esittää niihin kehitysideoita. Työn tavoitteena oli esittää kehitysehdotuksia, joilla varusteluprosessista saataisiin ...
 • Vaurioajoneuvojen lunastusprosessi 

  Salminen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhdessä OP Vakuutus Oy:n kanssa. Työssä käydään läpi OP Vakuutus Oy:n, korjauskelvottomiksi vaurioituneiden, ajoneuvojen lunastusprosessi sekä etsitään siinä mahdollisesti oleviin ...
 • Renault Twizyn sähköinen kontrolli 

  Hakala, Pekko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö oli osa Sensible 4 Oy:n projektia, jossa Renault Twizy 80 muutetaan autonomiseksi ajoneuvoksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli ratkaista ajoneuvon ohjauslaitteiden sähköinen ja mekaaninen toteutus autonomista ...
 • Työnjohtajan ajankäytön tehostaminen 

  Halonen, Julius (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön aiheena on Veho Olarin työnjohtajien ajankäytön tehostaminen. Insinöörityössä tutkittiin, mitkä ovat työnjohtajien työpäivän eniten aikaa vievät asiat ja pystyvätkö työnjohtajat itse vaikuttamaan näihin ...
 • Boschin komponenttien laadunvarmistusprosessin kehittäminen 

  Knihti, Lasse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Autoteollisuudessa korostuu laadun merkitys sekä asiakastyytyväisyyden että etenkin turvallisuuden näkökulmasta. Korkea laatu näkyy asiakastyytyväisyytenä ja sitä kautta sillä on positiivinen vaikutus liiketoimintaan. ...
 • Huoltoprosessin ja tehokkuuden kehittäminen 

  Qaraman, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli perehtyä CMV Truck & Bus Claytonin toimipisteen huoltoprosessin ongelmakohtiin ja eliminoida ne, jotta korjaamosta tulisi tehokkaampi ja huoltoprosessi olisi selkeämpi. Korjaamon ...
 • Henney Kilowatt -sähköauton lataus- ja sähköjärjestelmän kunnostus 

  Vento, Antti; Pusula, Ismo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kunnostaa ajokuntoiseksi Sähköinsinööriliiton omistuksessa oleva vuoden 1960 Henney Kilowatt vuoden 2017 Sähkön päivää varten. Auton kunnostus aloitettiin joulukuussa 2016, ja se valmistui ...
 • Formula Student Electric -kilpa-auton voimansiirron suunnittelu 

  Lankila, Touko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli suunnitella Metropolia AMK:n Formula Student -tiimin, Metropolia Motorsportin, sähkökäyttöisen Formula-auton voimansiirto ja jäähdytysjärjestelmä sekä dokumentoida työssä kertynyt tieto ...
 • Sähkömoottoripyöräpuiston asiakaspalvelumalli 

  Nissilä, Santtu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin Elmotion Oy:n palveluksessa, Electric Arena -sähkömoottoripyöräpuiston perustamis- ja alkuvaiheissa vuosina 2013–2015. Yrityksen tarkoitus oli aloittaa ja kehittää liiketoimintaa, joka perustuu ...
 • Pyörien lämmitysuunin ohjausjärjestelmän päivitys 

  Purmonen, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella pyörien lämmitysuunin ohjausjärjestelmän päivitys Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kunnossapitoyksikölle. Ohjausjärjestelmän päivityksessä käytettiin teollisuudessa paljon ...
 • Ajoneuvojen li-ion-akkujen palotutkimus 

  Hallikainen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään litiumioniakkujen polttokokeita, joita Metropolia Ammattikorkeakoulu suoritti yhteistyössä Pelastusopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa keväällä 2016. Tavoitteena oli tutkia nykyaikaisten ...

Näytä lisää